Altair

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Hướng dẫn nhận phần thưởng tham gia Altair Crowdloan

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sau khi trở thành parachain trên Kusama, Altair đã bắt đầu quá trình khởi chạy và đến hôm nay, những người tham gia Altair Crowdloan đã có thể nhận phần thưởng cho khoản đóng góp của họ. Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng claim $AIR.

Đối với người dùng tham gia qua Polkadot.js Extension

Nếu bạn đã đóng góp trực tiếp trên trang crowdloan chính thức, hãy truy cập trang web này và kết nối tài khoản với ví KSM của bạn đã dùng để tham gia Altair Crowdloan, sử dụng Polkadotjs Extension.

Centrifuge

Bây giờ bạn sẽ có thể thấy phần thưởng AIR của mình, bao gồm cả phần thưởng bonus. Nhấp vào nút Claim rewards. Quá trình này có thể mất khoảng 20-30 giây vì vậy hãy kiên nhẫn.

Để xem phần thưởng AIR trong ví của bạn, hãy đảm bảo rằng tài khoản KSM của bạn được đặt thành Allow use on any chain trong extension, bằng cách nhấp vào ba dấu chấm ở bên phải:

Centrifuge

Sau đó vào trang web của Polkadot và chuyển sang mạng Altair

Centrifuge

Sau đó, nhấp vào cập nhật metadata, làm mới trang web, quay lại Accounts và bạn sẽ có thể xem số dư AIR của mình.

Lưu ý rằng bạn sẽ không thể transfer $AIR cho đến sau khi Runtime Upgrade 4. Bạn có thể kiểm tra lộ trình tại đây cho Altair.

Đối với người dùng tham gia qua Fearless Wallet

Nếu bạn đã tham gia thông qua Fearless Wallet, bạn cũng phải nhận phần thưởng của mình nhưng trước tiên, bạn cần xuất tài khoản KSM của mình (mà bạn đã đóng góp) sang  Polkadot{.js} Extension.

Để xuất tài khoản KSM của bạn từ Fearless Wallet, hãy đi tới SettingsAccountsinfoExportMnemonic passphrase và viết ra cụm từ hạt giống 12 từ của bạn. Không bao giờ chia sẻ nó với bất kỳ ai!

Sau đó, mở Polkadot.js.extension từ trình duyệt của bạn và nhập tài khoản KSM của bạn, sử dụng 12 từ đó.

Centrifuge

Sau khi hoàn tất, hãy làm theo các bước ở phần trên để nhận phần thưởng của bạn.

Đóng góp thông qua các sàn giao dịch (Kucoin hoặc Kraken):

Nếu bạn đã đóng góp thông qua các sàn giao dịch, bạn phải chờ hướng dẫn từ họ để nhận phần thưởng của mình. Liên hệ trực tiếp với họ nếu bạn chưa nhận được tin tức từ họ.

Nguồn: gov.centrifuge.io

Tìm hiểu thêm về Altair tại

Website | Telegram | Twitter

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Altair

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release