Zeitgeist – Thị trường dự đoán cho Kusama và Polkadot

Zeitgeist là một blockchain đang phát triển cho các thị trường dự đoán và tương lai. Zeitgeist được xây dựng cho hệ sinh thái Polkadot và Kusama.