moonbeamMoonbeam
$ 0.482175
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Cross-Chain Smart Contracts là gì?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Moonbeam đang mở đường cho thế hệ ứng dụng phi tập trung tiếp theo thông qua các hợp đồng kết nối cross-chain. Phát triển này hợp nhất các chức năng của nhiều blockchain và giúp các nhà phát triển trên Moonbeam có thể truy cập chúng, thay đổi cách các nhà phát triển và người dùng nghĩ về và sử dụng công nghệ blockchain.

Bằng cách loại bỏ những hạn chế trong quá khứ, cụ thể là trải nghiệm người dùng bị phân tán, Moonbeam đang dẫn đầu hướng tới việc áp dụng rộng rãi hơn và các trường hợp sử dụng mới. Các hợp đồng được kết nối đại diện cho một sự thay đổi lớn về khả năng sử dụng bằng cách cho phép người dùng cuối ghép nối bất kỳ token nào với bất kỳ tính năng nằm trên bất kỳ blockchain, tất cả trong 1 ứng dụng duy nhất.

Là các ứng dụng được kết nối, các nhà xây dựng có thể sử dụng các hợp đồng thông minh để giao tiếp giữa các blockchain thông qua khả năng truyền tin cross-chain (cross-chain message) có sẵn trên Moonbeam. Tính khả dụng trong giao tiếp giữa các blockchain này sẽ thay đổi bộ mặt của sự phát triển Web3 bằng cách tạo ra các giao thức hiệu quả hơn với trải nghiệm người dùng vượt trội.

Hợp đồng được kết nối (connected contract) là gì?

Các hợp đồng được kết nối đề cập đến sự hợp tác của các hợp đồng thông minh trên “backend” của DApps mà người dùng tương tác trên blockchain. Các hợp đồng này được kết nối qua các blockchain nên không cần kết nối tài sản để sử dụng tài sản trong bất kỳ ứng dụng nào, trên bất kỳ chain đã được kết nối.
Các ứng dụng được xây dựng trên Moonbeam sử dụng các hợp đồng được kết nối có thể khai thác chức năng từ Ethereum, Cosmos, Avalanche và Polkadot thông qua các tin nhắn được gửi qua các chain. Là một parachain trên Polkadot, Moonbeam ban đầu hỗ trợ XCM như một phương tiện truyền tin nhắn. Nhưng Moonbeam cũng hỗ trợ các hệ thống nhắn tin cross-chain như Axelar, LayerZero, deBridge và Nomad. Hỗ trợ đương nhiên cho truyền tin cross-chain có nghĩa là Moonbeam đặc biệt am hiểu việc hỗ trợ các nhà phát triển DApp có nhu cầu hỗ trợ nhiều loại tài sản và quá trình sử dụng trên nhiều chain khác nhau

Định nghĩa: Cách thức các Blockchain có thể hoạt động cùng nhau

Ý tưởng về các chain hoạt động cùng nhau đã có từ lâu, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu ý nghĩa của cross-chain

Multi-chain

Multi-Chain đề cập đến một ứng dụng tồn tại trên nhiều blockchain, nhưng mỗi ứng dụng được triển khai trong từng thời điểm khác nhau đều là cá thể độc lập: nó không giao tiếp với các blockchain khác, ngay cả khi đó là cùng một ứng dụng. Ví dụ: một ứng dụng giả định có tên SuperApp tồn tại trên Ethereum không có kết nối với SuperApp trên Moonbeam.

Nhiều dự án triển khai trên nhiều hơn một blockchain để người dùng có thể tương tác với các tài sản gốc củachain mà ứng dụng được triển khai mà không cần phải kết nối bất kỳ thứ gì. Cách tiếp cận “multi-instance” hoặc “multi-chain” (đa chuỗi) này liên quan đến việc sao chép các hợp đồng từ một chain này và triển khai chúng trên các chain khác. “Backend” của các hợp đồng không tương tác với nhau. Việc thiếu tương tác này gây ra sự phân tán tài nguyên và tính thanh khoản, một điều tiêu cực đối với tất cả mọi người vì mỗi chain yêu cầu TVL của riêng mình để hỗ trợ giao thức. Đây không phải là khả năng tương tác thực sự, mặc dù nó là một bước theo quy trình đó.

Cross chain và Cross-Chain Connected

“Cross chain” là một khái niệm mới nổi thường đề cập đến các ứng dụng trên nhiều blockchain có thể giao tiếp và phối hợp với nhau. Các trường hợp sử dụng cross chain đã được khám phá bởi nhiều blockchain Layer 1 và giờ đây Moonbeam biến ý tưởng này thành hiện thực thông qua các hợp đồng được kết nối cross-chain.

