Tapio Protocol

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Giới thiệu tDOT của Tapio Protocol

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TL;DR

tDOT nhằm mục đích trở thành tiêu chuẩn tổng hợp cho hệ sinh thái Polkadot bằng cách thống nhất các định dạng khác nhau của các dẫn xuất DOT để mang lại hiệu quả thanh khoản tối đa thông qua:

 • Công cụ swap ổn định cực kỳ hiệu quả cho các dẫn xuất DOT và DOT (ví dụ: Staking DOT, Crowdloan DOT)
 • Lợi nhuận cạnh tranh so với tiêu chuẩn thị trường (tức là. Lợi nhuận stake trên tDOT> lợi nhuận khi stake DOT)
 • Có khả năng tổng hợp cao trên các Parachains và dApp.

Tapio Protocol là gì?

Tương tự như Taiga Protocol trên Kusama, Tapio Protocol là một giao thức tài sản tổng hợp được thiết kế để tối ưu hóa sự phân mảnh thanh khoản bằng cách thống nhất các định dạng tài sản khác nhau thành một tiêu chuẩn có hiệu quả cao và có thể sử dụng được.

Các tính năng chính

 • Parachain – Tương thích với các parachain Substrate và EVM
 • Ứng dụng – Có thể tích hợp với các loại tài sản của bất kỳ dApp nào
 • Hỗ trợ tài sản đồng nhất – Hệ thống tài sản ổn định hỗ trợ bất kỳ cặp tài sản nào
 • Xử lý lợi nhuận được tiêu chuẩn hóa – Tổng hợp và phân phối minh bạch lợi nhuận từ tài sản sinh lãi cơ bản

tDOT là gì? Cách thức hoạt động của tDOT

tDOT là một tài sản tổng hợp được hỗ trợ bởi DOT tự nhiên, stake DOT và các dẫn xuất DOT. tDOT được thiết kế để chuẩn hóa các định dạng khác nhau của các dẫn xuất DOT để tăng khả năng sử dụng, tổng hợp lợi nhuận và hiệu quả thanh khoản.

Cách thức hoạt động

Tất cả tDOT sẽ được mint trên Acala – trung tâm DeFi chính trên Polkadot. Hệ sinh thái Acala có rất nhiều trường hợp sử dụng và giá trị kinh tế cho tDOT vì nó chứa một lượng đáng kể Staking DOT và Crowdloan DOT.

Thành phần của tDOT được thiết kế để hỗ trợ bất kỳ cặp tài sản DOT-xDOT nào. Và DOT-lcDOT là thành phần tDOT tiếp theo trên Acala.

Mỗi pool thanh khoản DOT-xDOT là một cặp giao dịch giữa DOT và xDOT. Nó cho phép phạm vi giao dịch động giữa DOT và xDOT và cũng đảm bảo giá trị của phái sinh tổng hợp được gắn với DOT.

Mỗi xDOT đại diện cho một dạng khác nhau của 1 DOT trong hệ sinh thái Polkadot (tức là. LDOT ~ ​​DOT, lcDOT ~ ​​DOT). Theo thuật toán Tài sản ổn định , khi tỷ giá hối đoái giữa DOT-xDOT giao dịch ở mức 1:1, tDOT được thế chấp 100% và được hỗ trợ hoàn toàn bằng 1 DOT.

Khi tỷ giá hối đoái thay đổi, tDOT được thế chấp quá mức và tỷ lệ tài sản thế chấp tăng lên khi tỷ giá hối đoái thay đổi hơn nữa. Mỗi pool thanh khoản DOT-xDOT có thể kiểm soát tốc độ tăng tỷ lệ tài sản thế chấp bằng cách cài đặt tham số hệ số khuếch đại của riêng nó.

Vì mỗi pool thanh khoản DOT-xDOT có thể duy trì chốt của phái sinh được gộp riêng của nó, nên việc hợp nhất các nhóm phái sinh DOT riêng lẻ này thành tDOT là một lựa chọn tự nhiên.

Lợi ích của tDOT

tDOT cho phép tiêu chuẩn hóa tính thanh khoản của DOT trong các ứng dụng stake và crowdloan. Hơn nữa, các Parachain với tính thanh khoản DOT và xDOT có thể tận dụng tDOT và hệ thống Tài sản ổn định để đạt được những lợi ích sau:

Đối với các parachain

 • Tính thanh khoản của DOT-xDOT bị khóa trong Parachain ban đầu trong khi việc mint tDOT diễn ra trên Acala thông qua XCM, cho phép Parachains đạt được khả năng sử dụng của tDOT mà không phải hy sinh TVL
 • tDOT có thể được sử dụng như một phương tiện swap cross-chain. Giả sử rằng bDOT ở trên Parachain B và cDOT ở trên Parachain C. Người dùng có thể mint tDOT với bDOT trên Parachain B và sau đó đổi tDOT thành cDOT trên Parachain C. Thao tác này đã hoán đổi hiệu quả bDOT trên Parachain B thành cDOT trong Parachain C

Đối với các LP và holder

 • LP có thể hưởng lợi nhuận bền vững và chưa từng có với tDOT. Thành phần lợi nhuận của tDOT được tạo thành từ 3 nguồn khác nhau: (i) Lợi tức cơ bản từ LDOT (ii) Phí swap và mua lại thu được từ pool thanh khoản DOT-LDOT (iii) Ưu đãi mã token TAP
 • Như đã chứng minh qua việc triển khai taiKSM của Taiga, hệ thống Tài sản ổn định chứng tỏ có hiệu quả cao trong việc tổng hợp và phân phối lợi nhuận từ các tài sản stake. Điều này có nghĩa là người sở hữu tDOT có thể tận hưởng tiện ích nâng cao mà không phải hy sinh lợi nhuận cơ bản từ LDOT

Đối với Trader

 • Pool thanh khoản DOT-xDOT cung cấp khả năng swap ổn định hiệu quả cao giữa DOT và xDOT. Cụ thể, các nhà giao dịch có thể tìm kiếm lợi nhuận từ sự chênh lệch giá, giúp duy trì tỷ giá ổn định giữa tDOT và DOT.

Đối với dApp

 • tDOT được mint trên Acala có thể được chuyển sang bất kỳ Parachains nào hỗ trợ XCM và nó có thể được tích hợp vào các ứng dụng khác nhau (ví dụ: DeFi, GameFi, quyền riêng tư, v.v.). Điều này cho phép các dApp hỗ trợ tDOT hơn là tích hợp với các phiên bản dẫn xuất DOT khác nhau.

Hướng dẫn mint và sử dụng tDOT

Nguồn: Tapio Protocol

Tapio & Taiga Community

Website | Twitter | Discord | Telegram

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Tapio Protocol

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release