BiFrost: Sự hỗ trợ đắc lực cho DApps và DeFi

Bifrost Finance là gì? Bifrost là một dự án Defi làm về các token PoS, điều này cũng bao gồm cả tạo thanh khoản và stake các token đó. Bifrost còn là một ứng cử viên cho vị trí trên Parachain của Polkadot. Lý do tại sao Bifrost lại chọn mà không phải Ethereum mặc … Đọc tiếp BiFrost: Sự hỗ trợ đắc lực cho DApps và DeFi