Polimec và Deloitte Thụy Sĩ ra mắt KYC Credentials mới

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Polimec

Polimec là một giao thức gọi vốn phi tập trung hướng đến cộng đồng được phát triển trên Polkadot để thúc đẩy hệ sinh thái Web3. Polimec tạo điều kiện gọi vốn theo cách tuân thủ quy định và bền vững bằng cách sử dụng thông tin xác thực on-chain, bằng cách cung cấp nền tảng tự động cho các dự án để gọi vốn trong một cộng đồng rộng lớn và đa dạng với khả năng truy cập minh bạch và công bằng cho tất cả mọi người. Giao thức cung cấp quyền truy cập vào việc gọi vốn và quản lý việc phát hành, phân phối và chuyển đổi token sang mạng chính.

Deloitte

Deloitte Managed Services là một phần của Deloitte Thụy Sĩ và là Nhà cung cấp RegTech hàng đầu Châu Âu về các dịch vụ được quản lý đầu cuối cho các dịch vụ KYC và AML.

Thông tin xác thực KYC tiêu chuẩn cấp ngân hàng do Deloitte cấp, hợp lý hóa quy trình tham gia gọi vốn giai đoạn đầu trên Polimec. Thông tin xác thực được neo trên blockchain KILT, cung cấp mức độ tuân thủ quy định, bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu bổ sung.

Người dùng chia sẻ tài liệu KYC của họ độc quyền với Deloitte, một công ty được các doanh nghiệp đa quốc gia và chính phủ lớn nhất trên toàn thế giới tin cậy. Sau đó, Deloitte Managed Services cung cấp thông tin xác thực KYC trong Web3, một phiên bản phát triển của internet kết hợp công nghệ chuỗi khối và hệ thống phi tập trung. Các thông tin xác thực KYC của Deloitte này mang đến một giải pháp thay thế hiệu quả và an toàn hơn cho các phương pháp KYC truyền thống, thường tốn thời gian và nguồn lực đáng kể để xác nhận danh tính của khách hàng.

Kasper Mai Jørgensen – Đồng sáng lập Polimec:

“Chúng tôi tự hào chia sẻ kết quả của 9 tháng hợp tác cùng Deloitte vừa qua. Điều này cho phép chúng tôi tiến một bước gần hơn tới tầm nhìn về Web3, nơi mọi người kiểm soát dữ liệu, danh tính và vận mệnh của chính mình — và với Polimec, họ có thể sở hữu các phần của các dự án Web3 thú vị nhất từ ​​những đợt gây quỹ sớm nhất. Sự hợp tác này sẽ mang lại khả năng tài trợ bổ sung cho hệ sinh thái Polkadot và dẫn đường đến Web3 phi tập trung hơn, tập trung vào cộng đồng, đồng thời đáp ứng các tiêu chí quy định”

Thông tin xác thực sẽ được cung cấp cho các thể nhân cũng như các pháp nhân tùy theo nhu cầu tương ứng của họ:

  • Nhà phát hành: Thông tin xác thực đóng vai trò là chứng chỉ xác thực của pháp nhân gây quỹ, tạo niềm tin và trách nhiệm giải trình trong các vòng cấp vốn.
  • Người tham gia: Thông tin xác thực cho phép truy cập vào Polimec và cho phép phân loại thành bán lẻ, chuyên nghiệp và tổ chức.

Với việc giới thiệu thông tin xác thực KYC có thể tái sử dụng, Polimec đã cách mạng hóa các hoạt động gọi vốn bằng cách tạo ra môi trường gọi vốn tuân thủ và minh bạch với mục tiêu đảm bảo quyền sở hữu dữ liệu cho tất cả các bên liên quan. Giờ đây, mỗi chủ sở hữu thông tin xác thực có quyền chọn người giữ dữ liệu của họ và quyết định chia sẻ dữ liệu nào với ai.

  • Các tổ chức phát hành có thể cung cấp token đóng góp cho các cá nhân/tổ chức đã được chứng nhận phù hợp bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn KYC/AML (Chống rửa tiền) bắt buộc, giảm rủi ro gian lận và đảm bảo môi trường đầu tư an toàn hơn, tuân thủ hơn và ẩn danh. Điều này cho phép tùy chỉnh các tiêu chí của vòng cấp vốn như quyền tài phán và loại người tham gia, đồng thời cung cấp quyền truy cập cho các nhà đầu tư dựa trên các tiêu chí do nhà phát hành chỉ định.
  • Những người tham gia không còn cần phải chia sẻ tài liệu KYC/AML với nhiều bên trung gian và tổ chức phát hành để tuân thủ. Tài liệu nhạy cảm của họ được chia sẻ độc quyền với Deloitte; chúng tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ vi phạm dữ liệu và đánh cắp danh tính. Những người tham gia cũng được đảm bảo về tính hợp pháp của dự án do nhà phát hành và người sáng lập có được thông tin xác thực KYC.

Kết quả là mang lại trải nghiệm xác thực nhanh chóng, dễ tiếp cận, đảm bảo quyền riêng tư và tuân thủ.

Cơ sở hạ tầng KILT đảm bảo rằng thông tin xác thực KYC có thể được xác minh bất cứ lúc nào. Việc xác minh đó được ghi lại trên blockchain Polimec, đảm bảo rằng tất cả các giao dịch và người tham gia mạng có thể được xử lý theo cách tuân thủ quy định, minh bạch và an toàn trong khi vẫn bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu. Kết quả là, Polimec có thể tạo ra một môi trường gọi vốn an toàn và tuân thủ quy định cho tất cả các bên liên quan.

Hệ sinh thái Polkadot minh họa cho sự cộng tác hiệu quả giữa Giao thức và Doanh nghiệp, thiết lập quy trình làm việc hợp lý thông qua khả năng tương tác và bảo mật chung. Sức mạnh tổng hợp này thúc đẩy sự đổi mới, mang lại những sản phẩm nâng cao trải nghiệm người dùng và giá trị cộng đồng. Trong khi Giao thức KILT và giao thức gây quỹ Polimec thực hiện các hoạt động công nghệ sâu rộng và giao dịch XCM (Thông điệp đồng thuận chéo), thì sự phức tạp lại được thể hiện thân thiện với người dùng. Tính đơn giản này xúc tác cho việc áp dụng Web3, tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm có thể truy cập, tuân thủ và phi tập trung.

Polimec sẽ hoạt động dưới dạng Polkadot parachain vào cuối năm 2023, sau đó, các dự án đầu tiên sẽ được hỗ trợ để đạt được mục tiêu gọi vốn, cho phép họ tập trung vào việc xây dựng công nghệ mới và thú vị cho Web3. Mọi người trong hệ sinh thái sẽ có thể tham gia thông qua Polimec.

Nguồn: Polimec

Tìm hiểu thêm về Polimec

Website | Twitter | Telegram

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại