Polkaswap

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Polkaswap – Hướng dẫn kiểm tra tổng số tiền trong Pool và thêm thanh khoản trong Polkaswap

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Quan trọng: KHÔNG sử dụng ví phần cứng với Polkadot.js, hiện tại chúng chưa được hỗ trợ.

Cách kiểm tra tổng số tiền được gộp cho nhóm XYK

LƯU Ý: điều này chỉ bao gồm pool XYK (không phải pool TBC)

Truy cập SORA polkadot.js

Nhấp vào “Developer” và sau đó nhấp vào “Chain State”

Chọn poolXykreserves(AssetId,AssetId):Balance(accountid,assetid) và nhập vào AssetIDs. Luôn thêm XOR làm ID nội dung đầu tiên.

  • PSWAP: 0x0200050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  • DAI: 0x0200060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  • ETH: 0x0200070000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  • VAL: 0x0200040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  • XOR: 0x0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Bạn có thể kiểm tra token address tại đây.

Trong hình trên, bạn có thể thấy đầu ra cho cặp XOR-PSWAP.

Thật không may, Polkadot.js chỉ hỗ trợ một loại tài sản, đó là lý do tại sao nó hiển thị XOR, nhưng trên thực tế, đó là tài sản mà bạn đã yêu cầu – PSWAP, VAL, ETH hoặc DAI ..
Chữ cái trước XOR thể hiện như sau:
k = x 1000
M = x 1000000
B = x 1000000000
m = / 1000
Vì vậy, kết quả cho thấy có 20349.1 XOR và 41312800 PSWAP

Thêm thanh khoản trên Polkaswap

Truy cập https://polkaswap.io/#/pool nhấp vào “Connect Account“.

Để thêm thanh khoản trên Polkaswap, bạn cần có tài khoản trên Polkadot.js. Hướng dẫn đầu tiên trong phần này là về cách thiết lập tài khoản Polkadot.js.

Nhấp vào “Add Liquidity” và chọn token khác mà bạn muốn thêm với XOR.
Tiếp theo, chọn số lượng XOR và token khác mà bạn muốn thêm thanh khoản.

Nếu bạn muốn ghép nối XOR với token ERC-20, trước tiên bạn cần kết nối các token từ Mạng Ethereum với SORA bằng cách sử dụng HASHI Bridge, có một hướng dẫn cụ thể cho điều đó


Nhấp vào “Supply” và xác nhận bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng Polkadot.js.
Bạn sẽ có thể thấy thanh khoản được cung cấp trong phần pool

Nguồn: Wiki Sora

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Polkaswap

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release