Tháng Mười Hai 15, 2020

Validator Reward Token (VAL) - Soramitsu SORA - XOR Token - syndicator

Validator Reward Token (VAL)

VAL Historical Price VAL là token phần thưởng của các trình xác thực (validator) cho Mạng SORA, được sử dụng để thưởng cho những người

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 59,475.00 1.30%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,133.46 0.74%
polkadot
Polkadot (DOT) $ 40.03 3.55%