bifrost-native-coinBifrost Native Coin
$ 0.393327
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Bifrost nâng cấp dApp tối ưu trải nghiệm người dùng

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Gần đây, đội ngũ Bifrost đã cập nhật ứng dụng Bifrost lên phiên bản 1.5.0 với các tính năng và tối ưu hóa mới. 

Thiết kế lại trang tổng quan – Dashboard

Trang tổng quan là trung tâm tổng hợp thông tin và là điểm truy cập nhanh để người dùng xem thông tin mà họ có thể quan tâm trước tiên. Trong các phiên bản trước, Trang tổng quan chủ yếu lưu trữ tổng quan về các giao thức nổi bật trên mạng lưới Bifrost. Khi Bifrost đã phát triển, đội ngũ Bifrost cảm thấy rằng người dùng quan tâm hơn đến thông tin về bản thân họ và các chi tiết quan trọng cụ thể về các giao thức. Họ đã làm lại và tối ưu hóa Trang tổng quan, chia nó thành sáu phần chính.

TVL Card

Một số liệu trực quan cho giao thức DeFi là TVL, cho biết xu hướng và thành phần của tổng số TVL cho mạng lưới Bifrost. Bản cập nhật kết hợp dễ dàng xem TVL của Bifrost để theo dõi sự phát triển của Bifrost.

Asset Card

Asset Card là một cửa sổ tổng hợp thông tin về các tài sản được hỗ trợ trên mạng lưới của Bifrost và các công cụ phái sinh được liên kết với các doanh nghiệp khác nhau của Bifrost. Bản cập nhật của họ bao gồm chế độ xem sẵn sàng cho:

  • Tổng giá trị tài sản
  • Tổng số BNC vượt qua một khoản lưu giữ của người dùng
  • Giá BNC vượt qua thời gian thực
  • Tổng doanh thu do người dùng khai thác
  • Loại tài sản mà người dùng nắm giữ

Nhấp vào bất kỳ nội dung nào trong Asset Card sẽ nhanh chóng chuyển đến trang chi tiết của đối tượng địa lý tương ứng, giúp đơn giản hóa phạm vi tiếp cận đối với thuộc tính liên quan.

vCrowdloan Card

Giao thức SALP giúp người dùng tham gia vào các cuộc đấu giá vị trí Parachain duy nhất cho hệ sinh thái Polkadot đồng thời giải phóng tính thanh khoản từ các tài sản bị khóa từ lâu. Bifrost lưu ý rằng tính khả dụng của các phiên đấu giá vị trí đang hoạt động là điểm quyết định trực quan hơn để người dùng xác định xem họ có cần theo dõi mô-đun hay không. Thẻ vCrowdloan hiển thị tiến trình thời gian thực của các phiên đấu giá vị trí trong mạng lưới Polkadot & Kusama. Người dùng thấy một phiên đấu giá đang diễn ra có thể nhanh chóng truy cập vào mô-đun vCrowdloan để đặt giá thầu trên các vị trí thông qua một phím tắt trong thẻ. Thẻ cũng cung cấp khả năng truy cập nhanh vào Thị trường trái phiếuChuyển đổi trái phiếu, hai chức năng quan trọng để giải phóng thanh khoản trong các sản phẩm phái sinh.

vStaking Card

vStaking là sản phẩm cốt lõi của Bifrost. Ma trận sản phẩm đặt thanh khoản đã được xây dựng theo thời gian và hiện có ba công cụ phái sinh, vDOT, vKSM và vETH, với một loạt vTokens đang phát triển nhanh chóng. vStaking card mới cho phép người dùng dễ dàng xem tất cả các vTokens đã khởi chạynăng suất tương ứng cũng như mức tăng lợi nhuận so với các chain staking ban đầu, mang lại cái nhìn tổng quan về bối cảnh vToken. Nó cũng là một điểm truy cập nhanh vào vToken để dễ dàng truy cập vào sản phẩm vToken tương ứng bằng cách nhấp vào vToken tương ứng.

Phần tin tức

Kể từ khi ra mắt trang web của Bifrost, đội ngũ đã tuân thủ lộ trình. Họ không ngừng phát triển và cải tiến Bifrost; tuy nhiên, lộ trình có thể không đủ để thực hiện những phát triển mới nhất của Bifrost và mức giá hiện tại. Bản cập nhật tin tức của họ giới thiệu những phát triển và thông báo mới nhất về Bifrost để giúp người dùng luôn cập nhật các sản phẩm của họ và cung cấp thông tin chuyên sâu về Bifrost. Bấm vào tiêu đề tin tức tương ứng để đọc chi tiết tin tức.

Rainbow Boost Entry

Rainbow Boost campaign entry phổ biến của Bifrost vẫn được giữ nguyên, với quyền truy cập của người dùng sẵn sàng từ Dashboard.

Tối ưu hóa chức năng vToken

Bảng phân tích lợi nhuận mới

Với sự ra mắt của các sản phẩm phái sinh khác nhau, đội ngũ Bifrost nhận thấy rằng người dùng thường nhầm lẫn về APY hiển thị trong sản phẩm. APY được tính như thế nào, tại sao APY thường thay đổi và tại sao bạn không đạt được APY đã nêu sau khi minting token của mình?

Để giải quyết những câu hỏi này, đội ngũ họ đã đưa vào một bảng phân tích doanh thu mới được mở qua Dapp → vToken → Analyze. Bạn sẽ dễ dàng xem lợi nhuận trung bình theo thời gian thực cho các giai đoạn khác nhau, lợi nhuận bổ sung do Bifrost cung cấp và đường cong xu hướng tương ứng. Đội ngũ đã thêm một xu hướng về lợi tức trung bình trên việc staking chain ban đầu để dễ dàng so sánh. Những người dùng có được bức tranh rõ ràng hơn về thu nhập của vToken với bảng phân tích thu nhập.

Mint Redemption Supports Bi-directional Input

Khi mint và đổi vTokens, người dùng không chỉ có thể sửa đổi số lượng bằng cách nhập giá trị mà còn cả số lượng tương ứng của thao tác bằng cách nhập và xuất giá trị. Không còn cần thiết phải tính toán các vTokens muốn mint một lượng token cụ thể và hoạt động minting diễn ra trơn tru hơn.

Tối ưu hóa hoạt động hiển thị đường cong giá vToken

Giờ đây, bạn có thể chuyển đổi giữa biểu đồ giá đơn Redeem và chế độ xem so sánh biểu đồ giá Redeem và Swap. Nhấp vào hiển thị Đường cong giá Swap, người dùng xem giá mua lại của hệ thống và so sánh với giá thị trường của vToken.

Tối ưu hóa logic kết nối ví vETH

Bifrost đã nhận được phản hồi liên quan đến kết nối ví khi sử dụng các sản phẩm vETH. Bản cập nhật Bifrost của Bifrost bao gồm logic kết nối ví tương ứng của vETH được tối ưu hóa. Nếu bạn gặp các sự cố trong quá trình kết nối, bạn có thể hiển thị các mẹo liên quan và hỗ trợ người dùng chuyển sang đúng mạng lưới.

Farming Card và Filtering Logic được tối ưu hóa

Đội ngũ Bifrost đã tinh chỉnh loại card và logic sắp xếp trong Farming 2.0 để lọc và phân loại tốt hơn các thẻ Farming 1.0 đã hoàn thiện và các thẻ Farming mới nhất.

Tóm tắt

Trên đây là những thay đổi chính trong bản nâng cấp Bifrost Dapp 1.5.0. Đội ngũ Bifrost cũng đã tối ưu hóa các chi tiết được sử dụng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào trong quá trình sử dụng Bifrost Dapp, vui lòng tham gia phản hồi và thảo luận cộng đồng của họ.

Bifrost Finance Community

Website | Twitter | Medium | Telegram 

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

bifrost-native-coinBifrost Native Coin
$ 0.393327
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release