Tháng Mười Một 24, 2020

Cập nhật Polkadot - Polkawarriors - syndicator

Polka.Warriors Weekly RoundUp 22/11

🔶 POLKADOT • Với cập nhật mới nhất trên , hiện tại không có mức tối thiểu để stake (ngoại trừ khoản tiền gửi bắt

A Deep Dive Into Uniswap Protocol (UNI)

Uniswap được xây dựng dựa trên khái niệm về các nhóm thanh khoản và các nhà tạo lập thị trường tự động hay nói chính xác là một nhà tạo lập thị trường sản phẩm không đổi.