Chiến lược Crowdloan của Bifrost

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bifrost là một dự án Defi làm về các token PoS, điều này cũng bao gồm cả tạo thanh khoản và stake các token đó. Bifrost còn là một ứng cử viên cho vị trí Parachain trên Polkadot và Kusama.

Hiện tại, Bifrost đã huy động được hơn 23.000 KSM. Để tham gia ủng hộ, người dùng có thể tham gia qua các kênh: vsKSM Mint Drop, Polkadot.js, Fearless Wallet, Math Wallet, Zenlink, Kraken,

Bifrost là gì ?

Bifrost là một dự án Defi làm về các token PoS, điều này cũng bao gồm cả tạo thanh khoản và stake các token đó. Bifrost còn là một ứng cử viên cho vị trí trên Parachain của Polkadot.

Thông qua Bifrost, người dùng có thể swap các token trong hệ thống PoS sang token Bifrost, vToken. Mỗi token PoS được đại diện bởi vToken sẽ có thể liên kết với token trên Polkadot thông qua các giao thức. Đây chính là điều ở Polkadot mà sẽ cho phép Bifrost triển khai các cách thức liên lạc xuyên chuỗi nhằm liên kết giao thức với các chuỗi PoS khác.

Người dùng cũng có thể token của họ vào Bifrost parachain để nhận lại token tương tự nhưng trên Bifrost, ví dụ người dùng gửi token ATOM vào Bifrost parachain sau đó họ sẽ nhận lại token là vATOM, tương tự với các token khác. Phần thưởng mà họ sẽ nhận được tương ứng với số tài sản mà họ đã stake.

Đọc thêm tại: 

BiFrost: Sự hỗ trợ đắc lực cho DApps và DeFi

Chiến lược Crowdloan của Bifrost

Bifrost tạo điều kiện cho người dùng tham gia ủng hộ qua nhiều kênh:

Thông qua kênh chính thức của Bifrost: vsKSM Mint Drop

Trang tham gia vsKSM Mint Drop tích hợp giao thức thanh khoản của Bifrost là SALP . Tham gia ủng hộ Bifrost để nhận các dẫn xuất vsKSM và vsBond, có thể được sử dụng để mở khóa thanh khoản trong thời gian khóa KSM.

Người tham gia có thể xem hướng dẫn tại đây.

Thông qua Polkadot.js

Người người có thể ủng hộ Bifrost qua Polkadot.js

Bên cạnh đó, người cùng cũng có thể tham gia qua các nền tảng khác: Fearless Wallet, Math Wallet, Zenlink, Nutbox, Kraken, OKex, Kucoin,…

Phần thưởng

Trong phiên đấu giá Kusama, giới hạn phần thưởng của Bifrost là 250.000 $KSM với 3.000.000 $BNC (token gốc của Bifrost) được sử dụng làm phần thưởng và tỷ lệ phần thưởng là 1 KSM : 11+ BNC . Sau khi Bifrost đấu giá thành công vị trí Parachain, TGE sẽ được khởi chạy và 50% BNC sẽ được phát hành ngay lập tức, phần thưởng còn lại sẽ được phát hành tuyến tính trong vòng 48 tuần.

Nguồn: Bifrost

Cơ chế vskSM Mint Drop

vskSM Mint Drop đã mở trước Bifrost Crowdloan thông qua Kusama multisig, lưu tất cả KSM được stake trong địa chỉ multisig và dùng cho việc Crowdloan của Bifrost trên Relaychain Kusama sau mỗi 10 phút .

Mục đích của việc sử dụng địa chỉ multisig để mở Crowdloan là hy vọng rằng người dùng có thể trải nghiệm sự tiện lợi về tính thanh khoản do các công cụ phái sinh mang lại cho tài sản trái phiếu ngay khi Bifrost trở thành một parachain.

Bifrost sẽ phân bổ 5% của tất cả các Quỹ KSM trong địa chỉ multisig làm thanh khoản cơ bản của vsKSM và chuyển nó vào Bancor pool của Bifrost SALP . Người dùng có thể tận hưởng khả năng sử dụng của các dẫn xuất vsKSM trong giai đoạn đầu của liên kết parachain.

