kilt-protocolKILT Protocol
$ 2.64
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Chiến lược Crowdloan của KILT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

KILT là một giao thức blockchain để phát hành thông tin xác thực có chủ quyền, ẩn danh, có thể thu hồi, có thể xác minh và các nhận dạng phi tập trung và là một giao thức blockchain cho phép các mô hình kinh doanh sáng tạo, phù hợp với các lính vực về bảo mật danh tính.

Vừa qua KILT đã thông báo kế hoạch về việc tham gia đấu giá parachain với mục đích sẽ đạt được 1 trong 5 vị trí từ 6-10. Đặc biệt, họ đã cập nhật Tokennomics của KILT Coin để chuẩn bị cho việc đấu giá sắp tới.

Trong đó sẽ có 4,5 triệu KILT Coin dùng để làm phần thưởng cho crowdloan.

Theo dõi tiến trình đấu giá Parachain tại đây:

Kusama – Auction: DotMarketCap | Polkadot/Kusama Parachain Crowdloan & Auction – Real Time Data & Information

Chiến lược Crowdloan của KILT

Crowdloan của KILT đã mở và người dùng sẽ có thể tham gia bằng KSM đã chuẩn bị sẵn. Crowdloan sẽ là cơ hội cuối cùng để có thể sở hữu KILT Coin trước khi trở thành parachain.

Xin lưu ý:  đây không phải là hoạt động bán coin, mà là một Crowdloan – một cơ chế được cung cấp bởi Kusama để bỏ phiếu cho án nào đảm bảo một vị trí parachain trong hệ sinh thái của họ trong một thời hạn cố định nhất định. Trong đợt crowdloan, người tham gia sẽ bỏ phiếu cho dự án với $KSM của họ. $KSM của họ sau đó bị khóa trong mô-đun crowdloan trong thời gian parachain hoạt động và sau đó sẽ tự động được trả lại đầy đủ cho người bầu chọn.

Để bỏ phiếu cho KILT:

  • Chủ sở hữu có thể khóa $KSM của họ cho KILT thông qua Polkadot.js và ví Fearless .
  • Nếu $KSM của bạn hiện đang được sử dụng để stake hoặc quản trị, bạn cần unstaked/unbonded/unlocked $KSM trước khi có thể bỏ phiếu cho KILT.
  • Nếu bạn không sở hữu $KSM và muốn tham gia, bạn cần phải mua KSM.
  • Mức đóng góp khi tham gia crowdloan tối thiểu cho KILT là 0,1 $KSM.

Tỷ lệ KSM:KILT

Tỷ lệ dành cho quản trị để phân phối sau khi trở thành parachain tối thiểu là 1 KSM: 25 KILT. Điều này có nghĩa là có 4,5 triệu KILT Coins trong crowdloan reserve, được cung cấp cho ban quản trị để phân phối cho cộng đồng như một lời cảm ơn bạn đã bỏ phiếu. Toàn bộ số tiền có nghĩa là để phân phối cho những người tham gia khi giành được vị trí.

  • Tỷ lệ KSM: KILT được xác định bằng tổng số KSM được sử dụng để bỏ phiếu cho KILT trong phiên đấu giá.
  • KILT sẽ giới hạn số tiền từ cộng đồng của mình theo cách đảm bảo tỷ lệ tối thiểu là 25 KILT Xu trên mỗi KSM, ngay cả khi số tiền từ cộng đồng đã được đặt hết.
  • Sau khi đạt đến giới hạn, không có phiếu bầu nào nữa sẽ được chấp nhận.
  • BOTLabs – đơn vị đứng sau KILT Protocol, cũng sẽ tham gia bỏ phiếu. Nhưng nó sẽ không nhận phần thưởng $KILT , do đó, toàn bộ crowdloan reserve chỉ dành cho cộng đồng.

Sắp tới

KILT dự kiến sẽ đấu giá cho một vị trí parachain trong 8 kỳ; khi trở thành parachain, hợp đồng thuê này sẽ kéo dài tổng cộng 48 tuần. Tham gia vào crowdloan có nghĩa là người dùng sẽ không thể sử dụng $KSM cho những mục đích khác trong thời gian mở khóa, đấu giá và thuê vị trí parachain.

Về KILT Protocol

KILT là một giao thức blockchain để phát hành thông tin xác thực có chủ quyền, ẩn danh, có thể thu hồi, có thể xác minh và các nhận dạng phi tập trung và là một giao thức blockchain cho phép các mô hình kinh doanh sáng tạo, phù hợp với các lính vực về bảo mật danh tính.

KILT Protocol – Giao thức xác minh danh tính trên Polkadot

Website | Twitter | Telegram | Medium

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

kilt-protocolKILT Protocol
$ 2.64
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release