stepnGMT
$ 0.2042091.94%
Issue Price
$0.01
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

StepN sẽ tiến hành IGO bộ sưu tập STEPN x ASICS NFTs trên Binance NFT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

STEPN x ASICS NFT Sneakers

Đây là phiên bản giới hạn đầu tiên đánh dấu cho sự hợp tác giữa STEPN x ASICS. Có bốn loại Sneaker: Walker, Jogger, Runner và Trainer, mỗi loại được thiết kế để phù hợp với cường độ tập luyện và mức độ thể chất khác nhau. Người dùng được trang bị NFT Sneakers này trong ứng dụng di động STEPN có thể di chuyển và kiếm token cũng như phần thưởng NFT.

Trong đợt IGO này sẽ có tổng cộng 1000 NFT Sneaker độc quyền của sự hợp tác giữa STEPN x ASICS sẽ được tung ra, với 85% là giày Common và 15% là giày Uncommon. 

Hướng dẫn tham gia mua STEPN x ASICS NFTs

Truy cập và đăng nhập vào tài khoản Binance tại: https://www.binance.com/en/nft/staking/stepn

Người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang đăng ký, nơi bạn có thể xem mô tả về dự án, tổng NFT đã phát hành, giá Vé tham gia, giới hạn mua vé cho mỗi người dùng và đếm ngược đăng ký.

Giai đoạn chuẩn bị (7:00 AM ngày 13/4/2022)

Người dùng cần phải đáp ứng một trong ba điều kiện tiên quyết để đủ điều kiện đăng ký Vé tham gia trong giai đoạn tiếp theo:

    • Điều kiện tiên quyết về BNB: Duy trì mức nắm giữ BNB trung bình hàng ngày tối thiểu trong giai đoạn Chuẩn bị.
    • Điều kiện tiên quyết NFT: Khóa các NFT được chỉ định trong Điều kiện tiên quyết về Bộ sưu tập NFT;
    • Điều kiện tiên quyết về BNB hoặc NFT: Duy trì mức nắm giữ BNB trung bình hàng ngày tối thiểu hoặc khóa các NFT được chỉ định trong Điều kiện tiên quyết về việc thu thập NFT được chỉ ra trên trang bán NFT.

Trong giai đoạn này, người dùng nên nắm giữ ít nhất 0,5 BNB để có thể có được 1 vé trong giai đoạn đăng ký.

Giai đoạn đăng ký (9:00 AM ngày 16/4/2022)

Người dùng được yêu cầu gửi số lượng vé tham gia mà họ muốn cam kết bán trong giai đoạn này. Người dùng có thể chọn cam kết một số hoặc tất cả các Vé tham gia hiện có của mình. Đăng ký càng nhiều vé, xác suất vé được chọn càng cao.

Giai đoạn tính toán (4:00 PM ngày 19/4/2022)

Khi thời hạn đăng ký kết thúc, Vé tham gia đã đăng ký của người dùng sẽ vào một pool. Hệ thống sẽ chọn ra những người thắng cuộc một cách sòng phẳng và công bằng. Mỗi người dùng có thể cam kết nhiều vé để tăng xác suất được chọn nhưng chỉ có 1 vé được chọn.

Giai đoạn phân bổ (7:00 PM ngày 19/4/2022)

Sau khi tính toán hoàn tất, người dùng sẽ thấy chi tiết phân bổ. Nếu giành chiến thắng, bạn có thể sử dụng Vé tham gia để mua tài sản NFT trong bộ sưu tập. BNB bị khóa của người dùng sẽ được khấu trừ tương ứng. Nếu Vé tham gia của bạn không giành chiến thắng, các BNB bị khóa sẽ được trả lại Ví Spot của bạn.

NFT đã mua sẽ được phân phối vào tài khoản của người dùng: [Check Your NFT Assets] -> [Profile] -> [User Center] -> [NFT Assets].

Các câu hỏi thường gặp

1. Ai có thể tham gia bán Binance NFT thông qua Cơ chế đăng ký?

Tất cả người dùng Binance đã hoàn thành Xác minh danh tính đều có thể tham gia vào đợt bán hàng chính của Binance NFT để mua NFT.
Tuy nhiên, để đủ điều kiện đăng ký Vé tham gia trong giai đoạn tiếp theo, bạn cần đáp ứng điều kiện tiên quyết được xác định bởi mỗi lần bán. Có ba loại điều kiện tiên quyết khác nhau:

