Subsquid hoàn thành gọi vốn vòng Seed với 3,8 triệu USD do Hypersphere dẫn đầu

Subsquid đã kết thúc vòng seed chiến lược tháng 9 trị giá 3,8 triệu USD trước khi chuẩn bị tung ra giải pháp indexing blockchain đầu tiên từ các indexer