Genshiro

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Genshiro – Canary Network của Equilibrium trên Kusama

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TL;DR

 • Genshiro là một canary network của Equilibrium, Genshiro sẽ là nơi thử nghiệm các sản phẩm tương lai của Equilibrium trước khi họ triển khai chúng trên Polkadot.
 • Genshiro sẽ triển khai DEX và giới thiệu nhiều loại tài sản phái sinh dựa trên tài sản tài chính truyền thống.
 • Những tính năng đặc biệt của Genshiro:
  • Genshiro cung cấp tỷ lệ thế chấp tối thiểu thấp hơn (chỉ 100%).
  • Genshiro thường dễ tiếp cận vì nó sẽ hỗ trợ nhiều token ERC-20 ngay từ ngày đầu tiên.
  • Tiền của người dùng được stake càng lâu, phiếu bầu của họ càng có trọng lượng đối với đề xuất.
 • Mục tiêu của Genshiro là thực hiện một cách tiếp cận mới đối với các loại stablecoin có thể thế chấp và cơ sở cho vay được hỗ trợ bởi danh mục tài sản tiền mã hóa.
 • NFT CATS là một bộ sưu tập NFT độc quyền của Genshiro, bộ sưu tập gồm 7 con mèo mã hóa.
 • Các sản phẩm của Genshiro: Nền tảng cho vay và DEX xuyên chuỗi
 • Các ứng dụng của GENS: Thanh toán khi giao dịch trên Genshiro blockchain, Cho phép cộng đồng bỏ phiếu cho các thông số hệ thống, Bao lãi và phí sử dụng nền tảng.

Genshiro là gì ?

Genshiro là một canary network của Equilibrium, Genshiro sẽ là nơi thử nghiệm các sản phẩm tương lai của Equilibrium trước khi họ triển khai chúng trên Polkadot, điều này có nghĩa là người dùng Genshiro có thể sử dụng các tính năng thử nghiệm, thú vị trước bất kỳ ai khác. Họ sẽ có quyền truy cập vào nhiều loại tài sản tiền mã hóa hơn so với Equilibrium, các quy tắc ký quỹ ít nghiêm ngặt hơn, Curve AMM, một DEX với các hợp đồng phái sinh về ETF, cổ phiếu, vàng và hàng hóa, v.v.

Hơn nữa, Genshiro sẽ triển khai DEX và giới thiệu nhiều loại tài sản phái sinh dựa trên tài sản tài chính truyền thống (ví dụ: người dùng sẽ có thể giao dịch các sản phẩm phái sinh như swap và hợp đồng tương lai trên hàng hóa, cổ phiếu, ETF, e.t.c.).

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Genshiro sẽ nhằm mục đích phân cấp hoàn toàn mạng dựa trên Kusama ngay từ đầu bằng cách phân bổ thông minh các token tiện ích của nó cho cộng đồng Kusama.

Những tính năng đặc biệt của Genshiro

 • Đối với các nhà phát triển Polkadot có kinh nghiệm, sự khác biệt trong việc tạo ra bước nhảy vọt cho Kusama chủ yếu nằm ở việc điều chỉnh các thông số hệ thống. Genshiro cung cấp tỷ lệ thế chấp tối thiểu thấp hơn (chỉ 100%), mang lại cách thức linh hoạt hơn cho giao dịch đòn bẩy và ký quỹ.
 • Genshiro thường dễ tiếp cận vì nó sẽ hỗ trợ nhiều token ERC-20 ngay từ ngày đầu tiên. Nói chung, Genshiro sẽ ít lựa chọn hơn trong việc chọn tài sản cho dòng sản phẩm dựa trên Kusama của mình thay vì Polkadot, nơi chỉ các loại tiền điện tử phổ biến và ít biến động mới được thêm vào.
 • Một yếu tố sáng tạo khác ở đây là mô hình quản trị của Genshiro. Nó hoạt động bằng cách cho phép người dùng stake GENS (token tiện ích dựa trên Genshiro’s Kusama) để đề xuất và bỏ phiếu về các thông số hệ thống mới. Tiền của người dùng được stake càng lâu, phiếu bầu của họ càng có trọng lượng đối với đề xuất.