  • Điều kiện tiên quyết về BNB: Duy trì mức nắm giữ BNB trung bình hàng ngày tối thiểu trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng tôi sẽ tính toán lượng nắm giữ BNB trung bình của bạn trong khoảng thời gian đó, BNB của bạn sẽ không bị khóa tại thời điểm này. Để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi tính toán mức nắm giữ trung bình của BNB, vui lòng tham khảo Thuật toán lựa chọn người chiến thắng cơ chế đăng ký Binance NFT .
  • Điều kiện tiên quyết NFT: Khóa các NFT được chỉ định trong Điều kiện tiên quyết của Bộ sưu tập NFT. Tất cả NFT bị khóa sẽ tự động được trả lại ví của bạn khi kết thúc giai đoạn Chuẩn bị.
  • Điều kiện tiên quyết về BNB hoặc NFT: Duy trì mức nắm giữ BNB trung bình hàng ngày tối thiểu và khóa các NFT được chỉ định trong Điều kiện tiên quyết về Bộ sưu tập NFT được chỉ ra trên trang bán NFT.

2. Vé tham gia là gì?

Vé tham gia cho bạn cơ hội mua NFT trong đợt giảm giá. Bạn có thể chọn đăng ký một số hoặc tất cả các Vé tham gia hiện có của mình trong giai đoạn Đăng ký. Bạn đăng ký càng nhiều vé, xác suất vé của bạn được chọn càng cao. Xin lưu ý rằng điều này không đảm bảo bạn có thể mua thành công NFT từ đợt bán hàng.
Có một giới hạn về số lượng Vé tham gia bạn có thể mua. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trên trang bán NFT.

3. Tôi đã cam kết các token được yêu cầu, điều đó có nghĩa là tôi có thể mua NFT?

Không. Khi thời hạn đăng ký kết thúc, Vé tham gia đã đăng ký của bạn sẽ vào một nhóm. Hệ thống sẽ chọn ra những người thắng cuộc một cách sòng phẳng và công bằng. Để biết thêm chi tiết về quy trình lựa chọn người chiến thắng, vui lòng tham khảo Thuật toán lựa chọn cơ chế đăng ký Binance NFT .
Bằng cách sử dụng Cơ chế đăng ký Binance NFT, nó đảm bảo rằng tất cả người dùng đều có cơ hội bình đẳng để tham gia vào đợt bán hàng chính của Binance NFT.

4. Khi nào tôi sẽ biết về kết quả phân bổ NFT?

Khi thời gian đăng ký kết thúc, hệ thống sẽ chọn ra những người thắng cuộc một cách công bằng và công tâm. Sau khi tính toán hoàn tất, bạn sẽ thấy chi tiết phân bổ trên trang bán NFT.

5. Tôi có thể mua bao nhiêu NFT từ đợt giảm giá NFT?

Có một giới hạn cứng nhất định cho mỗi người dùng trong mỗi đợt bán NFT. Vui lòng tham khảo trang sản phẩm để biết thêm chi tiết.

6. Tại sao tôi phải khóa NFT như một điều kiện tiên quyết?

Bằng cách giới thiệu NFT như một điều kiện tiên quyết mới, nó mang lại các trường hợp sử dụng mới cho NFT vượt xa ý tưởng sưu tầm kỹ thuật số. Bạn có thể tìm hiểu thêm về đặt cược NFT từ bài viết của Học viện của chúng tôi tại đây .

7. Tôi cần khóa những NFT nào?

Mỗi đợt bán hàng ra mắt yêu cầu bạn khóa NFT từ các bộ sưu tập khác nhau. Vui lòng tham khảo Điều kiện tiên quyết NFT trên trang khởi chạy cụ thể.

8. Điều gì sẽ xảy ra với các NFT bị khóa của tôi?

NFT của bạn bị khóa để bạn đủ điều kiện đăng ký Vé tham gia trong giai đoạn Đăng ký. Chúng sẽ được trả lại ví của bạn sau khi giai đoạn Chuẩn bị kết thúc.

9. Tôi có cơ hội giành được NFT cao hơn nếu tôi đang nắm giữ nhiều BNB hơn không?

Không. Người dùng chỉ được yêu cầu đáp ứng mức nắm giữ BNB trung bình hàng ngày tối thiểu trong giai đoạn Chuẩn bị để đủ điều kiện tham gia vào đợt bán hàng sơ cấp NFT tương ứng. Tất cả người dùng đủ điều kiện sẽ chuyển sang giai đoạn Đăng ký, nơi họ sẽ được phân bổ cùng một số lượng Vé tham gia.

Chỉ có số lượng vé cam kết mới ảnh hưởng đến xác suất. Người dùng cam kết càng nhiều vé, cơ hội để người dùng mua nhiều NFT hơn trong đợt bán ra mắt NFT càng cao.

Tham gia Hội cuồng Sneaker StepN Binancians để cùng thảo luận

STEPN Community

Website | Twitter | Telegram 

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

stepnGMT
$ 0.2042091.94%
Issue Price
$0.01
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release