Hợp đồng kết nối cross-chain đề cập đến các hợp đồng thông minh giao tiếp để cho phép người dùng truy cập vào tài sản từ bất kỳ chain nào để sử dụng trên bất kỳ chain được kết nối nào khác. Người dùng truy cập vào một ứng dụng được xây dựng trên Moonbeam, nhưng có thể làm việc với bất kỳ tài sản nào của họ từ bất kỳ blockchain nào bằng cách sử dụng kết nối cross chain.

Các hợp đồng thông minh được kết nối cross-chain cho phép các ứng dụng theo dõi tài nguyên trên tất cả các chain được kết nối, bao gồm cả token. Ví dụ, thay vì thực hiện bridge các token từ chain này sang chain khác để sử dụng các ứng dụng DeFi, hợp đồng thông minh có thể khóa token trên một chain và cho phép sử dụng chúng trên một chain khác từ vị trí của chúng (không bridge hoặc di chuyển token). Ví dụ: thay vì cần nhiều giao thức riêng biệt, một ứng dụng vay và cho vay được kết nối chéo sẽ cho phép các hợp đồng thông minh truy cập tài sản thế chấp trên bất kỳ chain nào vì nó sẽ hiển thị và có thể sử dụng được thông qua kết nối cross-chain.

Các hợp đồng đã được kết nối được cải thiện dựa trên các phương pháp tiếp cận multi-instance ngày nay

Trong hầu hết các trường hợp, hợp đồng thông minh được thiết kế cho một chain, như Ethereum, sau đó được sao chép để triển khai trên các chain dựa trên EVM khác, như Moonbeam. Khi được triển khai trên một chain, hợp đồng thông minh chỉ hoạt động trong chain mà nó tồn tại, có nghĩa là bất kỳ người dùng hoặc tài sản nào cần phải chuyển sang blockchain đó để tương tác với ứng dụng. Điều đó có nghĩa là người dùng sẽ tương tác với hợp đồng thông minh được triển khai hợp lệ trên một chain, đây sẽ là một sự kiện riêng biệt với việc tương tác với hợp đồng thông minh tương đương trên chain khác. Những gì xảy ra trên Etherium sẽ nằm trong hợp đồng thông minh Ethereum và những gì xảy ra trên Moonbeam sẽ ở trên Moonbeam.

Nhớ lại SuperApp DApp giả định như một ví dụ về triển khai trên nhiều chain. Hãy tưởng tượng nó được triển khai trên 16 chain. Người dùng có thể tương tác với hợp đồng thông minh SuperApp trên Moonbeam, sử dụng tài sản gốc của Moonbeam, rất thuận tiện và dễ dàng, mặc dù bị giới hạn trong phạm vi đó. Cùng một người dùng có thể sử dụng SuperApp trên một chain khác và tương tác với tài sản gốc của chain đó. Mặc dù người đó đang tương tác với cùng một ứng dụng, SuperApp và sử dụng cùng một hợp đồng thông minh, trải nghiệm trên Moonbeam sẽ khác với trải nghiệm trên chain khác và các hợp đồng sẽ không có cách nào để biết rằng người dùng đã tương tác trên cả hai chain.
Vấn đề với quá trình này là, trong cách tiếp cận multi-instance để triển khai, các hợp đồng thông minh trên các chain riêng biệt không tương tác, điều này khiến người dùng không linh hoạt khi sử dụng hoặc di chuyển token và cần phải xử lý sự bất tiện khi sử dụng các ví, địa chỉ, trình duyệt khối khác nhau, v.v. Nếu bạn muốn sử dụng SuperApp trên Avalanche, trước tiên bạn phải đổi ETH của mình thành WETH và tìm một bridge đáng tin cậy để di chuyển token của bạn, điều này thường dễ gây nhầm lẫn, tốn nhiều thời gian, chi phí và rủi ro.

Việc thiếu tương tác giữa các blockchain dẫn đến trải nghiệm người dùng trở nên phức tạp trên mỗi blockchain, ngay cả khi sử dụng cùng một DApp. Trong ví dụ về SuperApp, cả hai chain cũng sẽ yêu cầu tính thanh khoản của riêng chúng để hoạt động. Các hợp đồng thông minh được kết nối chéo của Moonbeam giải quyết vấn đề lớn này, tạo chỗ cho các trường hợp sử dụng mới.

