Binance Black Friday – Big Sale lên đến 50% và giải thưởng 100,000$

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hướng ứng ngày lễ Black Friday, Binance đã chi 100,000$ bằng Bitcoin để tổ chức hoạt động ưu đãi cho tất cả người dùng.
Thời gian diễn ra hoạt động: từ 07:00 AM ngày 24/11/2020 đến 07:00 Am ngày 01/12/2020 (giờ Việt Nam)

Hoạt động áp dụng cho tất cả người dùng tại Binance

Hoạt động A: Nhận tới ưu đãi lên tới 50% khi mua Bitcoin cho người dùng mới

Người dùng mới cần thực hiện các nhiệm vụ để đủ điều kiện rút thăm may mắn. Binance sẽ chọn ngẫu nhiên 40 người may mắn để được nhận ưu đãi mua 1.000$ tiền BTC với chiết khấu 50% khi sử dụng BNB.

 • Mua lượng tiền mã hóa từ 50$ trở lên (hoặc tương đương) bằng đồng tiền fiat của nước bạn tại trang mua tiền mã hóa.
 • Giao dịch spot, margin hoặc hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT có khối lượng từ 50$ trở lên (hoặc tương đương) (bao gồm cả mua và bán).

Hoạt động B: Hoàn thành nhiệm vụ nhận tổng giải thưởng 80,000$ bằng BTC và có cơ hội nhận được ưu đãi 20% khi mua Bitcoin

Trong thời gian diễn ra hoạt động, tất cả người dùng tham gia hoàn thành các nhiệm vụ:

 • Nhiệm vụ 1: Hoàn thành khối lượng giao dịch từ 1.000$ trở lên (hoặc tương đương) đối với bất kỳ cặp giao dịch spot hoặc margin nào.
 • Nhiệm vụ 2: Hoàn thành khối lượng giao dịch từ 1.000$ trở lên (hoặc tương đương) đối với bất kỳ cặp giao dịch BLVT (Token đòn bẩy) nào.
 • Nhiệm vụ 3: Hoàn thành khối lượng giao dịch từ 10.000$ trở lên (hoặc tương đương) đối với bất kỳ cặp giao dịch hợp đồng tương lai ký quỹ bằng USDT nào.

Cơ cấu giải thưởng:

 • Hoàn thành 2 trong 3 nhiệm vụ bất kỳ để chia sẻ giải thưởng 20.000$ dưới dạng BTC.
 • Hoàn thành cả 3 nhiệm vụ để chia sẻ giải thưởng 30.000$ dưới dạng BTC.
 • Ưu đãi chỉ có ở Black Friday: Nhận cơ hội mua BTC với giá giảm 20%: Những người dùng hoàn thành ít nhất 2 nhiệm vụ sẽ đủ điều kiện tham gia rút thăm may mắn. 150 người may mắn sẽ được chọn ngẫu nhiên để được nhận ưu đãi mua 1.000$ tiền BTC với giá giảm 20% khi sử dụng BNB.

Điều khoản và Điều kiện:

 • Sau khi rút thăm may mắn được thực hiện, Binance sẽ gửi email thông báo cho những người may mắn trúng thưởng để có cơ hội mua BTC với ưu đãi giảm giá. Những người chiến thắng phải có đủ BNB trong ví spot để mua BTC sau khi đã giảm giá.
 • Khối lượng giao dịch hợp lệ bao gồm cả mua lẫn bán, không bao gồm giao dịch wash trade. Đăng ký và đổi BLVT sẽ không được xem là đủ điều kiện.
 • Binance sẽ sử dụng giá BTC/USDT và BNB/BTC tại thời điểm phân bổ phần thưởng.
 • Phân bổ phần thưởng: Phần thưởng của BTC cho mỗi hoạt động sẽ được phân bổ trong vòng 2 tuần sau khi kết thúc mỗi hoạt động.
 • Khối lượng giao dịch của tài khoản phụ và tài khoản margin sẽ được cộng chung với khối lượng giao dịch của tài khoản chính ở thời điểm tính toán sau cùng. Mỗi tài khoản phụ sẽ không được xem là tài khoản độc lập khi tham gia hoạt động này.
 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký tài khoản ồ ạt không được phép, tự giao dịch với bản thân hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường, v.v.
 • Binance bảo lưu quyền được tuỳ ý hủy bỏ hoặc chỉnh sửa Hoạt động và Quy định của hoạt động này.

Làm thế nào để tìm ra người chiến thắng?

Binance sẽ lấy 8 chữ số cuối cùng của giá trị băm Binance Chain cuối cùng vào lúc 11:59 PM (UTC) vào ngày cuối cùng của thời gian ưu đãi này làm số chiến thắng. Số chiến thắng này sẽ được sử dụng để khớp với ID người dùng từ chữ số đầu tiên trở đi. Người dùng đủ điều kiện có ID có nhiều chữ số trùng lặp liên tiếp với số trúng thưởng nhất sẽ giành được phần thưởng rút thăm may mắn.
Nếu số lượt trùng khớp vượt quá số lượng người chiến thắng tối đa, Binance sẽ chọn người thắng dựa trên ID Người dùng theo thứ tự tăng dần (Thời gian đăng ký càng sớm, số ID Người dùng sẽ càng nhỏ, vậy nên Binance khuyến khích người dùng nên đăng ký sớm).
Kịch bản ví dụ:
 • Giả sử giá trị hash của block Binance Chain vào lúc 11:59 (UTC) của ngày kết thúc hoạt động là: 3E53A755905113FD2138F0A585D65CE4AC942AAF214625512E30A07FBBA5DFA5
 • Bỏ các chữ cái khỏi giá trị hash, chúng ta sẽ có chuỗi số sau: 3537559011317380585654942214625512300755
 • Con số chiến thắng trong trường hợp này sẽ là 8 chữ số cuối cùng: 12300755.
 • Những ai có ID người dùng khớp với 8 số trên sẽ là người chiến thắng. Nếu không có ai có ID trùng với 8 số,  sẽ khớp 7 số cuối cùng với 7 số của ID người dùng: 2300755. Nếu không có ai có ID trùng với 7 số, Binance sẽ khớp 6 số cuối cùng với 6 số của ID người dùng: 300755.
Sau khi rút thăm may mắn được thực hiện, Binance sẽ gửi email thông báo cho những người may mắn trúng thưởng để có cơ hội mua BTC với ưu đãi giảm giá.
Cảnh báo rủi ro: Đầu tư tiền mã hoá là một hoạt động có rủi ro thị trường cao. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát trực tiếp, gián tiếp hoặc là hệ quả từ cuộc thi giao dịch. Hãy đầu tư một cách cẩn trọng.
Tham gia thảo luận cùng BinanciansVN tại:

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại