Polkaswap – Hướng dẫn đề cử một Validator

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Polkadot.js được cài đặt trên trình duyệt của bạn, với một tài khoản được tạo và một số XOR 

Bước 1 Truy cập SORA polkadot.js, nhấp vào “Network” và sau đó “Staking”. Đảm bảo rằng bạn đã kết nối với Mạng SORA, bạn sẽ thấy logo ở trên cùng bên trái hoặc mở tab mới và truy cập thông qua Link.

Bước 2 Tiếp theo, bạn sẽ cần tạo Nominator Stash mới.

Nhấp vào “Account actions” và sau đó “Nominator”, như được hiển thị trong hình dưới đây.

Đảm bảo đọc kỹ thông tin hiển thị.

Bước 3 Đặt tài khoản Slash và bộ phận kiểm soát.

Hãy coi Stash như ví lạnh của bạn và bộ điều khiển là ví nóng của bạn.

Các hoạt động cấp vốn được kiểm soát bởi tài khoản Slash, bất kỳ hành động không cấp vốn nào khác do bộ phận kiểm soát. Thao tác này nhằm tăng tính bảo mật cho tiền của bạn.

Bước 4 Đặt số tiền bạn muốn staking và nhấp vào “Next”

Bước 5 Bước tiếp theo là chọn Validator bạn muốn đề cử.

SORA Network sử dụng Phương pháp Phragmen để chọn Validator.

Trong mỗi era, Validator được chọn bằng Phương pháp Phragmen và những Nominator họ sẽ nhận được phần thưởng (phần thưởng staking).

Từ quan điểm của Nominator, bạn chỉ cần đề cử ít nhất một trong số Validator thực sự được bầu trong mỗi era. Điều này giải thích tại sao bạn có thể đề cử nhiều ứng cử viên cùng lúc, tối đa 16.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: điều quan trọng là phải chỉ định những Validator đáng tin cậy và đáng tin cậy. Validator và phần stake của Nominator có thể bị cắt giảm, đây là một hình phạt cho việc không tuân theo giao thức. Bạn có thể đọc thêm về Slashing tại đây.

Bước 6 Khi bạn đã chọn Validator, hãy nhấp vào “Bond & Nominate”, “Sign and Submit” và sau đó ký giao dịch với tiện ích mở rộng Polkadot.js, như được hiển thị trong hình dưới đây

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại