moonriverMoonriver
$ 13.07
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Moonriver chính thức trở thành Parachain và khởi chạy các block đầu tiên trên Kusama

Moonriver chính thức trở thành Parachain và khởi chạy các block đầu tiên trên Kusama | Syndicator
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Moonbeam, nền tảng hợp đồng thông minh tương thích với Ethereum trên Polkadot, nay đã bảo đảm một vị trí parachain cho Moonriver (mạng Canary trên Kusama) và được kết nối như một parachain. Sự kiện khởi chạy được thực hiện nhờ vào sự kiện crowdloan tập trung vào cộng đồng do Moonbeam Foundation tổ chức, qua đó Moonriver nhận được hơn 205.935 KSM (khoảng  45.000.000 USD) từ 5.977 người đóng góp trên khắp thế giới. Giờ đây, mạng đã bảo đảm một slot parachain, và Moonriver đang sản xuất các block trên mạng Kusama và đã bắt đầu triển khai dần nền tảng hợp đồng thông minh tương thích với Ethereum của mình.

Moonriver là một parachain trên Kusama, cung cấp một môi trường liền mạch cho các nhóm phát triển đã quen thuộc với ngăn xếp công nghệ Ethereum. Giống như mạng chị em của nó, Moonbeam, nền tảng hợp đồng thông minh Moonriver có khả năng tương thích với Ethereum chưa từng có, vượt ra ngoài hỗ trợ EVM cơ bản, đơn giản hóa quy trình xây dựng ứng dụng trong Kusama. Các dự án xây dựng trên Moonriver có thể sử dụng cùng một ngôn ngữ hợp đồng thông minh, tài khoản dựa trên Ethereum, công cụ dành cho nhà phát triển, tích hợp cấp cơ sở và các dịch vụ khác, nhưng trong một môi trường mở rộng mới trên Kusama. Các dự án này sau đó có thể tương tác tự nhiên không chỉ với Kusama mà còn với các parachains khác cũng được kết nối với mạng.

“Sự ra mắt của Moonriver là kết quả của nỗ lực rất lớn từ một số lượng lớn những người đóng góp, vượt xa cả nỗ lực từ nhóm phát triển PureStake. Chúng tôi biết ơn các đối tác công nghệ và hệ sinh thái của chúng tôi, những người đã giúp chúng tôi thực hiện điều này, bao gồm Parity, Web3 Foundation, cộng đồng collator, các đại sứ của chúng tôi và tất cả những người đóng góp cho Moonriver crowdloan”, Derek Yoo, người sáng lập Moonbeam cho biết. “Khi Moonriver hoàn thành trình tự khởi chạy và kích hoạt đầy đủ chức năng trong những tuần tới, chúng tôi mong muốn hỗ trợ tất cả các đối tác trong hệ sinh thái của chúng tôi, những người đang có kế hoạch triển khai mạng.”

Moonriver Network đã bảo đảm một vị trí parachain trên Kusama nhờ thắng thầu trong phiên đấu giá parachain lần thứ hai. Nhờ có được vị trí này, Moonriver đã khởi chạy mạng ngay sau đó và bắt đầu sản xuất các block. Điều này đánh dấu giai đoạn đầu tiên của quá trình ra mắt và mạng sẽ dần dần giới thiệu chức năng mới bằng cách tuân theo quy trình khởi chạy bốn giai đoạn để đảm bảo sự ổn định của mạng trong khi triển khai. Mạng Moonriver hiện đang ở Giai đoạn 0 và dự kiến ​​sẽ mất 1-2 tuần để hoàn thành mỗi giai đoạn. Vào cuối quá trình, việc chuyển số dư sẽ được kích hoạt và người dùng sẽ có đầy đủ chức năng của mạng.

Quy trình khởi chạy của Moonriver

Quy trình khởi chạy 4 giai đoạn của Moonriver bao gồm:

 • Giai đoạn 0 | Tập trung: Khối genesis được khởi chạy và mạng được tập trung. Đội ngũ Moonbeam sẽ kiểm soát quản trị và cơ sở hạ tầng.
 • Giai đoạn 1 | Proof of Stake ủy quyền: sau khi đội ngũ tin tưởng về sự ổn định của mạng, các trình đối chiếu của bên thứ ba sẽ được thêm vào và mạng sẽ bắt đầu quá trình phân quyền. Lưu ý rằng Moonriver là mạng đầu tiên có bộ đối chiếu phi tập trung và một parachain staking pallet tùy chỉnh.
 • Giai đoạn 2 | Quản trị: khi sự ổn định của mạng được xác nhận, đội ngũ Moonbeam sẽ đưa ra bản nâng cấp thời gian chạy và cho phép quản trị.
 • Giai đoạn 3 | Xóa bỏ Sudo key: sau khi quản trị ổn định, khóa Sudo (cấp quyền kiểm soát cho đội ngũ Moonbeam) sẽ bị xóa và quyền kiểm soát mạng sẽ được chuyển cho chủ sở hữu token.
 • Giai đoạn 4 | Khởi chạy đầy đủ: đây là bước cuối cùng và quan trọng nhất trong quá trình khởi chạy, nơi việc chuyển số dư và EVM sẽ được kích hoạt. Các nhà phát triển và người dùng cuối sẽ có quyền truy cập vào toàn bộ chức năng của Moonriver, bao gồm khả năng chuyển tiền, tham gia vào hệ thống staking của Moonriver, triển khai các hợp đồng thông minh và nhận phần thưởng tham gia từ crowdloan.

