linearLinear
$ 0.010339
Issue Price
$0.005
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Hướng dẫn sử dụng Linear Mainnet Builder v1.0

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Linear Mainnet Buildr v1.0 hiện đang hoạt động, Linear Finance muốn cung cấp cho mọi người hướng dẫn sửa đổi về cách sử dụng dApp Buildr để bạn có thể build / burn LUSD và kiếm phần thưởng staking LINA.
Linear Finance muốn cảm ơn người dùng đã tham gia vào testnet Buildr của họ và đóng góp những phản hồi vô giá, điều này cho phép Linear cải thiện sản phẩm một cách tốt hơn.

Buildr là gì?

Buildr dApp: https://buildr.linear.finance/

Buildr là một phần của bộ ứng dụng phi tập trung của Linear. Người dùng có thể staking LINA để xây dựng ℓUSD, đơn vị tiền tệ cơ bản của Linear Exchange. Các nhà đầu tư có quyền nhận phần thưởng staking và phần chia phí giao dịch do Linear Exchange tạo ra. Người dùng có thể sử dụng ℓUSD xây dựng để mua tài sản tổng hợp trên Sàn giao dịch Linear để đạt được các khoản đầu tư khác nhau. ℓUSD cũng có thể được chuyển sang các giao thức hoặc dApp khác trong hệ sinh thái DeFi. Như vậy, Buildr sẽ liên quan đến ba chức năng riêng biệt trong trường hợp này, Build, BurnClaim mà sẽ được giải thích bên dưới:

Sử dụng Buildr

Sau khi vào trang web, truy cập vào dApp Buildr của Linear. Vui lòng nhấp vào “Ethereum Network” có biểu tượng Metamask để vào Buildr.

Sau đó, bạn sẽ được đưa đến màn hình chào mừng Buildr, nhấp vào ô “Mua LINA” sẽ đưa bạn đến Uniswap để mua LINA. Nhấp vào “Build ℓUSD” sẽ đưa bạn đến màn hình Buildr chính.

Dưới đây là màn hình Buildr chính của Linear. Những điều quan trọng cần lưu ý trên trang này là, thành phần “Build” của trang bao gồm các input box mà bạn sẽ sử dụng để tạo ℓUSD. Ở phía bên phải, số dư ví sẽ hiển thị số lượng LINA mà bạn có sẵn, được staking và bị khóa trong ví của mình. Nó cũng cho bạn biết bạn hiện có bao nhiêu ℓUSD, tổng giá trị của Liquids mà bạn đã built và phần tương ứng của bạn trong nhóm nợ tính bằng ℓUSD.

P-Ratio là gì:

Bạn sẽ nhận thấy rằng có một phần của Buildr đề cập đến Tỷ lệ cam kết hoặc “P-Ratio”. Tỷ lệ cam kết được coi là tỷ lệ thế chấp và tất cả người dùng staking LINA đều phải tuân theo tỷ lệ này liên quan đến việc xây dựng ℓUSD và quản lý nợ của họ. Hiện tại, P-Ratio của Linear được đặt ở mức 500% và được tính như sau:

Tại Linear, người dùng sẽ sử dụng P-Ratio này để xác định số tiền ℓUSD mà họ đủ điều kiện để “Build” (tức là vay), dựa trên giá trị thị trường hiện tại của LINA. Ví dụ: với P-Ratio là 500% và người dùng có tổng số LINA staking hoặc khóa LINA trị giá $ 100 USD, họ sẽ có thể tạo ra $ 20 ℓUSD.

Làm sao để build ℓUSD:

Trong phần Build của Buildr, người dùng có thể tạo ℓUSD bằng bất kỳ tùy chọn nào bên dưới.

  1. Nhập số LINA bạn muốn staking, Buildr sẽ tự động tính toán số tiền ℓUSD với P-Ratio được đặt thành 500%.
  2. Nhập số ℓUSD bạn muốn xây dựng, Buildr sẽ tự động tính toán lượng LINA cần thiết với P-Ratio staking thành 500%.
  3. Nhấp vào “Max” trong phần “Build ℓUSD”, để tạo số lượng ℓUSD tối đa được phép với số LINA trong ví của bạn. P-ratio sẽ được đặt thành 500%.

Lưu ý, tại thời điểm này, giao thức sẽ chỉ cho phép bạn xây dựng ℓUSD ở mức 500% P-Ratio. Để được hướng dẫn về cách tăng P-Ratio của bạn vượt quá 500%, vui lòng đọc thêm trong bài viết này về “Staking LINA bổ sung để tăng P-Ratio”

Như có thể thấy từ ảnh chụp màn hình bên dưới, người dùng đang tìm cách xây dựng 200 ℓUSD và staking 84.960,47 LINA với P-Ratio là 500%. Để tiếp tục bước tiếp theo, người dùng sẽ nhấp vào “Build Now”

Bây giờ, bạn sẽ được đưa đến một màn hình nơi bạn sẽ cần hoàn thành hai giao dịch Metamask để hoàn tất quá trình xây dựng ℓUSD. Nếu đây là lần đầu tiên bạn staking và xây dựng ℓUSD, sẽ có thêm một giao dịch Metamask trong đó bạn sẽ được yêu cầu cho phép tương tác với hợp đồng Buildr.

Khi ba giao dịch Metamask của bạn hoàn thành, bạn đã tạo thành công ℓUSD và điều này sẽ được cập nhật trong số dư ℓUSD ở phía bên tay phải

Cách tăng P-Ratio của bạn:

Trong một số trường hợp, người dùng có thể thấy cần phải tăng P-Ratio của họ để đạt được P-Ratio mục tiêu là 500% hoặc chỉ đơn giản là muốn có một số bộ đệm. Lưu ý, trong ảnh chụp màn hình bên dưới, tỷ lệ c am kết của người dùng đã giảm xuống dưới 500%. Do đó, để khắc phục điều này, người dùng quyết định tăng P-Ratio của mình lên 600% bằng cách stake thêm LINA. Người dùng chỉ cần nhập 600% vào hộp nhập P-Ratio, Buildr dApp sẽ tính toán lượng LINA cần thiết để đạt được 600% P-Ratio. Sau đó, người dùng nhấp vào “Build Now” để tiếp tục.

Ở màn hình tiếp theo, người dùng sẽ cần hoàn thành một giao dịch Metamask để staking LINA bổ sung. Sau khi hoàn thành, LINA bổ sung sẽ được stake và P-Ratio sửa đổi cũng sẽ được phản ánh.

Cách đốt ℓUSD và unstake:

Để unstake LINA của bạn hoặc nếu bạn cần tăng P-Ratio, bạn có thể đốt ℓUSD của mình. Nhấp vào tab “Burn” trên thanh trên cùng của dApp Buildr. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến màn hình Burn.

Trong phần Burn của Buildr, người dùng có thể đốt ℓUSD hoặc unstake LINA bằng bất kỳ tùy chọn nào bên dưới.

  1. Nhập số ℓUSD bạn muốn đốt, Buildr sẽ tự động tính toán lượng LINA cần unstake với P-Ratio được đặt thành 500%.
  2. Nhập số lượng LINA bạn muốn unstake, sau đó Buildr sẽ tự động tính toán số tiền ℓUSD cần thiết để duy trì P-Ratio là 500%. Nếu P-Ratio của bạn trên 500%, Buildr sẽ cho phép bạn unstake LINA cho đến khi P-Ratio của bạn đạt 500%, tại thời điểm đó, bạn sẽ cần đốt ℓUSD để unstake LINA bổ sung.
  3. Nhấp vào “Max” trong “Unstake LINA” hoặc “Burn”, để đốt và unstake mức tối đa cho phép.
  4. Đặt P-Ratio cao hơn 500% và Buildr sẽ loại bỏ LINA cần thiết để đạt được P-Ratio mong muốn của bạn.

Cách claim ℓUSD và phần thưởng LINA của bạn:

Để nhận phần thưởng staking LINA của bạn, hãy nhấp vào tab “Claim” trên thanh trên cùng của dApp Buildr. Sau đó, bạn sẽ được đưa đến màn hình Claim.

Sau khi nhấp vào tab “Claim”, người dùng có thể claim LINA và ℓUSD.

Người dùng sẽ nhận được phần thưởng LINA và ℓUSD bằng cách tạo nợ qua Linear.Buildr. Phần thưởng được tính toán dựa trên tỷ lệ nợ trong nhóm và được phân phối tương ứng. Phần thưởng từ ℓUSD được tạo ra dưới dạng % phí giao dịch được tạo ra từ Linear.Exchange.

Phần thưởng yêu cầu sẽ được phân phối khoảng 24 giờ sau khi kết thúc giai đoạn phần thưởng hàng tuần.

Người dùng có thời hạn yêu cầu 14 ngày cho mỗi lần phân phối phần thưởng định kỳ hàng tuần. Nếu phần thưởng không có người nhận trong khoảng thời gian này, phần thưởng sẽ bị tước bỏ và được đưa vào nhóm phần thưởng của tuần tiếp theo.

Người dùng sẽ có thể nhận phần thưởng của họ khi đáp ứng các yêu cầu sau:

P-Ratio đạt hoặc vượt quá tỷ lệ mục tiêu 500%.

Thời gian Claim được mở.

Phần thưởng LINA sẽ bị khóa trong một năm kể từ khi nhận phần thưởng.

Trong khi phần thưởng ℓUSD được mở khóa, nó có thể được sử dụng để tăng P-Ratio hoặc thanh toán phí giao dịch trong Linear.Exchange.

Nếu bạn có thêm câu hỏi về quá trình Build, Burn và Claim. Vui lòng truy cập các kênh TelegramDiscord của Linear Finance.

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

linearLinear
$ 0.010339
Issue Price
$0.005
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release