Moonriver

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Moonriver bước sang giai đoạn 3 của quá trình khởi chạy Parachain trên Kusama

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hiện tại, Moonriver đã bước sang giai đoạn 3 của quá trình khởi chạy Parachain trên Kusama, và giai đoạn 3 – loại bỏ Sudo Key là bước cuối cùng trước khi khởi chạy hoàn toàn.

Ngày 5/8/2021, Moonbeam – nền tảng hợp đồng thông minh tương thích với Ethereum trên Polkadot, đã thông báo hôm nay rằng Moonriver – canary network của Moonbeam đã hoàn thành Giai đoạn 2 của quá trình khởi chạy gồm 5 giai đoạn. Moonriver hiện đã chính thức bước vào Giai đoạn 3, trong giai đoạn này mạng lưới sẽ xóa Sudo (khóa siêu người dùng) và giao quyền kiểm soát mạng cho chủ sở hữu token. Khi Giai đoạn 3 hoàn thành, nhóm sẽ bắt đầu quá trình để kích hoạt EVM và chức năng chuyển số dư.

Việc gỡ bỏ Sudo thể hiện sự tự tin rằng mạng đang hoạt động tốt. Nếu không có Sudo, cách duy nhất để thay đổi chuỗi là thông qua hệ thống quản trị on-chain. Để chuyển sang giai đoạn 4, một chuyển động nâng cấp để cho phép chuyển số dư và EVM sẽ được đưa vào một cuộc bỏ phiếu on-chain. Cũng trong giai đoạn hiện tại, chức năng phần thưởng từ crowdloan, cải tiến hiệu suất và sửa lỗi sẽ được ra mắt.

Sự ra mắt của Moonriver được thực hiện bởi một cộng đồng tham gia vào crowdloan do Moonbeam Foundation tổ chức, tổ chức này đã nhận được hơn 200.000 KSM từ khoảng 6.000 người tham gia trên toàn cầu. Những người đóng góp đã nhận được phần thưởng cho sự hỗ trợ của họ đối với mạng lưới. Danh sách những người đóng góp phần thưởng hiện đã được đặt trong bảng phần thưởng crowdloan.

Giai đoạn tiếp theo của quá trình khởi chạy Moonriver bao gồm chức năng EVM và Transfer. Quy trình của Moonriver tương tự như quy trình của Kusama và Polkadot, bao gồm nhiều giai đoạn được thiết kế để đảm bảo sự ổn định của mạng khi khởi chạy. Quá trình này cung cấp cho mạng cơ hội xác nhận rằng tất cả các hệ thống đang hoạt động như dự kiến. Để tìm hiểu thêm về quy trình khởi chạy Moonriver tổng thể, hãy truy cập trang web trạng thái khởi chạy mạng lưới.

Về Moonbeam Network

Moonbeam là một nền tảng hợp đồng thông minh tương thích với Ethereum trên mạng Polkadot giúp dễ dàng xây dựng các ứng dụng có thể tương tác nguyên bản. Khả năng tương thích Ethereum này cho phép các nhà phát triển triển khai các hợp đồng thông minh Solidity hiện có và giao diện người dùng DApp cho Moonbeam với những thay đổi tối thiểu.

Moonbeam Network – Nền tảng smart contract trên Polkadot tương thích với Ethereum

Website | Twitter | Telegram | Medium 

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Moonriver

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release