Tìm hiểu Cybertino & cơ hội nhận NFT trị giá $500

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tìm hiểu về Cybertino & Làm một bài kiểm tra ngắn để sử dụng kiến thức mới của bạn và có cơ hội nhận 100 NFTs ~ $50,000 từ chiến dịch.

Người dùng CoinMarketCap có thể tìm hiểu về Cybertino (CYBER), sau đó thực hiện một bài kiểm tra ngắn. Phần thưởng là NFT sẽ được phân phối ngẫu nhiên cho người dùng trong số những người hoàn thành bài kiểm tra thành công trước khi chiến dịch kết thúc.
Giải thưởng của chương trình Cybertino Learn & Earn lên tới 100 NFT giá trị $50,000. Người dùng thắng cuộc sẽ nhận được 1 NFT trị giá $500 cũng như thêm giải thưởng 50 Diamonds.
Cybertino “Learn & Earn” sẽ bắt đầu từ 09/08/2021 (19:00 PM) đến 19/08/2021 (06:59:59 AM). Nếu bạn chưa học, hãy nhớ tìm hiểu về Cybertino để hoàn thành bài kiểm tra, bao gồm 4 bài:

CoinMarketCap Cybertino Learn & Earn Quiz

Sau khi tìm hiểu về Folder Protocol, các bạn có thể bắt đầu làm bài quiz: https://coinmarketcap.jotform.com/212172259744962

Cybertino “Learn & Earn” sẽ bắt đầu từ 09/08/2021 (19:00 PM) đến 19/08/2021 (06:59:59 AM)

[Follow Cybertino Communities]

– Cybertino Info Website: https://www.cybertinolab.com
– Cybertino Website: https://www.cybertino.com
– Cybertino Medium: https://cybertinolab.medium.com
– Cybertino Twitter : https://twitter.com/cybertinoapp
– Cybertino Telegram : https://t.me/cybertinolab

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại