bakerytokenBakerySwap
$ 0.272862
Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Cung cấp thanh khoản BETH trên BakerySwap với tổng phần thưởng 100,000$ BAKE Token

Cung cấp thanh khoản BETH trên BakerySwap với tổng phần thưởng 100,000$ BAKE Token - cung cấp thanh khoản bakeryswap - syndicator
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

BETH token là bằng chứng stake của người dùng trong ETH 2.0 pool của Binance với tỷ lệ 1:1. BETH sẽ cho phép người dùng quy đổi ETH với tỷ lệ 1: 1 khi giai đoạn tiếp theo của ETH 2.0 được phát hành.
Người dùng có thể cung cấp thanh khoản các cặp BETH (BETH-ETH, BETH-BNB, BETH-BUSD) để nhận BAKE Token trong nhóm 90,000$ và stake BLP Token để nhận phần thưởng trong nhóm ETH2.0 với giá trị 10,000$ BAKE Token.

Thời gian diễn ra: 07:00 ngày 06/01/2021 – 07:00 ngày 13/01/2021

Cung cấp thanh khoản BETH trên BakerySwap với tổng phần thưởng 100,000$ BAKE Token

Phân phối phần thưởng

  • Nhóm phần thưởng 90,000$ BAKE sẽ phân bổ cho người dùng tham gia cung cấp thanh khoản cho các cặp (BETH-ETH, BETH-BNB, BETH-BUSD)
  • Nhóm phần thưởng 10,000$ BAKE sẽ phân bổ cho người dùng tham gia staking BLP Token (nhận được sau khi cung cấp thanh khoản) tại ETH2.0 của BakerySwap
  • Phần thưởng sẽ được phân bổ hằng ngày

Hướng dẫn tham gia

Bước 1: Stake ETH tại Binance.com để nhận BETH

Bước 2: Tạo ví Binance Smart Chain (Trustwallet hoặc các ví có hỗ trợ Binance Smart Chain)

Bước 3: Rút BETH từ Binance.com về ví Binance Smart Chain của bạn

Bước 4: Truy cập https://www.bakeryswap.org/#/pool và tiến hành lựa chọn một trong số các cặp BETH-ETH, BETH-BNB, BETH-BUSD để cung cấp thanh khoản.

Cung cấp thanh khoản BETH trên BakerySwap với tổng phần thưởng 100,000$ BAKE Token - cung cấp thanh khoản - syndicator

Bước 5: Sau khi cung cấp thanh khoản, bạn sẽ nhận được BLP Tokens, tiếp tục truy cập trang ETH2.0 của BakerySwap và stake BLP Tokens của mình để nhận thêm phần thưởng của trong nhóm 10,000$ BAKE

Điều khoản và điều kiện

  1. Mỗi người dùng chỉ có thể đủ điều kiện để tham gia airdrop $10.000 BAKE một lần, có nghĩa là nếu người dùng cung cấp tính thanh khoản cho cả ba cặp giao dịch BETH đủ điều kiện trong suốt thời gian hoạt động, họ vẫn sẽ chỉ nhận được 1 phần trong nhóm phần thưởng stake BLP Token.
  2. Những người dùng bị phát hiện đang tạo nhiều ví Binance Smart Chain sẽ bị đưa vào danh sách đen và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào.
  3. Airdrop tham gia BAKE trị giá 10.000$ sẽ được phân phối đến ví Binance Smart Chain của những người tham gia đủ điều kiện trong vòng 14 ngày kể từ khi thời gian hoạt động kết thúc.
  4. Binance bảo lưu quyền loại bỏ những người dùng được cho là đang tham gia tạo ví hàng loạt.
  5. Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ Hoạt động hoặc Quy tắc Hoạt động nào theo quyết định riêng của chúng họ.

Nguồn: Binance

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

bakerytokenBakerySwap
$ 0.272862
Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release