Với các hợp đồng thông minh được kết nối chéo, các ứng dụng Moonbeam có thể kết nối với các blockchain khác để trải nghiệm người dùng được đơn giản hóa, an toàn và thuận tiện. Thông qua một điểm truy cập duy nhất của một ứng dụng trên Moonbeam, người dùng có quyền truy cập vào tất cả tài sản của họ, bất kể các token đó nằm ở đâu.

Moonbeam là nền tảng cho các ứng dụng được kết nối cross-chain

Moonbeam là công ty tiên phong khi cung cấp cho người dùng quyền truy cập thống nhất vào người dùng, tài sản và dịch vụ thông qua các ứng dụng được kết nối cross-chain. Nền tảng Moonbeam tạo ra trải nghiệm người dùng dễ dàng thông qua khả năng tương thích cross-chain với nhiều blockchain, môi trường tuyệt vời cho các nhà phát triển với hỗ trợ công cụ và minh chứng cho nền tảng stake hiện đại được xây dựng trên khuôn mẫu Substrate. Không còn phải đối phó với trải nghiệm người dùng bị phân tán, thiếu tính thanh khoản và hoạt động kém.

Kết nối Cross-chain

Các nhà xây dựng trên Moonbeam có thể thiết kế các hợp đồng thông minh truy cập vào chức năng của các blockchain từ xa đạt được bằng cách truyền thông điệp an toàn. Trên Moonbeam, khả năng này đến từ việc gửi tin nhắn chung thông qua sự hợp tác với Axelar, Nomad, LayerZero, deBridge và việc sử dụng XCM (cross-consensus messaging).
General message passing (GMP) là thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự phát triển mới nhất trong khả năng tương tác cross-chain. GMP cho phép các nhà phát triển kết nối các hợp đồng thông minh trên các chain khác nhau với nhau để di chuyển không chỉ token mà còn cả dữ liệu và trọng tải, điều này sẽ thúc đẩy hiệu quả và khả năng sử dụng của các ứng dụng Web3 trong tương lai. GMP có thể di chuyển dữ liệu, token và tải trọng. Các giải pháp GMP cho phép các hợp đồng thông minh trên các chain khác nhau kết nối và tương tác theo những cách hiệu quả và hữu ích mà trước đây không thể thực hiện được.

Tương tự, XCM là một định dạng nhắn tin cho phép các chain dựa trên Subtrate, như Moonbeam, tương tác với nhau một cách tự nhiên. Điều này cho phép các parachain trên Polkadot dễ dàng khai thác các tài nguyên chuyên biệt của nhau. Moonbeam đang cộng tác với một số parachain hàng đầu khác để tiếp cận nhiều trường hợp sử dụng khác nhau bao gồm Centrifuge, Manta, Acala, v.v.

Sự kết hợp của các công nghệ này thông qua nền tảng cross-chain của Moonbeam cho phép các nhà xây dựng:

 • Cung cấp các sản phẩm mới không giới hạn đối với các tài sản có sẵn trên một chain riêng lẻ (mà không cần sử dụng các bridge truyền thống)
 • Tạo khả năng hiển thị thống nhất từ ​​một ứng dụng thành trạng thái trên nhiều hợp đồng thông minh trên chain từ xa
 • Thông tin các thay đổi hoặc quyết định từ một chain trên các chain vệ tinh khác bằng cách cho phép dữ liệu truyền qua các chain
 • Kết nối hệ sinh thái Polkadot với thế giới bên ngoài thông qua một kết nối duy nhất với Moonbeam, cho phép các tài sản Polkadot như DOT và GLMR chuyển sang các chain khác và cho phép các tài sản bên ngoài như ETH và USDC chuyển vào các parachain của Polkadot

Môi trường phát triển tối ưu hóa

Nền tảng thân thiện với nhà phát triển của Moonbeam cung cấp khả năng tương thích hoàn toàn với Ethereum và hỗ trợ công cụ rộng rãi.

 • Thay đổi codebase tối thiểu: nếu bạn hiện có hợp đồng hoặc chỉ đơn giản là quen với việc xây dựng trong môi trường dựa trên EVM, code của bạn sẽ hoạt động ngay lập tức mà không cần phải viết lại hoặc cấu hình lại
 • Hỗ trợ ngôn ngữ: viết hợp đồng thông minh trong Solidity hoặc bất kỳ thứ gì được dịch sang bytecode EVM
 • Hỗ trợ công cụ dành cho nhà phát triển tốt nhất trong layer: kết nối các công cụ phổ biến như Hardhat, Remix, Scaffold-Eth, OpenZeppelin, Gelato, Waffle, MetaMask và Truffle thông qua đầy đủ các điểm cuối RPC Web3. Sử dụng các thư viện JavaScript nổi tiếng như Web3.js hoặc Ethers.js.
 • Tích hợp dành cho Core Developer: tích hợp với các công cụ và dịch vụ nhà phát triển được yêu cầu nhiều nhất như trình duyệt khối (Etherscan, Subscan), multisig (Gnosis Safe), API (The Graph, Covalent, Biconomy, OnFinality), oracles (Chainlink, Band Protocol) và nhiều Các giải pháp VRF.
 • Tài khoản, địa chỉ và chữ ký hợp nhất: sử dụng tài khoản Ethereum H160 và chữ ký ECDSA hiện có của bạn để tương tác với Moonbeam
  Nội dung được kích hoạt cross-chain: thực hiện mint và tương tác với XC-20 để đảm bảo tính đơn giản của ERC-20 mà vẫn có thể di chuyển tự nhiên trên hệ sinh thái Polkadot rộng lớn hơn như thể chúng là token dựa trên Substrate

Kiến trúc dựa trên Substrate hiện đại

Là một chuỗi dựa trên Substrate, Moonbeam cho phép các nhà xây dựng mở rộng quy mô DApp của họ một cách an toàn thông qua các tài nguyên chuyên biệt trên toàn bộ hệ sinh thái Polkadot. Điều này có thể thực hiện được thông qua sự kết hợp của các tính năng gốc của Substrate, như bảo mật được chia sẻ và nâng cấp trên chain không cần thực hiện fork, cũng như một số tùy chỉnh dành riêng cho nền tảng Moonbeam, chẳng hạn như các biên dịch trước tùy chỉnh kết hợp chức năng kiểu Ethereum và Substrate trong một môi trường. Điều này phát huy các lợi ích mạnh mẽ cho các ứng dụng dựa trên Moonbeam:

 • Tính bảo mật được chia sẻ và sự hoàn thiện có được từ Relay Chain của Polkadot mang lại cho Moonbeam toàn bộ sức mạnh của bộ trình xác thực của Polkadot.
 • Nâng cấp không ngừng, có nghĩa là blockchain cốt lõi có thể được nâng cấp dễ dàng và an toàn với các cải tiến về chức năng và bảo mật.
 • Khai thác các tài nguyên chuyên biệt về các parachain khác bao gồm các dịch vụ quyền riêng tư, lưu trữ và nhận dạng
 • Biên dịch quản trị & stake được thiết kế đặc biệt: tham gia vào việc stake cơ bản hoặc tham khảo trên chain quan trọng từ các ví tiêu chuẩn (kiểu Ethereum)
 • Mở rộng hợp đồng thông minh Moonbeam với các parathread (sắp ra mắt) bằng cách sử dụng chức năng cấp blockchain tùy chỉnh được phát triển với Substrate

Các kết nối cross-chain mà Moonbeam đang triển khai đang dẫn đầu trong các ứng dụng kết nối cross-chain

Tương tác trong tương lai

Bằng cách thống nhất quyền truy cập vào các dịch vụ trên nhiều blockchain từ xa – không chỉ trên các parachain – thế hệ ứng dụng trong tương lai sẽ có thể cung cấp trải nghiệm người dùng vượt trội cho người dùng DApp hiện tại cũng như người dùng tiền mã hóa mới. Bằng cách che lấp những vấn đề đau đầu về cơ sở hạ tầng không cần thiết khỏi trải nghiệm người dùng cuối, tương lai của các ứng dụng phi tập trung sẽ được đơn giản hóa đáng kể và dễ dàng hơn cho những người mới tham gia.

Thông qua Moonbeam, các ứng dụng không bị giới hạn đối với các tài sản có sẵn , dữ liệu có thể nhìn thấy trên các chain và thông tin có thể di chuyển tự do. Khả năng này có nghĩa là Moonbeam đóng vai trò là một điểm kết nối duy nhất cho bất kỳ blockchain nào để kết nối với nhiều blockchain khác và vô số trường hợp sử dụng mới được triển khai.

Nguồn: Moonbeam Network

Moonbeam Network Community

Website | Twitter | TwitterVN | Telegram | TelegramVN

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

moonbeamMoonbeam
$ 0.482175
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release