Polkaswap

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Polkaswap – Hướng dẫn kiểm tra nguồn cung tài sản hiện tại trên SORA Network

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

LƯU Ý: Vui lòng xem xét rằng bạn sẽ thấy tổng nguồn cung (bao gồm các token bị khóa và nguồn cung lưu hành) của tất cả các token trong mạng và không chỉ nguồn cung lưu hành của các token.

Nguồn cung XOR thay đổi thường xuyên bởi vì nó có nguồn cung co giãn, được quản lý bởi token bonding curve.

Nguồn cung VAL và PSWAP cũng có thể thay đổi vì chúng đang bị burn.

Nguồn cung lưu hành hiện tại cho PSWAP là khoảng 600M PSWAP.

Để kiểm tra số lượng token trên SORA Network, hãy làm theo quy trình sau.

Bước 1

Truy cập SORA polkadot.js

Nhấp vào “Developervà sau đó “RPC calls

Bước 2

Chọn assets → totalSupply(assetId), điền vào AssetID sau đó nhấn vào Submit RPC call

Các AssetID chính:

  • XOR – 0x0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  • VAL – 0x0200040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  • PSWAP – 0x0200050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  • ETH – 0x0200070000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  • DAI – 0x0200060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Kết quả được hiển thị cho XOR:

353,0005 kXOR = 353 000,5 XOR (bao gồm cả XOR trên mạng Ethereum)

Cách đọc kết quả

Kết quả, như bạn thấy trong hình trên, bạn sẽ thấy số lượng nội dung được truy xuất. Vì Polkadot.js chỉ hỗ trợ một tài sản cho mạng, đó là lý do tại sao nó hiển thị XOR, nhưng trên thực tế, đó là nội dung mà bạn đã yêu cầu – PSWAP, VAL, ETH hoặc DAI.

Chữ cái trước XOR thể hiện như sau:

k = x 1000

M = x 1000000

B = x 1000000000

Ví dụ: yêu cầu cung cấp PSWAP hiện tại cho thấy

3.5105 BXOR = 3.510.500.000 PSWAP (600M đang lưu hành và phần còn lại bị khóa trên các tài khoản kỹ thuật)

Ví dụ cho nguồn cung cấp VAL hiện tại:

70,5077 MXOR = 70,507,700 VAL (Đã bao gồm VAL trên Ethereum)

Ví dụ về nguồn cung ETH hiện tại:

1,7188 kXOR = 1718,8 ETH (ETH trên Mạng SORA)

Ví dụ cho nguồn cung cấp DAI hiện tại:

1,1827 MXOR = 1,182,700 DAI (DAI trên Mạng SORA)

Nguồn: Wiki Sora

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Polkaswap

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release