moonbeamMoonbeam
$ 0.418180
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Hướng dẫn tương tác với các Cross Chain Asset trên Moonriver

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tài sản cross chain là các tài sản Substrate native mà người dùng có thể chuyển nó giữa một parachain và relay chain hoặc các parachain khác cùng kết nối với một relay chain. Tài sản cross chain đầu tiên được hỗ trợ trên Moonriver là KSM (Kusama). Để phân biệt các tài sản cross chain, Moonbeam đã giới thiệu khái niệm về XC-20s.

XC-20 là tài sản cross chain có giao diện token ERC-20. Do đó, người dùng có thể tương tác với XC-20 như cách họ làm với các token có thể thay thế khác, chẳng hạn như thêm chúng vào MetaMask và tạo các pool thanh khoản trong DEX. Tất cả các XC-20 sẽ có thêm XC vào phía trước tên của chúng. Ví dụ: đại diện KSM của Kusama trên Moonriver được gọi là xcKSM.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể xem các tài liệu của Moonbeam về XCMXC-20s.

Bắt đầu với Dashboard

Để bắt đầu với Dashboard, hãy điều hướng đến apps.moonbeam.network/moonriver, MetaMask sẽ hiển thị và yêu cầu bạn đăng nhập. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được yêu cầu chọn tài khoản để kết nối với dApp và chấp thuận cấp quyền.

Bạn cũng sẽ cần kết nối MetaMask với Moonriver. DApp sẽ giúp bạn chuyển sang mạng lưới tương ứng, nhưng nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng xem tài liệu của Moonbeam về cách kết nối MetaMask với Moonriver.

Sau khi chấp nhận cấp quyền và thay đổi mạng lưới thành Moonbeam, bạn sẽ được chuyển hướng đến Dashboard chính, nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về số dư tài khoản của mình, giao dịch gần đây nhất, dữ liệu thưởng từ crowdloan, tài sản cross chain (XC-20) và dữ liệu về staking.

Thêm XC-20s vào MetaMask

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ phải sử dụng token xcKSM, nhưng bạn có thể thực hiện theo các bước tương tự cho bất kỳ XC-20 nào khác được hỗ trợ. Để đảm bảo rằng bạn được kết nối với tài khoản MetaMask mà bạn muốn nhận token xcKSM, bước đầu tiên mà bạn cần phải làm là thêm token vào MetaMask của bạn:

 1. Tại dòng có ghi xcKSM, hãy chọn add to metamask.
 2. Pop up metaMask sẽ xuất hiện và nhắc bạn thêm token. Chọn Add Token.

Để chắc chắn rằng token đã được thêm thành công, bạn có thể mở MetaMask và chuyển sang tab Assets. Tại đó, bạn sẽ thấy xcKSM trong danh sách tài sản của mình.

Deposit XC-20s

Để chuyển tài sản từ mạng lưới ban đầu của chúng sang Moonriver, bạn có thể sử dụng tính năng deposit trên dApp Moonbeam.

Để deposit một số token xcKSM, hãy đảm bảo rằng tài khoản Kusama của bạn được kết nối với Polkadot.js Extesion và có sẵn một số token KSM để chuyển sang Moonriver. Phí giao dịch sẽ được thanh toán trên chain được nhận token chuyển đến và được trừ vào tổng số token đã chuyển. Trong trường hợp này, phí được thanh toán trên Moonriver bằng xcKSM.

Trong dòng có ghi xcKSM, hãy chọn deposit. Bạn sẽ được yêu cầu kết nối dApp với tiện ích mở rộng Polkadot.js:

 1. Chọn Connect
 2. Pop up tiện ích mở rộng Polkadot.js sẽ xuất hiện và yêu cầu quyền truy cập vào trang web. Nếu URL yêu cầu quyền truy cập là https://apps.moonbeam.network/moonriver, hãy chọn Yes, allow this application access.

Sau khi bạn đã kết nối Polkadot.js với dApp, hãy mở tiện ích mở rộng MetaMask và đảm bảo rằng bạn đã kết nối với tài khoản Moonriver nơi bạn muốn nhận token xcKSM.

Tiếp theo, bạn có thể bắt đầu điền thông tin ký quỹ để chuyển KSM cho Moonriver:

 1. Chắc chắn rằng bạn đang chọn Kusama Relay chain
 2. Chọn địa chỉ Kusama Relay để chuyển các KSM.
 3. Trong mục Amount, hãy nhập số lượng KSM bạn muốn chuyển. Xin lưu ý về yêu cầu số lượng tối thiểu phải chuyển
 4. Xác minh rằng tài khoản được liệt kê là tài khoản Moonriver của bạn, nơi bạn muốn nhận token xcKSM.
 5. Kiểm tra lại chi tiết giao dịch và nếu mọi thứ đều chính xác, hãy chọn Send.

