Moonbeam Network – Nền tảng smart contract trên Polkadot tương thích với Ethereum

Moonbeam là gì ? Moonbeam là một dự án hướng đến các nhà phát triển để cung cấp cho họ bộ công cụ của mạng lưới Ethereum được tương thích và có sẵn trên Polkadot. Moonbeam thực hiện điều này bằng cách hỗ trợ triển khai EVM toàn diện, tương thích API với Web3 và … Đọc tiếp Moonbeam Network – Nền tảng smart contract trên Polkadot tương thích với Ethereum