Moonbeam Network

Issue Price
$0.25
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Tổng kết sự kiện Take Flight của Moonbeam Network

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Moonbeam Foundation đã hoàn thiện sự kiện token cộng đồng Take Flight, diễn ra từ ngày 7 – 10/9/2021. Sự kiện là một cách để cộng đồng Moonbeam nhận được token Glimmer (GLMR) trước sự ra mắt của Moonbeam.

Ban đầu, Moonbeam Foundation đã phân bổ 80 triệu token GLMR cho sự kiện này (8% nguồn cung ban đầu). Với sự ủng hộ và yêu cầu quá lớn từ cộng đồng, con số này đã được tăng thêm 20 triệu token lên tổng số 100 triệu token. Các vòng không đảm bảo đã được bán hết trong vòng hai giờ sau khi mở cửa.

Những sự kiện nổi bật bao gồm:

  • Đã huy động được 24,5 triệu USD *
  • 98 triệu $GLMR (9,8% nguồn cung ban đầu) được phân bổ cho cộng đồng *
  • Có khoảng 4.800 người tham gia ở Vòng 1, ~ 3.400 người ở Vòng 2 và ~ 2.300 người ở Vòng 3
  • 74% người dùng đã được xác minh, nằm trong whitelist đã có thể tham gia và nhận được phân bổ token.

* Phản ánh tổng số tiền huy động được và tổng số token đã bán sau khi hoàn lại tiền và kiểm tra các điều chỉnh. 2 triệu token chưa được phân bổ sẽ vẫn nằm trong Parachain Bond Reserve.

Giờ đây, những người tham gia sự kiện có thể xem số lượng $GLMR cuối cùng đã mua bằng cách đăng nhập vào trang web Take Flight và truy cập “Profile” của họ rồi đến “Past Transaction”. TPA được ký kết hiện đang được tạo và sẽ có trong hồ sơ của cá nhân trước Thứ Tư, ngày 23/9/2021. Để xác định TPA của bạn, vui lòng chuyển đến “Profile”, “Past Transaction” và sau đó nhấn chọn nút “view TPA”.

Phân phối token GLMR

Token GLMR sẽ được gửi đến Địa chỉ nhận được chỉ định bởi mỗi người tham gia 40 NGÀY sau khi Mạng Moonbeam phát sóng hoàn toàn, điều này được xác định khi cả các chuyển số dư (balance transfer) và EVM đều được bật.

Roadmap 

Sự ra mắt của Moonbeam Network phụ thuộc vào thông báo của Parity về các cuộc đấu giá slot Polkadot, điều này sẽ cho phép Moonbeam kết nối với tư cách là một parachain. Sau khi có những thông tin chi tiết đó, đội ngũ Moonbeam sẽ có thể cung cấp thông tin chi tiết về thời gian ra mắt chính xác hơn hơn.

Timeline có thể sẽ được thay đổi

Các cách khác để sở hữu $GLMR

Sự kiện này không phải là cách duy nhất để các thành viên cộng đồng hiện tại và các thành viên cộng đồng sắp trở thành tham gia vào mạng lưới Moonbeam. Moonbeam Foundation sẽ tổ chức một crowdloan để giúp đảm bảo một slot parachain cho Moonbeam trên mạng Polkadot. Cũng sẽ có các Chương trình Ưu đãi Thanh khoản trên cả Moonriver và Moonbeam.

Moonbeam Network Community

Website | Twitter | Telegram | TelegramVN

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Moonbeam Network

Issue Price
$0.25
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release