Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Validator Reward Token (VAL)

Validator Reward Token (VAL) - Soramitsu SORA - XOR Token - syndicator
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
 • $VAL trước đây được gọi là STK trong một số tài liệu
 • $VAL là một token mới trong nền kinh tế SORA được sử dụng để thưởng cho người xác nhận
 • Tổng nguồn cung VAL sẽ bắt đầu ở mức 100 triệu và giảm dần theo thời gian, vì VAL sẽ bị đốt cháy với mọi giao dịch trên mạng SORA v2
 • Chủ sở hữu $VAL có thể nhóm lại với nhau trong cấu trúc DAO và bỏ phiếu để phân bổ tính thanh khoản trên Polkaswap; thanh khoản mà họ phân bổ đến từ một nửa số tiền ký quỹ trong SORA Token bonding curve
 • $VAL sẽ được phân phối cho 3 nhóm như nhau, trong 3 giai đoạn: những người giữ v1 XOR cũ (trong tháng 9), những người nắm giữ ERC-20 XOR (khi ra mắt mạng v2) và Nghị viện SORA sắp tới (sau khi ra mắt mạng v2)
 • Những gì trước đây được gọi là “v1 XOR” sẽ hoàn toàn biến mất và không tồn tại nữa

Validator Reward Token (VAL) - nhận thưởng VAL Token - Soramitsu SORA XOR - syndicator

  Key Metric

VAL Historical Price

VAL là token phần thưởng của các trình xác thực (validator) cho Mạng SORA, được sử dụng để thưởng cho những người staking $XOR như một phần của thuật toán đồng thuận Proof-of-Stake được đề cử. VAL là một token giảm phát được đốt cháy với mỗi giao dịch trên mạng SORA. Một phần của các token đã đốt cháy sau đó được IN lại và phân phối cho người xác nhận và người đề cử cổ phần, theo các quy tắc phần thưởng.

Token VAL trước đây là token XOR v1, nhưng đã được chuyển thành VAL thông qua quản trị cộng đồng. VAL là một token multichain trên Mạng SORA v1 và trên Ethereum, với một cầu nối không tín nhiệm – HASHI – trên hai mạng.

Để bảo mật mạng, số lượng lớn XOR phải được staking bởi những validator và nominator (người xác nhận và những người đề cử), và lượng XOR sẽ bị cắt nếu có hành vi xấu được phát hiện. Điều này là rất tốt để tạo ra các động lực kinh tế, nhằm giữ cho nguồn quỹ không bị đánh cắp hoặc thanh toán không bị gián đoạn do cá nhân nào đó thông đồng với người xác nhận. Do đó, để bù đắp cho những người dùng staking một lượng lớn XOR, nên đưa ra phần thưởng đủ lớn. Điều này sẽ đảm bảo rằng các mục tiêu khuyến khích kinh tế được áp dụng chính xác cho một hệ sinh thái ổn định hơn.

Để khuyến khích những validator và nominator đã staking, token VAL sẽ được phân phối dưới dạng phần thưởng hàng ngày (lúc 13:37 JST) , với phần thưởng được điều chỉnh một cách linh hoạt dựa trên việc sử dụng mạng SORA.

VAL (≚): Token phần thưởng cho validator

Không giống như token phần thưởng validator/staking trên các nền tảng blockchain khác, $VAL sẽ tự nhiên giảm phát và cũng sẽ điều chỉnh một cách linh hoạt khi sử dụng mạng SORA:

 • Một nửa số XOR được sử dụng trong phí giao dịch mạng SORA sẽ được sử dụng để mua lại và đốt các token VAL
 • Một nửa số tiền ký quỹ của thị trường sơ cấp của SORA bonding curve sẽ được chuyển cho VAL DAO (mô tả bên dưới), 10% trong số đó được sử dụng để mua lại và đốt các token VAL; 90% còn lại của token XOR sẽ được các VAL DAO bỏ phiếu để phân bổ cho các nhóm thanh khoản trên  Polkaswap, đề cử cho người xác nhận hoặc trợ cấp quyền cho các thành viên VAL DAO
 • Token VAL mới sẽ được in để thưởng cho những validator và nominator cho mạng SORA; phần thưởng bắt đầu ở mức 90% VAL được đốt trong khoảng thời gian 24 giờ và giảm hàng ngày, xuống mức cố định là 35% sau 5 năm.
 • 10% số lượng token VAL bị đốt trong khoảng thời gian 24 giờ sẽ được in hàng ngày và trao cho SORA Parliament.

