RMRK.app

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

RMRK cập nhật kế hoạch phân phối token

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Token RMRK sẽ được tự động phân phối về ví Statemine của người dùng và quá trình phân phối sẽ diễn ra sau khi bản vá Statemine được ban hành.

Statemine (blockchain sẽ dùng để khởi chạy token RMRK) hiện đang gặp vấn đề với các ví Multi-signature (ví đa chữ ký) và ví của RMRK là ví thuộc dạng này. Một bản sửa lỗi đang được tiến hành trên Github của Statemine: https://github.com/paritytech/cumulus/pull/559

Sau khi bản sửa lỗi này được áp dụng, sẽ mất tới một tuần để đưa vào Statemine. Thời gian sẽ phụ thuộc vào quá trình Kusama Council thông qua và mở vote cho cộng đồng.

Bạn có thể theo dõi quá trình này bằng cách:

Quá trình phân phối $RMRK

Token RMRK sẽ được tự động phân phối về ví Statemine của người dùng và không cần thông qua bất kỳ bước claim nào.

Chú ý

Token RMRK sẽ được phân phối đến địa chỉ đang chứa Trứng nhưng là trên Statemine – Nơi token RMRK khởi chạy. Các blockchain nền tảng Substrate có thể dùng chung ví nhưng dưới định dạng địa chỉ ví khác nhau.

Các bước sẽ diễn ra

  1. RMRK sẽ gửi vào tài khoản của người dùng ~ 0,0001 KSM tại Statemine, người dùng không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào. Điều này để đảm bảo chắc chắn rằng tài khoản của người dùng tồn tại trên chuỗi (tài khoản có số dư bằng 0 KSM trên Statemine được xem là không tồn tại). Địa chỉ tài khoản sẽ giống với địa chỉ mà người dùng đã sử dụng để tương tác với Kanaria. Người dùng có thể sử dụng một ví / địa chỉ để tương tác với cả Kusama và Statemine.
  2. RMRK sẽ gửi token cho người dùng sớm nhất sau thời điểm TGE ngay khi các giai đoạn kiểm tra hoàn tất.
  3. Số dư của người dùng sẽ hiển thị trên Singular.rmrk.appKanaria.rmrk.app ở đầu mục và trên trang token của Kanaria.
  4. Người dùng có thể gửi token ra khỏi địa chỉ của mình bằng cách truy cập trang Số dư tài sản trên Statemine và chọn tài sản số 8, RMRK. Điều này sẽ liệt kê tất cả các tài khoản của bạn có chứa token và từ đó bạn sẽ có thể gửi chúng. Hãy nhớ rằng chỉ những tài khoản trên Statemine có hơn 0,000003 KSM trong đó mới có thể nhận được token RMRK.

Câu hỏi thường gặp

Tôi muốn yêu cầu nhận $RMRK tại một địa chỉ khác

Ban đầu, RMRM muốn tạo một UI xác nhận quyền sở hữu cho phép người dùng nhập một địa chỉ tùy chỉnh để nhận token đến một địa chỉ khác với địa chỉ đang giữ trứng. Việc này sẽ làm chậm lại quá trình phát triển các sản phẩm khác, vì vậy chúng tôi đã chọn không theo đuổi phương án này.

Tuy nhiên nếu người muốn thay đổi địa chỉ ví, có thể điền vào biểu mẫu này trước ngày 15 tháng 8 và lưu ý rằng thời gian phân phối token cho ví đấy sẽ có thể bị delay thêm 1 tuần.

Toàn bộ quá trình cũng được ghi lại dưới dạng video từng bước tại đây: https://youtu.be/IhAzVLJms0A

Tôi đã mất quyền truy cập vào ví của mình, bây giờ phải làm sao?

Như đã nêu trong câu hỏi thường gặp một thời gian trước, vì không có cách nào để chứng minh bạn sở hữu một địa chỉ mà không thật sự sở hữu địa chỉ đó, các token và bird của bạn sẽ bị thất lạc. Không có cách nào để khôi phục chúng.

Tôi có thấy số dư của mình trong ví Polkadot Extension không?

Tiện ích mở rộng này chỉ là một kho lưu trữ khóa, nó lưu trữ các khóa tài khoản của bạn được mã hóa bằng mật khẩu. Nó không phải, và sẽ không bao giờ là một giải pháp thay thế Metamask, và sẽ không bao giờ hiển thị bất kỳ số dư nào cho bất kỳ chuỗi nào, bởi vì nó không bao giờ kết nối với bất kỳ chuỗi nào cả. Để xem số dư, bạn có thể vào Polkadot{js} app và kết nối với ví extension

Tôi có thể nhập tài khoản của mình vào ví di động để xem token của mình không?

Hiện tại không có ví di động nào hỗ trợ token tùy chỉnh. Nó là bước tiếp theo trong roadmap của ‘Fearless’

Người dùng Kucoin nên làm gì?

Không có gì ngoài việc chờ đợi. Bởi vì tất cả trứng của bạn đều nằm trong tài khoản Kucoin của bạn và Kucoin lưu trữ tất cả chúng ở một địa chỉ, tất cả các token sẽ chuyển đến địa chỉ của chúng. Sau đó, việc phân phối token cho bạn là tùy thuộc vào họ. Quá trình này sẽ không mất quá vài ngày, nhưng đối với các mốc thời gian và yêu cầu cụ thể, bạn sẽ phải nói chuyện với họ.

Thông tin RMRK

Website | Telegram | Twitter | Subsocial

 

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

RMRK.app

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release