Hướng dẫn sử dụng Polkawallet

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Polkawallet là ứng dụng trên điện thoại, cung cấp khả năng quản lý tài sản xuyên chuỗi một cửa, quản lý và stake thuận tiện, private key thuộc sở hữu của chính mình.

Bài viết này sẽ hướng dẫn người dùng sử dụng Polkawallet.

Bước 1: Tìm ứng dụng Polkawallet trên App Store / Google Play Store

Bước 2a: Nếu bạn đã có tài khoản, hãy chọn Import Account.

Bước 2b: Điền 12 từ dễ nhớ rồi tiếp tục. Đặt tên cho tài khoản của bạn và đặt mật khẩu cho nó. Bạn có thể bật tùy chọn đăng nhập Vân tay / FaceID nếu muốn

Bước 2c: Bạn đã tham gia!

Bước 3: Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy chọn Creat Account

Bước 4: Lưu trữ cẩn thận các cụm từ ghi nhớ của bạn

Bước 5: Xác nhận Mnemonic và tiếp tục

Bước 6: Đặt tên cho tài khoản của bạn và cung cấp mật khẩu. Bạn có thể bật tùy chọn đăng nhập Vân tay / FaceID nếu muốn.

Và thế là xong, bạn đã tạo ví Polkawallet thành công!

Nguồn: DotMarketCap.com

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại