Bit.Country

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

DMC “Learn & Earn” Series 3: Learn BitCountry – Earn 1000$ in DOT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dotmarketcap giới thiệu chương trình Learn & Earn mới của họ, với mục đích nâng cao hiểu biết của người dùng về các dự án khác nhau trong hệ sinh thái Polkadot.

Dự án thứ 3 tham gia chương trình Learn & Earn của họ sẽ là Bit.Country – Một cổng chia sẻ không gian ảo NFT cho mọi người trên hệ sinh thái Polkadot. Thông qua chương trình, 20 người may mắn sẽ có cơ hội nhận 50$ mỗi người. Tổng phần thưởng là 1000$ bằng DOT Token.

Thời gian diễn ra: Từ 12:00 PM ngày 09 tháng 04 năm 2021 đến 12:00 PM ngày 16 tháng 4 năm 2021

Để tham gia chương trình Learn & Earn này, người dùng phải hoàn thành các nhiệm vụ sau:

Bước 1: Theo dõi BitCountryRay Lu trên Twitter.

Bước 2: Theo dõi kênh Telegram của Bitcountry, DotmarketcapPolka Warriors.

Bước 3: Retweet bài đăng này kèm hashtag #DOTLearnAndEarn.

https://twitter.com/BitDotCountry/status/1380385038320115715?s=20

Bước 4: Tìm hiểu về BitCountry thông qua website https://bit.country, Whitepaper và bài viết trên Dotmarketcap.com.

Bước 5: Hoàn thành và vượt qua bài quiz để đủ điều kiện tham gia phần thưởng.

https://forms.gle/4svtRekBW3bqk8E9A

Điều khoản và điều kiện

  • 50$ bằng DOT token sẽ được chia đều cho 20 người dùng may mắn. Người thắng cuộc phải vượt qua phần quiz và làm theo tất cả các bước để nhận phần thưởng. Phần thưởng sẽ được gửi đến người thắng cuộc sau 7 ngày.
  • BitCountry và Dotmarketcap có quyền loại ngay lập tức bất kỳ người tham gia nào có dấu hiệu gian lận, cũng như hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc hoặc nguyên tắc theo quyết định riêng của họ.

Nguồn: DotMarketCap

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Bit.Country

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release