 


Chi tiết:

Giai đoạn 0:

 • Mô tả: Tập trung – Khối Genesis được khởi chạy và mạng ở chế độ Tập trung, với sự quản lý và cơ sở hạ tầng do đội ngũ Moonbeam điều hành.
 • Mục tiêu:
  • Để khởi chạy Moonriver với chức năng khả thi tối thiểu.
  • Để đảm bảo chức năng parachain cơ bản hoạt động như mong đợi, bao gồm sản xuất khối và hoàn thiện khối. Điều này bao gồm cách parachain và collator của chúng tôi tương tác với Kusama Relay Chain và các validator của nó.
  • Khi chúng tôi đã chạy ổn định trong ít nhất 1 tuần, chúng tôi sẽ tiến hành giai đoạn khởi chạy tiếp theo.
 • Thời gian: 29/6/2021
 • Nâng cấp về công nghệ:
  • Giảm thiểu yêu cầu để sản xuất khối tập trung.
  • 8 collator được lập bởi PureStake thay mặt cho đội ngũ Moonbeam
  • Sudo (tài khoản siêu người dùng được kiểm soát bởi PureStake thay mặt cho Moonbeam Foundation) được bật
  • Chuyển số dư bị vô hiệu hóa
  • Staking pallet được kích hoạt nhưng chỉ được kiểm soát bởi Moonbeam Foundation
  • Quản trị bị vô hiệu hóa
  • EVM bị vô hiệu hóa
  • Không chuyển số dư
  • Điều kiện tác giả được đặt thành 30% (3 nodes)
 • Người dùng có thể: Người dùng cuối Moonriver sẽ có chức năng hạn chế trong giai đoạn này. Họ sẽ không thể nhận phần thưởng, staking, thực hiện chuyển số dư hoặc triển khai các hợp đồng thông minh. Người dùng sẽ có thể quan sát quá trình sản xuất và hoàn thiện khối thông qua trình khám phá và thực hiện kiểm tra read-only khác của chainstate.

Giai đoạn 1:

 • Mô tả: Proof of Stake ủy quyền – Khi chúng tôi tin tưởng vào sự ổn định của mạng, chúng tôi bắt đầu phân quyền và thêm trình đối chiếu của bên thứ ba vào nhóm hoạt động.
 • Mục tiêu:
  • Để mở rộng bộ đối chiếu cho các nhóm bên ngoài nhóm Moonbeam.
  • Để tiếp tục đảm bảo chức năng parachain cơ bản tiếp tục hoạt động như mong đợi.
  • Để đảm bảo bộ đối chiếu phi tập trung hoạt động tốt với Kusama Relay Chain và các validator của nó.
  • Khi chúng tôi đã chạy ổn định trong ít nhất 1 tuần, chúng tôi sẽ tiến hành giai đoạn khởi chạy tiếp theo.
 • Thời gian: TBA
 • Nâng cấp về công nghệ:
  • Bắt đầu một cuộc bầu cử đối chiếu
  • Tăng bộ đối chiếu hoạt động được đặt thành 32. Đăng ký được thực hiện bởi Sudo
  • Staking (do Foundation quản lý)
  • Không chuyển số dư
  • Điều kiện tác giả được đặt thành 5% (2 nodes)
 • Người dùng có thể: Collators sẽ có thể thực hiện các hành động cần thiết cho quá trình sản xuất khối. Nếu không, người dùng cuối sẽ có những hạn chế giống như giai đoạn 0.

Giai đoạn 2:

 • Mô tả: Quản trị – Khi chúng tôi tin tưởng vào sự ổn định, chúng tôi sẽ sử dụng khóa Sudo để đưa ra bản nâng cấp thời gian chạy và cho phép quản trị.
 • Mục tiêu:
  • Để đảm bảo tất cả các hệ thống quản trị onchain đều hoạt động như mong đợi.
  • Khi chúng tôi đã chạy ổn định trong ít nhất 1 tuần, chúng tôi sẽ tiến hành giai đoạn khởi chạy tiếp theo
 • Thời gian: TBA
 • Nâng cấp về công nghệ:
  • 32 (hoặc nhiều hơn) collator, phi tập trung
  • Quản trị được kịch hoạt
  • Staking do Moonbeam Foundation quản lý
  • Điều kiện tác giả được đặt thành 1% (1 node)
 • Người dùng có thể: chủ sở hữu Genesis token có thể tham gia quản trị. Người dùng cuối sẽ có các hạn chế tương tự như giai đoạn 0.

