Trade Now
polkastarterPolkastarter
$ 3.80

Polkastarter là một sàn giao dịch DEX được xây dựng cho các pool thanh khoản và đấu giá token cross-chain, cho phép các dự án huy động vốn trên một môi trường phi tập trung, mở rộng và tương tác dựa trên hệ sinh thái Polkadot.

PolkaStater là danh mục đầu tư rủi ro cao của Syndicator

  Key Metric

Historical Price

 • Polkastarter là một sàn giao dịch DEX được xây dựng cho các pool thanh khoản và đấu giá token cross-chain, cho phép các dự án huy động vốn trên một môi trường phi tập trung, mở rộng và tương tác dựa trên hệ sinh thái Polkadot.
 • Polkastarter là dự án được các quỹ đầu tư lớn và nổi tiếng rót vốn như Moonrock Capital, NGC Ventures, Signum Capital, Astronaut Capital. Polkastarter nhận được yêu cầu đầu tư hơn 20 triệu $ tại vòng privatesale
 • Token $POLS là token gốc ERC-20 của Polkastarter. Người nắm giữ POLS sẽ có thể bỏ phiếu về các tính năng sản phẩm, tiện ích token, các loại đấu giá và thậm chí quyết định dự án nào sẽ được Polkastarter giới thiệu. Phí giao dịch sẽ được thanh toán bằng POLS.
 • Lộ trình hạ tầng kỹ thuật của POLS gồm 2 giai đoạn chính:
  – Giai đoạn 1 sẽ bắt đầu với việc ra mắt sản phẩm MVP trên mạng Ethereum
  – Giai đoạn 2 sẽ ra mắt đầy đủ của sản phẩm hoạt động trên môi trường Polkadot

Đọc thêm báo cáo chuyên sâu👇

Polkastarter ($POLS) – Nền tảng giao dịch phi tập trung cho các pool token chuỗi chéo

Disclaimer
Syndicator không được đăng ký là tổ chức cố vấn đầu tư tài chính với bất kỳ cơ quan quản lý, hoặc với bất kỳ cơ quan chính phủ, tổ chức nào khác. Syndicator đơn giản cung cấp quan điểm cá nhân, được đưa ra mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hay sự tin cậy nào. Thông tin có ở đây không phải là lời đề nghị bắt buộc để mua, giữ hoặc bán bất kỳ tokens hay coins nào.
Syndicator không tuyên bố về tính đầy đủ, chính xác hoặc kịp thời của tài liệu được cung cấp và tất cả thông tin có trong trang web này dựa trên các nguồn được coi là đáng tin cậy, nhưng không được đảm bảo là chính xác hoặc đầy đủ nhất. Bất kỳ ý kiến ​​hoặc quan điểm nào được trình bày ở đây phản ánh thực tế kể từ ngày xuất bản và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Giao dịch và đầu tư tiền mã hoá (còn được gọi là tiền kỹ thuật số, tài sản tiền mã hoá, altcoin, v.v.) có rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá trị tiền mã hoá và hợp đồng tương lai có thể biến động mạnh và do đó, người dùng có thể mất nhiều hơn khoản đầu tư ban đầu của họ.
Nếu thị trường đi ngược lại bạn, bạn có thể phải chịu tổng số lỗ lớn hơn số tiền bạn đã gửi vào tài khoản của mình. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các rủi ro và nguồn tài chính mà bạn sử dụng và đối với hệ thống giao dịch đã chọn. Bạn không nên tham gia vào giao dịch trừ khi bạn hiểu đầy đủ về bản chất của các giao dịch bạn đang tham gia và mức độ tổn thất của bạn. Nếu bạn không hiểu đầy đủ những rủi ro này, bạn phải tìm kiếm lời khuyên độc lập từ cố vấn tài chính của bạn.
Tất cả các chiến lược giao dịch được sử dụng với mức độ rủi ro của riêng bạn.
Bạn là thành viên của Syndicator, bạn cần đồng ý rằng: Tất cả các báo cáo chuyên sâu, chiến lược giao dịch cũng như chiến lược đầu tư dài hạn, đều là nghiên cứu của riêng Syndicator và không bắt buộc bạn phải đầu tư vào đó. Bạn có quyền tham khảo và sử dụng nó với chiến lược của riêng mình. Syndicator không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả nào do các khoản đầu tư của bạn.

Tác giả

S'Mann

S'Mann

Founder & CEO @Syndicator

Theo dõi Syndicator tại

 • PnL:

 • Stoploss:
  None

 • Date:
  03/10/2020