Manta Network

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Manta Network & Acala Network triển khai thành công giao thức Cross-chain Communication

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Manta NetworkAcala Network đã triển khai thành công giao thức cross-chain communication trên testnet bằng cách sử dụng XCM – một hệ thống thông tin cross-chain được thiết kế cho Polkadot. Sự hợp tác này thể hiện khả năng kết hợp trong hệ sinh thái Polkadot và làm nổi bật khả năng của Manta Network trong việc tư nhân hóa tài sản parachain. Trong dự án này, các chức năng khác nhau đã được chứng minh qua việc thực hiện từng bước như nhau:

  1. Các đội ngũ đã chuyển thành công tài sản Acala từ Acala sang Manta.
  2. Các tài sản cũng đã được mã hóa thành công trên Manta Network.
  3. Tài sản mã hoá đã được thu hồi lại thành tài sản ban đầu trên Acala Network.

Giao thức Cross-chain communication và khả năng kết hợp là những đề xuất giá trị quan trọng cho các dự án blockchain xây dựng trên hệ sinh thái Polkadot. Việc triển khai thành công thông qua sự hợp tác giữa Manta và Acala là minh chứng cho giá trị của các tính năng này.

Quy trình mô tả việc sử dụng XCM để tư nhân hóa và hoàn lại ACA / aUSD

Cụ thể, với Manta Network, khả năng tận dụng các tính năng như vậy trên Polkadot cho phép Manta Network hỗ trợ mã hóa bất kỳ tài sản parachain nào, thay vì giới hạn giao dịch cá nhân đối với tài sản của họ. Hơn nữa, khả năng mã hóa tài sản parachain cũng sẽ cung cấp năng lượng cho MantaSwap (AMM-based DEX riêng của Manta Network).

Khi cả hai network đều hoạt động, người ta có thể hình dung được cách thức sử dụng trong đó người dùng đúc Liquid DOT (LDOT) trên Acala, chuyển cross-chain sang MantaSwap và cung cấp thanh khoản cho một cặp LDOT trên MantaSwap hoặc swap riêng LDOT để lấy một token khác trên DEX.

Về Acala Network

Acala Network là trung tâm tài chính của Polkadot và tập trung vào thiết kế cơ chế và giao thức tài chính phi tập trung, mô hình hóa và quản trị kinh tế parachain. Bằng cách cung cấp các nguyên tắc tài chính quan trọng bao gồm stablecoin phi tập trung, các dẫn xuất staking và DeX, Acala Network hỗ trợ các ứng dụng tài chính mở chuỗi chéo blockchain (DeFi) trên Polkadot và hơn thế nữa.

Twitter | Telegram | Website

Về Manta Network

Manta là một giao thức mã nguồn mở tiện dụng và bảo mật được xây dựng trên nền tảng Substrate của Polkadot. Manta sử dụng zk-SNARK để cung cấp ẩn danh ngang hàng, thông lượng cao và khả năng tương tác chuỗi chéo tối ưu (hỗ trợ Polkadot cũng như các đơn vị tiền mã hoá trong hệ thống parachain của Polkadot, đặc biệt là Stable Coin).

Website | Twitter | Medium | Telegram

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Manta Network

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release