ethereumEthereum
$ 1,814.75
Issue Price
$0.311
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

ETH đã đạt đủ số lượng để khởi chạy mạng ETH 2.0

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hợp đồng ký quỹ cần thiết để kích hoạt giai đoạn đầu tiên của Ethereum 2.0 đã đạt đủ số lượng ETH để bắt đầu kích hoạt bản nâng cấp tham vọng nhất của Ethereum, điều này sẽ thay đổi hoàn toàn mô hình kinh tế, việc sử dụng tài nguyên và quản trị của Ethereum.

Ethereum 2.0 sẽ khởi chạy giai đoạn đầu tiên trong 4 giai đoạn của quá trình chuyển đổi từ Ethereum sang Ethereum 2.0 vào ngày 01 tháng 12 năm 2020.

Hợp đồng ký quỹ Ethereum 2.0, được ra mắt vào đầu tháng 11, đã tích lũy được hơn 540.000 ETH (trị giá hơn 325 triệu đô la) vào đêm thứ Hai, để đảm bảo rằng beacon chain của Ethereum 2.0 sẽ được ra mắt vào tuần tới, chính thức bắt đầu sự thay đổi của đồng tiền mã hóa lớn thứ hai, thay đổi từ cơ chế đồng thuận proof-of-work sang cơ chế proof-of-stake với hy vọng giải quyết một số vấn đề, bao gồm cả khả năng mở rộng.

Ethereum Foundation trước đó đã chọn ngày ra mắt vào đầu tháng 12, Hợp đồng ký quỹ đã có 524.288 ETH được staking vào ngày 24 tháng 11. Và đã đạt đủ số lượng trước thời gian dự kiến, sau khi hơn 150.000 ETH được gửi trong khoảng thời gian 24 giờ.

Sau 4 giờ tiếp theo, 25% ETH cuối cùng cần thiết để kích hoạt hợp đồng đã được gửi. Hợp đồng chỉ giữ 385.440 ETH vào lúc 22:45 UTC vào thứ Hai.

Hợp đồng tiền gửi ETH 2.0
(Dune Analytics)

Giá của Ethereum đã tăng gần 10% trong 24 giờ vào thứ Hai, vượt qua mức 600$ lần đầu tiên sau hai năm.

Beacon chain

Nói rõ hơn, bản thân mạng vẫn chưa khởi chạy. Sự ra mắt của Ethereum 2.0 sẽ kích hoạt một Blockchain có cơ chế proof-of-stake được gọi là “beacon chain” để chạy song song cùng với mạng Ethereum hiện có. Các giai đoạn phát triển ban đầu của nó sẽ không ảnh hưởng đến người dùng hiện tại và các ứng dụng phi tập trung trên Ethereum.

Những Stakeholder đầu tiên của beacon chain khi ra mắt Ethereum 2.0 sẽ là những validators, tương đương với những người khai thác trên mạng proof-of-stake. Giống như những người khai thác, những validators kiếm được phần thưởng trên mạng để đổi lấy việc xử lý các giao dịch và tạo các khối mới. Để trở thành trình xác thực Ethereum 2.0, người dùng phải đặt staking thiểu 32 ETH thông qua hợp đồng ký quỹ.

Khi bắt đầu mạng lưới, những validator dự kiến sẽ kiếm được khoảng 20% APY so với lượng ETH đã staking của họ. Hơn 16.300 trình xác thực sẽ đảm bảo an toàn cho mạng khi khởi chạy.

Theo dữ liệu tính toán từ stakingrewards, nếu deposit tối thiểu 32ETH thì lợi nhuân năm sẽ là 1.6819 ETH ($989) ứng với giá ETH tầm $600.

Stake Ethereum

– Tỷ lệ APY:5.26%
– Tỷ lệ điều chỉnh:+4.79%
– Yêu cầu tối thiểu: 32 ETH
– Thời gian Lock-Up:180 ngày
– Đánh giá độ phức tạp: Rất cao
– Đánh giá rủi ro: Cao

Kích hoạt beacon chain là giai đoạn đầu tiên trong bốn giai đoạn của quá trình chuyển đổi Ethereum 2.0, bắt đầu bằng việc giới thiệu trình xác thực và cuối cùng dẫn đến việc chuyển đổi toàn bộ tất cả người dùng và dapp sang mạng mới. Có một số lý thuyết về cách các thị trường tiền mã hóa sẽ phản ứng với hệ thống blockchain kép của Ethereum trong thời gian tạm thời trước khi quá trình di chuyển hoàn tất

Nguồn: Coindesk

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

ethereumEthereum
$ 1,814.75
Issue Price
$0.311
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release