Trade Now
binance-coinBinance Coin
$ 613.21
 • BNB powers the Binance ecosystem and is the native asset of the Binance Chain. BNB is a cryptocurrency created in June 2017, launched during an ICO in July, and initially issued as an ERC-20 token. Designed to be used for a fee reduction on the Binance exchange, its scope was extended over the years.
 • BNB powers the Binance Chain as its native chain token. For instance, it is used to pay fees on the Binance DEX, issue new tokens, send/cancel orders, and transfer assets.
 • BNB is also powering the Binance Smart Chain, which is an EVM-compatible network, forked from “go-ethereum”. It supports smart contracts and relies on a new consensus mechanism: Proof-of-Staked Authority (PoSA) consensus (“Parlia”), which incorporates elements from both Proof of Stake and Proof of Authority. BNB is used for delegated staking on the authority validator, leading to staking rewards for users and validators.
 • Besides its on-chain functions, BNB has multiple additional use-cases such as fee discounts on multiple exchanges (e.g., Binance.com), payment asset on third-party services, and participation rights & transacting currency on Binance Launchpad.
 • At the core of the economics of BNB, there is a burn mechanism leading to period reductions in its total supply (~ every three months). From its initial maximum supply of 200 million, burns are expected to continue until the supply reaches 100 million.
  Key Metric

Historical Price

Binance is a blockchain ecosystem comprised of several arms to serve the greater mission of blockchain advancement and the freedom of money. Binance Exchange is the leading global cryptocurrency exchange by trading volume, with users from over 180 countries and regions. 

In 2017, it started as an exchange and has quickly become the standard for stable liquidity and low fees for traders.

As of January 2018, Binance was the largest cryptocurrency exchanges in the world in terms of trading volume.

Binance was found by Changpeng Zhao, a developer who had previously created high frequency trading software. Binance was initially based in China, but later moved out of China due China’s increasing regulation of cryptocurrency.

The meteoric growth of its user-base enabled Binance to make substantial profits during the ICO gold rush and start to expand beyond its exchange offering.

The Binance ecosystem is also comprised of Binance Labs (venture capital arm and incubator), Binance DEX (decentralized exchange feature developed on top of its native, community-driven Binance Chain blockchain), Binance Launchpad (token sale platform), Binance Academy (educational portal), Binance Research (market analysis), Binance Charity Foundation (blockchain-powered donation platform and non-profit for aiding in sustainability), Binance X (developer-focused initiative) and Trust Wallet (its official multi-coin wallet and dApps browser)

Nowaday, Binance is one of the largest cryptocurrency companies in the world, they have made important milestones when acquiring Coinmarketcap, Trust Wallet, expanding India market, leading the derivative trading volume, opening broader adoption of cryptocurrencies by fiat-to-crypto, increasing financial services (staking, savings, loans) and more…

A Deep Dive Into Binance Coin (BNB)

Disclaimer
Syndicator không được đăng ký là tổ chức cố vấn đầu tư tài chính với bất kỳ cơ quan quản lý, hoặc với bất kỳ cơ quan chính phủ, tổ chức nào khác. Syndicator đơn giản cung cấp quan điểm cá nhân, được đưa ra mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hay sự tin cậy nào. Thông tin có ở đây không phải là lời đề nghị bắt buộc để mua, giữ hoặc bán bất kỳ tokens hay coins nào.
Syndicator không tuyên bố về tính đầy đủ, chính xác hoặc kịp thời của tài liệu được cung cấp và tất cả thông tin có trong trang web này dựa trên các nguồn được coi là đáng tin cậy, nhưng không được đảm bảo là chính xác hoặc đầy đủ nhất. Bất kỳ ý kiến ​​hoặc quan điểm nào được trình bày ở đây phản ánh thực tế kể từ ngày xuất bản và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giao dịch và đầu tư tiền mã hoá (còn được gọi là tiền kỹ thuật số, tài sản tiền mã hoá, altcoin, v.v.) có rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá trị tiền mã hoá và hợp đồng tương lai có thể biến động mạnh và do đó, người dùng có thể mất nhiều hơn khoản đầu tư ban đầu của họ.
Nếu thị trường đi ngược lại bạn, bạn có thể phải chịu tổng số lỗ lớn hơn số tiền bạn đã gửi vào tài khoản của mình. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các rủi ro và nguồn tài chính mà bạn sử dụng và đối với hệ thống giao dịch đã chọn. Bạn không nên tham gia vào giao dịch trừ khi bạn hiểu đầy đủ về bản chất của các giao dịch bạn đang tham gia và mức độ tổn thất của bạn. Nếu bạn không hiểu đầy đủ những rủi ro này, bạn phải tìm kiếm lời khuyên độc lập từ cố vấn tài chính của bạn.
Tất cả các chiến lược giao dịch được sử dụng với mức độ rủi ro của riêng bạn.
Bạn là thành viên của Syndicator, bạn cần đồng ý rằng: Tất cả các báo cáo chuyên sâu, chiến lược giao dịch cũng như chiến lược đầu tư dài hạn, đều là nghiên cứu của riêng Syndicator và không bắt buộc bạn phải đầu tư vào đó. Bạn có quyền tham khảo và sử dụng nó với chiến lược của riêng mình. Syndicator không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả nào do các khoản đầu tư của bạn.

Tác giả

S'Mann

S'Mann

Founder & CEO @Syndicator

Theo dõi Syndicator tại

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  24/09/2020