Giai đoạn 3:

 • Mô tả: Xóa bỏ Sudo key – Tại thời điểm này, chúng tôi xóa Sudo (khóa người dùng cấp cao) và giao quyền kiểm soát mạng cho chủ sở hữu token.
 • Mục tiêu:
  • Loại bỏ Sudo có nghĩa là chúng tôi tin tưởng 100% vào tất cả các hệ thống.
  • Sau khi khóa Sudo được gỡ bỏ, một chuyển động nâng cấp để cho phép chuyển số dư và EVM sẽ được đưa ra quản lý.
  • Chuyển động này sẽ tuân theo thời gian quản lý thông thường.
 • Thời gian: TBA
 • Nâng cấp về công nghệ:
  • 32 (hoặc nhiều hơn) collator, phi tập trung
  • Xóa bỏ Sudo
  • Đặt danh sách những người đóng góp được nhận phần thưởng trong bảng crowdloan.
 • Người dùng có thể: Người dùng cuối sẽ có các hạn chế tương tự như giai đoạn 0.

Giai đoạn 4:

 • Mô tả: Khởi chạy đầy đủ (Chuyển số dư và EVM) – Đây là cột mốc quan trọng nhất đối với người dùng. Bản nâng cấp này sẽ thêm chuyển số dư (cũng cho phép người dùng staking và bắt đầu nhận bất kỳ phần thưởng nào từ crowdloan) và thêm EVM. Với việc kích hoạt chuyển tiền, chuỗi sẽ được quản lý bởi chủ sở hữu token bằng cách sử dụng hệ thống quản trị onchain.
 • Mục tiêu:
  • Khi chuyển động quản trị để cho phép chuyển số dư và EVM được thông qua và ban hành, người dùng cuối và nhà phát triển sẽ có quyền truy cập vào chức năng đầy đủ của Moonriver.
  • Nhóm sẽ tiếp tục theo dõi mọi thứ chặt chẽ để đảm bảo sự ổn định và an ninh.
 • Thời gian: TBA
 • Nâng cấp về công nghệ:
  • Xóa hạn chế staking
  • Kích hoạt EVM
  • Kích hoạt chuyển số dư
 • Người dùng có thể: Các nhà phát triển và người dùng cuối sẽ có quyền truy cập vào toàn bộ chức năng của Moonriver, bao gồm khả năng chuyển tiền, tham gia vào hệ thống staking của Moonriver, triển khai các hợp đồng thông minh và nhận phần thưởng tham gia từ crowdloan.

Sau khi Giai đoạn 4 của quá trình khởi chạy hoàn tất, các dự án đã được triển khai cho Moonbase Alpha, Moonbeam TestNet, sẽ bắt đầu triển khai cho Moonriver.

Một đặc điểm nổi bật của mạng Moonriver là nó do cộng đồng lãnh đạo, có nghĩa là nó sẽ phân phối phần lớn token của mình cho cộng đồng. Cộng đồng Moonriver là sáng kiến ​​đầu tiên như vậy và những người tham gia sẽ nhận được token mạng MOVR, chiếm 30% tổng số token của mạng genesis. Đáng chú ý là không có người ủng hộ ban đầu hoặc thành viên nhóm sáng lập nào nhận được phân bổ, điều này mang lại cho cộng đồng Moonriver mức độ kiểm soát cao ngay sau khi mạng ra mắt.

Mạng Moonriver được thiết kế để phục vụ như một mạng canary được khuyến khích vĩnh viễn. Ban đầu, điều này có nghĩa là code trên Moonriver và Moonbeam sẽ giống nhau. Theo thời gian, mạng Moonriver dự kiến ​​sẽ phát triển để phục vụ các trường hợp sử dụng cụ thể, tương tự như cách Kusama đã phát triển các đặc sản không giống với mạng Polkadot.

Thời gian thuê của Moonriver parachain sẽ kéo dài 48 tuần. Khi kết thúc hợp đồng thuê này, KSM được sử dụng để thanh toán cho hợp đồng thuê ban đầu sẽ được trả lại cho những người đóng góp ban đầu và Moonbeam Foundation sẽ đảm bảo KSM cần thiết để gia hạn vị trí trong năm thứ hai. Chưa có kế hoạch cụ thể nào cho việc này. Xem thêm chi tiết về kết quả huy động vốn cộng đồng của Moonriver bằng cách truy cập trang web Moonbeam Foundation.

Nguồn: Moonbeam Foundation

Moonbeam Network Community

Website | Twitter | Telegram | Medium 

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

moonriverMoonriver
$ 13.07
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release