CESS

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Báo cáo tháng 10 của CESS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Giới thiệu CESS

Cumulus Encrypted Storage System (CESS) là mạng lưới lưu trữ đám mây phi tập trung để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, tốc độ cao, an toàn và có thể mở rộng. CESS là một blockchain mã nguồn mở được phát triển với Substrate, nhằm mục đích trở thành cơ sở hạ tầng mạng cơ bản cho các nhu cầu lưu trữ phi tập trung. Mạng CESS bao gồm bốn lớp: blockchain , lưu trữ dữ liệu, phân phối nội dung và layer ứng dụng. CESS với cơ chế đồng thuận R²S của điều phối tài nguyên mạng và tải mạng, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu thông qua các công nghệ độc quyền với tính năng bảo vệ quyền sở hữu dữ liệu, các công nghệ như Proof of Data Reduplication and Recovery (PoDR²), Xác nhận quyền dữ liệu đa định dạng (MDRC) và tái mã hóa proxy phi tập trung. CESS đặt mục tiêu trở thành mạng lưu trữ phi tập trung đầu tiên hỗ trợ các ứng dụng thương mại quy mô lớn.

Cung cấp công nghệ quan trọng

Mạng Blockchain:

Mạng blockchain được phát hành v0.5.2. Các chi tiết phát triển như sau:

  • Đã điều chỉnh cách các công cụ khai thác lưu trữ truy cập vào mạng và sẽ được kết nối như một nút blockchain ở chế độ P2P.
  • Làm phong phú thông tin trạng thái của chương trình lập lịch, đồng thời thêm bản ghi và hiển thị tốc độ bằng chứng của các phân đoạn dữ liệu nhàn rỗi
  • Đã tối ưu hóa quy trình xác minh của cơ chế lưu trữ bằng chứng và người xác minh giờ đây có thể lấy tất cả thông tin cần thiết cho việc xác minh trực tiếp từ chuỗi
  • 4. Cập nhật hệ thống điểm tín dụng của cơ chế đồng thuận R²S, giảm trọng lượng của các đóng góp trước đó và khuyến khích sự tham gia của các nút đồng thuận mới.
  • Đã sửa một loạt các bản sửa lỗi và mã tối ưu hóa, hãy xem Github để biết chi tiết: liên kết .

Hệ thống lưu trữ phân tán:

Đã phát hành Bucket v0.5.3 và bộ lập lịch v0.5.2. Các chi tiết phát triển như sau:

Bucket [v0.5.3]

  • Nâng cấp chức năng lưu trữ và tải xuống tệp để tăng tốc độ tải tệp.

Scheduler [v0.5.2]

  • Các chức năng tải lên và tải xuống tệp được nâng cấp để tăng tốc độ tải tệp xuống
  • Đã sửa lỗi: không thể tải lên siêu dữ liệu tệp do cập nhật phiên bản và sửa đổi giao diện.
  • Đã sửa lỗi: Các tệp không được lưu trữ trong một thời gian dài khi tải tệp lên.
  1. Đã hoàn thành việc phát triển cột mốc 1 của W3F Grants “ Substats – Universal Lightweight Block Browser Framework .”

Tìm hiểu thêm về CESS

Website | Twitter | Telegram | Discord | Medium

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

CESS

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release