Ví dụ: Giả sử việc mua lại và đốt từ phí giao dịch trong một ngày dẫn đến việc đốt cháy 10.000 VAL. Nếu phần thưởng hàng ngày là 80%, thì 9.000 VAL mới sẽ được in, trong đó 8.000 VAL sẽ được trao tương ứng cho tất cả những người xác nhận và đề cử, và 1.000 VAL sẽ được trao cho SORA Parliament.

Khái niệm “mua lại và đốt” là một khái niệm chính cần hiểu rõ. Điều đó có nghĩa là XOR sẽ được sử dụng để mua VAL trên Polkaswap từ nhóm thanh khoản XOR-VAL. Sau đó, các VAL đã mua chỉ bị hủy (đốt), làm giảm vĩnh viễn nguồn cung cấp.

Mỗi ngày một lần, 1% số lượng VAL đã đốt trong 24 giờ qua sẽ được in lại, dựa trên số tiền thưởng. Vì số lượng phần thưởng giảm dần theo thời gian và ít hơn số lượng đã đốt, nên nguồn cung cấp VAL sẽ giảm đi mỗi ngày.

Validator Reward Token (VAL) - tỷ lệ nhận VAL token - Soramitsu SORA XOR - syndicator

Ngoài việc nhận được một nửa phí giao dịch mạng SORA, một nửa số tiền ký quỹ của thị trường sơ cấp SORA bonding curve sẽ thuộc về những người nắm giữ VAL, như vậy 10% sẽ được sử dụng để mua lại và đốt VAL từ Polkaswap và 90% sẽ là được sử dụng để cung cấp thanh khoản cho các cặp giao dịch trên Polkaswap.

Validator Reward Token (VAL) - farm SORA Token - Soramitsu SORA XOR - syndicator

Dân chủ Thanh khoản

Ngoài việc mua lại và đốt VAL, chủ sở hữu VAL cũng sẽ được thưởng bằng token PSWAP để cung cấp tính thanh khoản trên Polkaswap. Điều này thúc đẩy người dùng cung cấp thanh khoản, tăng khối lượng giao dịch cho Polkaswap

Validator Reward Token (VAL) - Polkaswap - PSWAP Token - Soramitsu SORA XOR - syndicator

VAL hoạt động trên 2 mạng:

$VAL có thể tồn tại trên hai blockchain độc lập. Khi $VAL trên blockchain Hyperledger Iroha bị khóa, $VAL được IN trên blockchain Ethereum. Ngoài ra, khi $VAL trên mạng Ethereum bị đốt cháy, $VAL sẽ được mở khóa trên chuỗi khối Hyperledger Iroha.

Phân phối VAL ban đầu

VAL cần một số nguồn cung lớn ban đầu vì nó là một token giảm phát . Cung ban đầu này sẽ là 100 triệu token và được đề xuất để phân phối trong ba giai đoạn:

 • Những người nắm giữ v1 XOR hiện tại sẽ nhận được 1/3 nguồn cung VAL. Các token VAL này dự kiến ​​sẽ được phân phối trong tháng 9 năm 2020.
 • 1/3 nguồn cung của VAL sẽ được trao cho chủ sở hữu ERC-20 XOR, được cung cấp dưới dạng airdrop và phần còn lại được phân bổ làm động lực để tạo tính thanh khoản. Các token VAL này sẽ được phân phối trên mạng chính SORA v2 khi khởi chạy mạng v2.
 • 1/3 nguồn cung của VAL sẽ được trao cho SORA Parliament để phân bổ thông qua quy trình dân chủ vì lợi ích chung. Nghị viện dự kiến ​​sẽ hoạt động trong năm 2021.

Validator Reward Token (VAL) - phân bổ VAL token - Soramitsu SORA XOR - mua VAL token - syndicator

$VAL – Kết quả của Sáng kiến ​​cộng đồng

Như đã đề cập ở trên, việc phát hành $VAL và cầu nối Ethereum được thực hiện như một sáng kiến ​​cộng đồng để cho phép người dùng chuyển $VAL từ mạng SORA sang Ethereum. Ban đầu nó ở dạng vô hiệu hóa và sau đó cộng đồng được yêu cầu kích hoạt mã.

Các hợp đồng VAL đã được cộng đồng kích hoạt ngay sau khi mã được phát hành bằng cách chèn bằng chứng mật mã về kết quả trưng cầu dân ý . Chỉ khi cầu nối được kích hoạt, việc chuyển từ mạng SORA sang Ethereum sẽ không khả dụng. Người kích hoạt cầu đã được thưởng 300 token ERC-20 VAL khi tham gia và để trang trải chi phí gas liên quan. Phần thưởng được hợp đồng thông minh tạo ra tự động ngay sau khi kích hoạt cầu nối và chỉ được trao một lần cho người đầu tiên hoàn thành quy trình.

Validator Reward Token (VAL) - $VAL Token - syndicator - sora mobile app

Cuộc trưng cầu dân ý về trật tự kinh tế mới của SORA đã được thông qua với đa số phiếu bầu cho cuộc trưng cầu dân ý. Kết quả có thể được tìm thấy trong tab Bỏ phiếu của ứng dụng di động SORA.

Với bản phát hành ứng dụng mới, 33.900.000 $VAL đã được phân phối cho những người nắm giữ XOR v1 trong mạng SORA theo bài báo cáo Triển khai SORA v2 . Tỷ lệ chuyển đổi giữa v1 XOR và VAL là 0,0628651119. Sau khi ứng dụng được cập nhật, có thể chuyển $VAL từ mạng SORA sang mạng Ethereum.

Nguồn: SORA

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Disclaimer
Syndicator không được đăng ký là tổ chức cố vấn đầu tư tài chính với bất kỳ cơ quan quản lý, hoặc với bất kỳ cơ quan chính phủ, tổ chức nào khác. Syndicator đơn giản cung cấp quan điểm cá nhân, được đưa ra mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hay sự tin cậy nào. Thông tin có ở đây không phải là lời đề nghị bắt buộc để mua, giữ hoặc bán bất kỳ tokens hay coins nào.
Syndicator không tuyên bố về tính đầy đủ, chính xác hoặc kịp thời của tài liệu được cung cấp và tất cả thông tin có trong trang web này dựa trên các nguồn được coi là đáng tin cậy, nhưng không được đảm bảo là chính xác hoặc đầy đủ nhất. Bất kỳ ý kiến ​​hoặc quan điểm nào được trình bày ở đây phản ánh thực tế kể từ ngày xuất bản và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giao dịch và đầu tư tiền mã hoá (còn được gọi là tiền kỹ thuật số, tài sản tiền mã hoá, altcoin, v.v.) có rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá trị tiền mã hoá và hợp đồng tương lai có thể biến động mạnh và do đó, người dùng có thể mất nhiều hơn khoản đầu tư ban đầu của họ.
Nếu thị trường đi ngược lại bạn, bạn có thể phải chịu tổng số lỗ lớn hơn số tiền bạn đã gửi vào tài khoản của mình. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các rủi ro và nguồn tài chính mà bạn sử dụng và đối với hệ thống giao dịch đã chọn. Bạn không nên tham gia vào giao dịch trừ khi bạn hiểu đầy đủ về bản chất của các giao dịch bạn đang tham gia và mức độ tổn thất của bạn. Nếu bạn không hiểu đầy đủ những rủi ro này, bạn phải tìm kiếm lời khuyên độc lập từ cố vấn tài chính của bạn.
Tất cả các chiến lược giao dịch được sử dụng với mức độ rủi ro của riêng bạn.
Bạn là thành viên của Syndicator, bạn cần đồng ý rằng: Tất cả các báo cáo chuyên sâu, chiến lược giao dịch cũng như chiến lược đầu tư dài hạn, đều là nghiên cứu của riêng Syndicator và không bắt buộc bạn phải đầu tư vào đó. Bạn có quyền tham khảo và sử dụng nó với chiến lược của riêng mình. Syndicator không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả nào do các khoản đầu tư của bạn.

Tác giả

S'Mann

S'Mann

Founder & CEO @Syndicator

Theo dõi Syndicator tại

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release