Polkadot.js sẽ xuất hiện và yêu cầu bạn xác nhận giao dịch. Nhập mật khẩu của bạn và chọn Sign the transaction. Giao dịch sẽ được gửi và số dư xcKSM của bạn sẽ được hiển thị trong dApp. Hãy nhớ rằng phí giao dịch sẽ được khấu trừ từ số dư xcKSM của bạn.

Bạn có thể kiểm tra xem số dư KSM của mình đã giảm hay chưa bằng cách sử dụng các ứng dụng Polkadot.js hoặc block explorer như Subscan.

Xin chúc mừng! Bạn đã gửi thành công KSM đến Moonriver và hiện có thể sử dụng các token xcKSM giống như bạn thường thực hiện với token ERC-20 trên Moonriver.

Gửi XC-20 trong Moonriver

Vì bạn đã thêm token xcKSM vào MetaMask, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó như cách bạn thực hiện với bất kỳ token ERC-20 nào. Ví dụ: để gửi xcKSM đến một tài khoản Moonriver khác, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở MetaMask và tại tab Assets, hãy chọn xcKSM.
 2. Kích vào Send.
 3. Chọn tài khoản nhận xcKSM. 
 4. Nhập số lượng xcKSM cần gửi.
 5. Kiểm tra chi tiết giao dịch và chọn Confirm để gửi giao dịch.

Bạn sẽ thấy rằng số dư hiển thị xcKSM của bạn trên dApp đã giảm và giao dịch sẽ được liệt kê trong tab Activity trong MetaMask. Người nhận sẽ cần thêm token xcKSM vào MetaMask của họ và sau đó họ có thể thoải mái gửi xcKSM trong network Moonriver hoặc rút xcKSM và chuyển đổi lại thành KSM trên Kusama Relay Chain.

Rút XC-20s

Để chuyển tài sản ra khỏi Moonriver về lại network ban đầu cảu chúng, bạn có thể sử dụng tính năng withdraw trên dApp Moonbeam.

Để rút token xcKSM từ Moonriver trở lại Kusama, hãy đảm bảo rằng tài khoản MetaMask chứa xcKSM của bạn đã được kết nối. Phí giao dịch sẽ được thanh toán trên destination chain (chain sẽ nhận xcKSM chuyển đến) và được trừ vào tổng số tiền được chuyển. Trong trường hợp này, phí được thanh toán cho Kusama trong KSM.

Trong dòng có ghi xcKSM, hãy kích vào withdraw. Tiếp theo, bạn có thể bắt đầu điền thông tin để gửi và chuyển đổi xcKSM sang Kusama:

 1. Chọn Kusama làm Destination chain
 2. Trong mục Amount, hãy nhập số lượng xcKSM bạn muốn chuyển. Lưu ý về số lượng tối thiểu phải chuyển. 

Mẹo: nếu bạn muốn gửi số lượng xcKSM tối đa, bạn có thể nhập một số tiền tùy ý mà bạn biết là lớn hơn số dư của mình và nó sẽ tự động mặc định là tối đa.

 1. Xác minh rằng tài khoản được liệt kê là tài khoản Moonriver của bạn, nơi bạn đang chuyển token xcKSM.
 2. Nhập địa chỉ mà bạn muốn nhận KSM trên Kusama.
 3. Kiểm tra chi tiết giao dịch và nếu mọi thứ đều chính xác, hãy chọn Send

MetaMask sẽ xuất hiện và bạn có thể xem lại chi tiết giao dịch và chọn Confirm.

Số dư của bạn được hiển thị trên dApp đối với xcKSM sẽ giảm. Bạn cũng có thể kiểm tra xem số dư KSM cho địa chỉ nhận đã tăng lên hay chưa bằng cách sử dụng các ứng dụng Polkadot.js hoặc block explorer như Subscan.

Và bạn đã hoàn thành tất cả các bước cần thiết! Xin chúc mừng! Bạn đã gửi thành công KSM đến Moonriver để đổi lấy xcKSM và rút xcKSM về Kusama để đổi lấy KSM.

Moonbeam Network Community

Website | Twitter | TwitterVN | Telegram | TelegramVN

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

moonbeamMoonbeam
$ 0.418180
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release