CESS

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Báo cáo tháng 8 của CESS

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Giới thiệu về CESS

Cumulus Encrypted Storage System (CESS) là mạng lưới lưu trữ đám mây phi tập trung để lưu trữ và chia sẻ dữ liệu, tốc độ cao, an toàn và có thể mở rộng. CESS là một blockchain open-source được phát triển với Substrate, nhằm mục đích trở thành mạng lưới cơ sở hạ tầng cơ bản cho các nhu cầu lưu trữ phi tập trung. Mạng lưới CESS bao gồm bốn layer: blockchain, lưu trữ dữ liệu, phân phối nội dung và layer ứng dụng. Cơ chế đồng thuận R²S của CESS điều phối tài nguyên mạng và tải mạng, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu thông qua các công nghệ độc quyền với bảo vệ quyền sở hữu dữ liệu, các công nghệ như minh chứng về sao chép và phục hồi dữ liệu (PoDR²), Xác nhận quyền dữ liệu đa định dạng (MDRC) và phi tập trung mã hóa lại proxy. CESS đặt mục tiêu trở thành mạng lưới lưu trữ phi tập trung đầu tiên hỗ trợ các ứng dụng thương mại quy mô lớn.

CESS cũng tương thích với EVM và WASM, và khung phát triển cơ bản Substrate cũng thân thiện với các ứng dụng cross-chain. Technology stack của nó có thể hỗ trợ hầu hết các ứng dụng Web3 và nhu cầu phát triển của các ứng dụng cấp doanh nghiệp.

Cung cấp công nghệ quan trọng

Blockchain Network đã phát hành v0.5.0 (CESS v0.5.0). Các phát triển chi tiết như sau:

Node CESS [v0.5.0]

 • Đã cập nhật và cải thiện cơ chế định giá bộ nhớ và đơn giá bộ nhớ được điều chỉnh động trong thời gian thực dựa trên khả năng tính toán của network hiện tại và các yếu tố khác.
 • Đã cập nhật và cải thiện cơ chế trừng phạt đối với người khai thác lưu trữ, kéo dài thời gian thoát bộ đệm của người khai thác lưu trữ, cho đủ thời gian để truyền dữ liệu.
 • Đã cập nhật đồng bộ các bài kiểm tra đơn vị và bài kiểm tra điểm chuẩn, với tỷ lệ bao phủ hơn 90%.
 • Đã thêm chức năng nhận xét giao dịch, sửa một số lỗi, xóa tham chiếu tệp chương trình nhị phân thừa (crate) trong mô-đun tệp, mô-đun minh chứng và mô-đun khai thác, đồng thời nhận được nội dung chưa được xử lý trước đó.
 • Tối ưu hóa các tham số của một số phương pháp, không còn quyền sở hữu các tham số và giảm việc chiếm dụng và tiêu thụ tài nguyên bộ nhớ.

Hệ thống lưu trữ phi tập trung:

Công cụ khai thác lưu trữ đã phát hành v0.5.0 – v0.5.1 (Bucket v0.5.0 – v0.5.1) và node lập lịch v0.5.0 – v0.5.1 (Trình lập lịch v0.5.0 – v0.5.1). Các phát triển chi tiết như sau:

Storage Miner Bucket v0.5.0

 • Tăng tốc thời gian truy vấn cho trạng thái của chain và giao dịch, trích xuất logic và chỉ thực hiện nó một lần.
 • Đã thêm chức năng thay đổi địa chỉ IP để hỗ trợ người khai thác lưu trữ thay đổi địa chỉ dịch vụ trong khi làm nhiệm vụ.
 • Đã thêm chức năng thay đổi địa chỉ ví thu nhập để hỗ trợ các miner lưu trữ thay đổi địa chỉ khi làm nhiệm vụ.
 • Đã nâng cấp logic xác minh không gian để tăng tốc độ lên 2 ~ 3 lần.  .

Storage Miner Bucket v0.5.1

 • Đã sửa lỗi không khớp giữa dung lượng local disk và không gian on-chain do không đủ số dư để bắt đầu giao dịch
 • Đã sửa lỗi trong update_address khiến trạng thái tminer sai hiển thị.

Scheduler v0.5.0

 • Đã cập nhật kích thước của danh sách metadata tệp điền lên tối đa 8.
 • Đã nâng cấp logic xác minh không gian khai thác để tăng tốc độ lên 2 ~ 3 lần
 • Đã nâng cấp chức năng truy vấn gói bộ nhớ đã mua.

Scheduler v0.5.1

 • Đã sửa lỗi khiến lệnh cập nhật không thành công do không phân tích được tệp cấu hình.
 • Đã sửa lỗi khiến lệnh đăng ký không bình thường do nhật ký chưa được khởi tạo.
 • Tối ưu hóa logic của lỗi giao dịch do không đủ số dư
 • Tối ưu hóa logic bộ nhớ cache lập lịch, không còn bộ nhớ cache cho các miner ngoại tuyến, thông tin cập nhật của người khai thác cũng sẽ được cập nhật đồng bộ trong bộ nhớ cache.

CESS Gateway:

 • Gateway đã phát hành v0.2.0
 • Tối ưu hóa chức năng mua không gian.
 • Đã thêm nâng cấp không gian lưu trữ, gia hạn gói, yêu cầu gói và các chức năng khác cho người dùng.
 • Đã thêm một giao diện cho yêu cầu tình trạng tệp.
 • Đã thêm tùy chỉnh vị trí tệp cấu hình.
 • Tăng tốc thời gian truy vấn cho trạng thái chain và giao dịch.

CESS Go SDK:

 • Go SDK v0.2.0 đã phát hành
 • Tương thích với giao diện phiên bản CESS v0.5
 • Hỗ trợ tải xuống dữ liệu trực tiếp từ các công cụ khai thác lưu trữ.

Giải pháp kỹ thuật

 1. Đã thêm cơ chế điểm tín dụng của cơ chế đồng thuận R2S, bao gồm các quy trình thống kê khối lượng công việc của người lập lịch, chức năng ngẫu nhiên có thể xác minh VRF và bầu chọn người xác nhận.
 2. Giới thiệu công nghệ SGX để tối ưu hóa các quy trình liên quan đến bằng chứng lưu trữ để tải lên dữ liệu người dùng và xác minh dung lượng.

Nguồn: CESS

Tìm hiểu thêm về CESS

Website | Twitter | Telegram | Discord | Medium

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

CESS

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release