Mục tiêu của Genshiro

Genshiro đang dự định thực hiện một cách tiếp cận mới đối với các loại stablecoin có thể thế chấp và cơ sở cho vay được hỗ trợ bởi danh mục tài sản tiền mã hóa.

Stablecoin sẽ là một đơn vị tài khoản ổn định có nhiều tài sản thế chấp được gắn với USD. Sự ổn định đến từ việc tổng hợp hóa sự quá mức các vị thế của người đi vay. Genshiro sử dụng các cách tiếp cận mới để định giá trên chuỗi (tính toán lãi suất) và tính toán rủi ro (xác định tình trạng của toàn bộ hệ thống), giúp phân biệt cách tiếp cận của chúng tôi theo một số cách với các stablecoin như DAI:

 1. Không có lãi suất do quản trị đặt ra tùy ý, chúng được xác định bởi danh mục đầu tư của người đi vay, số nợ của người đi vay, tính thanh khoản tổng thể của hệ thống và rủi ro về giá.
 2. Không có yêu cầu LTV thiết lập tùy ý. Hệ thống đảm bảo mọi vị trí vẫn còn dung môi với tỷ lệ thế chấp 100%.
 3. Không có hình phạt thanh lý được thiết lập tùy ý và không có phí ẩn khi người vay vỡ nợ. Không cần người giữ hộ (những người tham gia đấu giá thanh lý).
 4. Theo thiết kế, hệ thống luôn có hai mặt: một bên là nhà cung cấp thanh khoản và một bên là người đi vay. Người vay trả phí cho các nhà cung cấp thanh khoản khi vay tài sản tiền điện tử / tạo stablecoin. Đến lượt các nhà cung cấp thanh khoản phải chịu rủi ro thanh lý của người đi vay.
 5. Có một mô-đun tài sản chung hỗ trợ ghi sổ kép (tách biệt tài sản và nợ phải trả) và theo dõi danh mục tài sản của người dùng. Không có cái gọi là vị thế với 1 tài sản thế chấp, chúng tôi làm việc với danh mục đầu tư.
 6. Thiết kế hệ thống cho phép xây dựng một DEX giao dịch giao ngay với các mức đòn bẩy mong muốn.
 7. Bộ thông số hệ thống đặc biệt dành cho các nhà giao dịch dũng cảm.

Các quy trình của hệ thống có thể được giải thích thông qua biểu đồ tổng quan như sau

NFT CATS

NFT CATS là một bộ sưu tập NFT độc quyền của Genshiro, bộ sưu tập gồm 7 con mèo mã hóa.

 • Tính hiếm có: Mỗi con mèo được làm thủ công trong một bản sao duy nhất và gắn liền với một loại tiền mã hóa riêng lẻ.
 • Tính năng: Mỗi con mèo biến thành một phiên bản vàng khi giá tiền tệ của nó chạm ngưỡng.
 • Đặc quyền cho chủ sở hữu: Giảm phí hoa hồng cho các sản phẩm Genshiro DeFi và lãi suất bổ sung cho PLO.

Tất cả số tiền thu được từ cuộc đấu giá NFT sẽ được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của Genshiro, chủ yếu là giá thầu của nó trong các cuộc đấu giá Kusama parachain

Các sản phẩm của Genshiro

Genshiro có thể làm tất cả những việc mà các DeFi hiện có làm, nhưng ít rủi ro hơn và theo cách thức xuyên chuỗi.

Nền tảng cho vay

 • Tài sản tổng hợp
 • Cho vay tiền điện tử gộp chung
 • Stablecoin phi tập trung

DEX xuyên chuỗi

 • Thị trường giao ngay
 • Giao dịch ký quỹ
 • Vạn niên thanh

GENS tokenomics

Các ứng dụng của GENS

NETWORK TRANSACTIONS
Thanh toán khi giao dịch trên Genshiro blockchain

ON-CHAIN GOVERNANCE
Cho phép cộng đồng bỏ phiếu cho các thông số hệ thống

PLATFORM CURRENCY
Bao lãi và phí sử dụng nền tảng

Phân phối token

Backers

Nguồn Genshiro

Genshiro Community

Website | Twitter | Telegram

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Genshiro

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release