Polkaswap

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Polkaswap – Hướng dẫn claim phần thưởng PSWAP và Airdrop VAL

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Quan trọng: KHÔNG sử dụng ví phần cứng với Polkadot.js, vì chưa được hỗ trợ.

LƯU Ý: bạn có thể claim phần thưởng bất kỳ lúc nào.

Để claim PSWAP và VAL bạn cần chuẩn bị:

  • Cài đặt Metamask trên trình duyệt
  • Cài đặt ví Polkadot.js trên trình duyệt
  • Một lượng XOR trên mạng SORA để trả phí giao dịch

Quan trọng: Snapshot XOR cho đợt airdrop VAL được chụp tại Blocki Ethereum 12225000. snapshot NFT được chụp tại block 12237300.

Chỉ những người nắm giữ XOR trong khoảng Block đã nói ở trên sẽ có thể claim phần thưởng.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Tổng cung Token PSWAP đã được xác định lại thành 10 tỉ, vì lý do này, tất cả các phần thưởng đều được nâng lên 100x.

Bước 1

Bạn cần import ví đã nắm giữ XOR tại thời điểm Snapshot vào Metamask

Nhập Private key và Metamask hoặc kết nối Metamask với ví cứng của bạn. Nếu bạn chỉ có cụm từ passphrase bạn sẽ cần tải xuống Metamask trên trình duyệt mới và sau đó nhập passphrase (để biết chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu Metamask)

Bước 2

Đảm bảo rằng bạn có XOR để làm phí giao dịch

Nếu bạn không có XOR trên mạng SORA thì bạn cần chuyển ETH bằng HASHI.

Bạn có thể chuyển XOR hoặc các token ERC-20 khác chẳng hạn như ETH, DAI, sau đó bạn có thể sử dụng để mua XOR tại Polkaswap.

Bước 3

Truy cập https://polkaswap.io/#/rewards và kết nối các ví Polkadot.js và Metamask.

Bạn sẽ nhận được token ở ví Polkadot.js. Token sẽ là Substrate-based token.

Bước 4

Click vào “Sign and claim” và thực hiện theo quy trình mà ví Metamask và Polkadot.js đề xuất.

Nếu bạn đang sử dụng ví phần cứng với Metamask, hãy thao tác trên thiết bị phần cứng.

Nguồn: Wiki Sora

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Polkaswap

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release