Các địa chỉ multisig áp dụng 4/6 threshold để thực hiện trích xuất tài khoản cộng đồng và tính thanh khoản. 6 bên multisig bao gồm: Subscan, Web3 Foundation China Community Leader Qinwen, Polkaworld, Mathwallet, Zenlink Foundation và Bifrost Foundation.

Nguồn: Bifrost

Chiến lược đấu giá Parachain của Bifrost

Bifrost sẽ sử dụng mạng chính (không phải Canary Network ) để tham gia đấu giá từ parachain thứ hai và tiếp tục đấu giá trong năm vị trí đầu tiên cho đến khi cuộc đấu giá thắng. Thời gian thuê parachain cho cuộc đấu giá là 48 tuần .

Các lợi ích khi tham gia Crowdloan của Bifrost

Lợi thế đấu giá Mainnet

Bifrost, với tư cách là giao thức cơ bản cho các tài sản phái sinh DeFi của Polkadot, sẽ không phát hành mạng Canary và chạy hai bộ logic kinh doanh, bởi vì làm như vậy sẽ khiến cộng đồng chia rẽ và làm loãng tính thanh khoản của các phái sinh.

Do đó, chiến lược parachain được Bifrost áp dụng là chỉ chạy một mạng chính. Khi khe cắm Kusama hết hạn, dữ liệu sẽ được sao lưu vào block gốc của Polkadot để hoàn tất quá trình di chuyển mạng chính từ Kusama => Polkadot và do đó, các kịch bản sử dụng phái sinh (vToken) của Bifrost đã được nâng cấp hoàn toàn.

Do mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ giữa giá trị của BNC và tính thanh khoản của vToken, dưới sự thúc đẩy của một mô hình kinh tế hoàn chỉnh, giá trị của BNC sẽ dần tăng lên cùng với sự phát triển kinh doanh của mạng lưới chính.

Giải phóng thanh khoản khóa KSM

Giao thức thanh khoản đấu giá Parachain của Bifrost SALP sẽ hỗ trợ Bifrost lần đầu tiên trong các cuộc đấu giá Kusama. Tất cả KSM được stake thông qua ksm.vtoken.io sẽ nhận được các dẫn xuất thanh khoản vsKSM + vsBond. vsKSM để giải phóng thanh khoản và vsBond được sử dụng để nhận phần thưởng parachain.

Các công cụ phái sinh của SALP có nhiều kịch bản sử dụng

Thứ nhất, vsKSM là chức năng cơ bản của token phái sinh sẽ tạo ra bản phát hành thanh khoản của vsKSM/KSM và thứ hai, vsBond như một token bán đồng nhất sẽ tạo ra một thị trường giao dịch thưởng parachain. Ngoài việc được sử dụng để đổi KSM gốc, chế độ nền kinh tế sáng tạo của vsKSM + vsBond sẽ có thể nhận được phần thưởng từ Bifrost và các parachains khác dưới hình thức khai thác cam kết.

Phần thưởng 50% sẽ được phát hành ngay lập tức và quá trình chuyển giao sẽ được bắt đầu

Bifrost sẽ bắt đầu đề xuất Token Generation Election sau khi trở thành Parachain. Sau khi đề xuất được thông qua, tất cả phần thưởng BNC của mainnet sẽ được chuyển đổi thành token gốc và quá trình chuyển sẽ được bắt đầu. 50% phần thưởng đấu giá parachain sẽ được phát hành ngay lập tức, và phần còn lại sẽ được phát hành tuyến tính trong vòng 48 tuần.

Nguồn: Bifrost

“Chiến lược đấu giá chuyển đổi từ Kusama sang Polkadot sẽ giúp tích lũy giá trị lâu dài của Bifrost và từng bước thiết lập thị trường phái sinh với sự đồng thuận hoàn toàn. Cuộc đấu giá Kusama parachain chỉ là một điểm khởi đầu, và Bifrost quyết tâm giành chiến thắng !”

Nguồn: Bifrost

Bifrost Finance Community

Website | Twitter | Medium | Telegram 

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại