Lộ trình ra mắt của Polimec

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Polimec là một giao thức gọi vốn phi tập trung hướng đến cộng đồng được phát triển trên Polkadot để thúc đẩy hệ sinh thái Web3. Polimec tạo điều kiện gọi vốn theo cách tuân thủ quy định và bền vững bằng cách sử dụng thông tin xác thực on-chain, bằng cách cung cấp nền tảng tự động cho các dự án để gọi vốn trong một cộng đồng rộng lớn và đa dạng với khả năng truy cập minh bạch và công bằng cho tất cả mọi người. Giao thức cung cấp quyền truy cập vào việc gây quỹ và quản lý việc phát hành, phân phối và chuyển đổi token sang mạng chính.

Vừa mới đây, Polimec đã chiến thắng trong đợt đấu giá Parachain thứ 51 trên Polkadot, hãy cùng xem kế hoạch ra mắt của Polimec trong thời gian sắp tới:

  1. Block Production — Sau khi đảm bảo được parachain #51 gần đây, Polimec hiện đang sản xuất các khối. Thời điểm quan trọng này mở đường cho việc triển khai từng bước các chức năng trên Polimec.
  2. Token Generation Event (TGE) — Mã thông báo gốc Polimec (PLMC) sẽ được phân bổ cho chủ sở hữu mã thông báo. Đây là thời điểm bắt đầu trao quyền — tất cả các mã thông báo đều không thể chuyển nhượng cho đến khi ban quản trị quyết định cho phép chuyển tiền trên chuỗi (xem Bước 6. bên dưới).
  3. Staking Enabled — Chủ sở hữu PLMC sẽ có thể đặt cược mã thông báo của họ với các bộ cộng tác mạng đầu tiên đi vào hoạt động.
  4. Đã kích hoạt quản trị — Với việc kích hoạt quản trị, mọi chủ sở hữu mã thông báo đều có tiếng nói trong quỹ đạo của Polimec. Sự tham gia quản trị sẽ rất quan trọng để bắt đầu hai cột mốc tiếp theo.
  5. Sudo Removal — Để giữ cam kết phân cấp thực sự, việc xóa quyền truy cập sudo và do đó, chuyển giao toàn bộ quyền kiểm soát giao thức cho cộng đồng sẽ là cơ sở của một bỏ phiếu quản trị.
  6. Transferability Enabled — Sẽ có một cuộc bỏ phiếu quản trị để cho phép khả năng chuyển nhượng hoàn toàn của mã thông báo PLMC.
  7. App Live — Việc ra mắt ứng dụng Polimec cho phép người dùng kết nối với Polimec bằng Thông tin xác thực KYC/Deloitte của họ, tượng trưng cho sự khởi đầu hành trình gây quỹ cho các nhà phát hành và người tham gia dự án.
  8. First Fundraise — Polimec sẽ mở cửa cho các nhà phát hành dự án đầu tiên cơ cấu hoạt động gây quỹ và gửi đơn đăng ký tài trợ.

Nguồn: Polimec

Tìm hiểu thêm về Polimec

Website | Twitter | Telegram

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại