Binance JEX Airdrop cho BNB Hodler

Binance JEX Airdrop cho BNB Hodler | Syndicator
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sau khi hoàn tất việc mua lại JEX – nền tảng giao dịch tiền điện tử cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm hợp đồng tương lai, quyền chọn và các sản phẩm phái sinh khác; JEX đã đổi tên thành Binance JEX và sẽ hoạt động như một nhóm độc lập trong hệ sinh thái Binance.

Binance JEX

Theo như thông báo trước đó về token JEX và cách thức phân phối token mới, hôm nay Binance chính thức thông báo về việc Airdrop token JEX cho người nắm giữ BNB. Việc airdrop cho những người nắm giữ BNB là một phần tất yếu, cũng là phương án tối ưu nhất để phát triển hệ sinh thái Binance và Binance JEX.

Những điểm cần biết về chương trình Airdrop này:

Binance JEX Airdrop cho BNB Hodler

– JEX trước đây là token chuẩn ERC-20, từ nay sẽ chuyển sang token nền tảng BEP2 trên Binance Chain. Binance JEX sẽ hỗ trợ tất cả người dùng hoàn thành việc hoán đổi này.
– Token JEX là token chính trên sàn Binance JEX, tuy nhiên BNB vẫn sẽ có các lợi ích tương tự như token JEX, bao gồm cả việc được sử dụng làm giảm giá phí và cung cấp đủ điều kiện cho những người thử nghiệm sản phẩm tương lai sớm, trong số các chiết khấu liên quan khác.
Binance trước tiên sẽ phân phối tất cả 200.000.000 tokens đã mở khóa của nhóm JEX cho tất cả chủ sở hữu BNB trong tài khoản Binance.com. Binance sẽ ghi lại số dư BNB thấp nhất của tất cả người dùng mỗi ngày trong khoảng thời gian từ 2019/09/06 0:00 AM (UTC) đến 2019/10/06 0:00 AM (UTC) và tính tổng tỷ lệ nắm giữ BNB cho mỗi người dùng vào cuối của tổng thời gian nắm giữ (công thức chi tiết dưới đây). Người dùng sẽ cần phải giữ ít nhất 10 BNB mọi lúc mỗi ngày trong suốt thời gian nắm giữ để đủ điều kiện tham gia chương trình airdrop này.
Bắt đầu từ 2019/10/06, Binance JEX sẽ tiến hành airdrop hàng tháng token JEX cho chủ sở hữu BNB tương đương với 30% lợi nhuận do Binance JEX tạo ra trong mỗi tháng tương ứng. Việc phân phối airdrop này sẽ được tính bằng cách ghi số dư BNB thấp nhất trong tất cả các tài khoản người dùng mỗi ngày từ 0:00 AM (UTC) vào ngày 6 của tháng đến 0:00 AM (UTC) vào ngày thứ 6 của ngày tiếp theo tháng và tính tổng tỷ lệ nắm giữ BNB cho mỗi người dùng vào cuối mỗi tháng (công thức chi tiết bên dưới). Người dùng cũng cần phải giữ ít nhất 10 BNB mọi lúc mỗi ngày để đủ điều kiện tham gia chương trình này. Chương trình Airdrop này sẽ chạy trong một năm và có thể được điều chỉnh trong năm thứ hai dựa trên các điều kiện trong tương lai.

Công thức phân phối chi tiết

JEX được nhận bởi mỗi người dùng = Tổng số mã thông báo JEX được phân phối * Tỷ lệ nắm giữ BNB của người dùng.

Tỷ lệ nắm giữ BNB của người dùng = Số tiền nắm giữ BNB của người dùng thấp nhất mỗi ngày / Tổng số tất cả số tiền nắm giữ BNB của người dùng thấp nhất mỗi ngày.

Xin lưu ý:

– Mỗi người dùng có số dư BNB thấp nhất mỗi ngày bao gồm BNB trong tài khoản giao dịch chính, tài khoản phụ, tài khoản cho vay Binance, nhưng KHÔNG bao gồm BNB trong tài khoản ký quỹ (Margin).
Số dư BNB dưới 10 BNB (bao gồm cả những lệnh order) sẽ không được đưa vào tính toán nắm giữ BNB hàng ngày.
– Việc nắm giữ BNB được tính toán hàng ngày đi kèm với việc JEX được phân phối hàng tháng. Phân phối sẽ được hoàn thành trong vòng 2 tuần của mỗi giai đoạn nắm giữ.

Chốt các điểm chính

Chỉ tính số lượng BNB tại Binance.com, do đó ai đang giữ tại Trust (hoặc ví khác) hay đang trade tại DEX phải chuyển qua Binancecom
– Ngoại trừ tài khoản margin, Hodl ít nhất 10BNB (để ở đâu trong
Binancecom cũng được: trading, lending …)
– Airdrop đợt 1: 2019/09/06 0:00 AM (UTC) đến 2019/10/06 0:00 AM (UTC), tổng airdrop là 200.000.000 JEX (đây là token của team JEX unlock)
– Airdrop đợt 2 trở đi: từ là từ 2019/10/06, Airdrop 30% lợi nhuận mà Binance JEX tạo ra hàng tháng.
– Chương trình Airdrop này sẽ chạy trong một năm và có thể được điều chỉnh trong năm thứ hai dựa trên các điều kiện trong tương lai.

Chương trình này về cơ bản có lợi cho những người nắm giữ BNB lâu dài. Việc chú trọng đến lợi ích nhà đầu tư là yếu tố chính tạo nên thành công từng ngày với Binance. Việc lấn sân sang thị trường giao dịch hợp đồng tương lai, quyền chọn và các sản phẩm phái sinh khác, giúp Binance mở rộng hệ sinh thái, đáp ứng mọi nhu cầu của nhà đầu tư cũng như nhu cầu bảo đảm tài sản an toàn hơn cho các nhà giao dịch trong thị trường đầy biến động này. Hy vọng Binance JEX sẽ mang đến những lợi ích to lớn với Binance và cả BNB HODLER.

Source: Binance.com
Written by S’Mann – Syndicator
Group giao lưu và thảo luận: https://www.fb.com/groups/BinanciansVietnam

Tác giả

S'Mann

S'Mann

Founder & CEO @Syndicator

Theo dõi Syndicator tại