Trust Wallet Video

Trust Wallet – Ví điện tử chính thức của Binance

Trust Wallet là ví ethereum di động hàng đầu (IOS và Android) hoạt động với mọi mã thông báo ERC20, ERC223 và ERC721. Trust Wallet cũng hỗ trợ các loại tiền điện tử hàng đầu: Bitcoin, Ethereum, ETC, GoChain, Wanchain, TRon, Litecoin, Bitcoin Cash và hơn thế nữa. Hiện tại, hơn 20.000 mã thông báo được xây dựng trên Ethereum có thể truy cập thông qua ứng dụng Trust Wallet.

Ads code goes here

Thông tin về Trust Wallet:

1 Comment
Trả lời