M-15

Thông báo ra mắt Dotmarketcap.com

Chúng tôi rất vui mừng thông báo cho ra mắt DotMarketCap – một trang web về các dự án trong hệ sinh thái Polkadot cũng như cung cấp thông tin về giá cả và vốn hóa Thị trường.

Linear Finance Ecosystem FAQs - syndicator - linear mainnet buildr

Linear Finance Ecosystem FAQs

Đối với những người đã sử dụng Mainnet Buildr của Linear, được xây dựng trên Binance Smart Chain, họ sẽ được trải nghiệm tốc độ

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 50,845.00 3.56%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,595.55 2.06%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 38.39 6.60%