polkadotPolkadot
$ 6.50
Issue Price
$0.12
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Những Cải Tiến Mới Trong Asset Hub của Polkadot

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Trong một cập nhật gần đây, Polkadot, một dự án blockchain hàng đầu, tiếp tục tăng cường khả năng mở rộng của mình bằng cách giới thiệu các tính năng mới trong Asset Hub – nền tảng quản lý tài sản trên mạng.

Trong bản cập nhật mới nhất, Polkadot đã đưa ra những cải tiến quan trọng trong Asset Hub – trung tâm quản lý tài sản của mạng lưới. Điểm đáng chú ý nhất là khả năng làm việc với tài sản từ các chuỗi khác nhau, mở rộng tính linh hoạt của Asset Hub và đa dạng hóa danh mục tài sản trên toàn mạng.

Một khía cạnh quan trọng của cập nhật này là việc sử dụng “multilocations” như một phương tiện để xác định tài sản. Multilocations cho phép xác định chi tiết vị trí và sở hữu của tài sản, cung cấp theo dõi rõ ràng và chính xác về nguồn gốc và quản lý của chúng.

Với cập nhật này, Asset Hub trở thành một trung tâm linh hoạt, tạo ra một điểm giao tiếp thống nhất cho mọi thứ trong Polkadot network. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình giao tiếp giữa các giao thức và tạo ra môi trường thuận lợi cho tích hợp.

Bài viết cũng cung cấp một ví dụ về XCM (Cross-Consensus Message) để chuyển tài sản từ một parachain đến Asset Hub. Điều này minh họa cách sử dụng Asset Hub để quản lý và tương tác với các tài sản đa dạng trên mạng Polkadot.

Công bố này mở ra triển vọng cho những ứng dụng tài chính đa dạng trên Polkadot và đồng thời đặt nền móng cho sự đổi mới và sáng tạo trong cộng đồng blockchain.

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

polkadotPolkadot
$ 6.50
Issue Price
$0.12
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release