moonriverMoonriver
$ 13.62
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Moonriver bổ sung tính năng cross-chain, ra mắt xcKSM

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Moonbeam – nền tảng hợp đồng thông minh trên Polkadot tương thích với Ethereum, đã ra mắt chức năng mới để kích hoạt tính năng cross-chain trên Moonriver. Bản nâng cấp này giới thiệu các tài sản XC-20 cho hệ sinh thái Kusama, đây là một loại token mới có thể tương tác phù hợp với tiêu chuẩn ERC-20 nhưng cũng là tài sản của Substrate. Tất cả các tài sản có thể thay thế được khởi tạo ở định dạng này sẽ có thể chuyển sang các parachain khác của Kusama và các token parachain sẽ có thể chuyển sang Moonriver dưới dạng XC-20.

XC-20 đầu tiên – xcKSM, hiện đã có sẵn trên Moonriver và có thể được tạo ra bằng cách chuyển KSM từ Relay Chain của Kusama. Sau khi điều này được thử nghiệm, chức năng tương tự sẽ được ra mắt trên Moonbeam.

Ngoài ra, đội ngũ Moonbeam đã mở một kênh HRMP giữa Moonriver và Statemine – common good parachain của Kusama, bắt đầu cho phép chuyển tài sản giữa các parachain. Sau khi hoàn thành, người dùng có thể chuyển các tài sản dựa trên Statemine như RMRK sang Moonriver.

Sự ra đời của XC-20 là bước đầu cho hệ sinh thái “Dotsama” rộng lớn hơn và mở ra cánh cửa cho các tương tác cross-chain giữa các parachain.

  • Các nhà phát triển có thể thêm tính năng cross-chain cho token dự án của họ mà không cần sửa đổi định dạng ERC-20 hiện có và tích hợp XC-20 với các development framework Ethereum và DApp hiện có. 
  • Người dùng có thể “deposit” token từ những nơi khác trong hệ sinh thái Kusama, như KSM, để được sử dụng trong các ứng dụng dựa trên Moonriver. Chức năng này đã được thêm vào Moonriver DApp hiện nay. 

Derek Yoo – Founder của Moonbeam cho biết:

“Chúng tôi đang ở giai đoạn đầu của một sự thay đổi lớn từ cấu ​​trúc DApp single-chain sang cấu ​​trúc DApp multi-chain, nhưng tính năng tương tác cross-chain vẫn phải đối diện với nhiều thách thức về bảo mật.

XCM của Polkadot, cho phép các tương tác cross-chain an toàn cao, là một công cụ thay đổi cuộc chơi này. XC-20 là tính năng đầu tiên trong số nhiều tính năng cross-chain được lên kế hoạch sẽ sử dụng XCM. Với những tính năng này, các nhà phát triển Moonbeam sẽ có thể xây dựng các dApp multi-chain từ môi trường dựa trên EVM. ”

Công nghệ cơ bản thúc đẩy cho tài sản dựa trên XC-20 được gọi là XCM (Cross-Consensus Messaging), công nghệ này được tạo ra duy nhất bởi cáu trúc của Polkadot. Các chain khác phải sử dụng bridge của bên thứ ba để chuyển token giữa các chain, trong khi XCM cho phép các parachain trong hệ sinh thái Polkadot trao đổi thông tin ở cùng mức độ bảo mật như các mạng lưới cơ bản. Bằng cách này, bất kỳ parachain nào được xây dựng trên Polkadot hoặc Kusama đều có thể tương tác với các parachain khác được kết nối với Relay chain.

Thuật ngữ ERC-20 đề cập đến một tiêu chuẩn token kỹ thuật có thể thay thế và đã được thiết lập làm tiêu chuẩn kỹ thuật cho tất cả các hợp đồng thông minh trên Ethereum và các blockchain tương thích với Ethereum. Hỗ trợ cho ERC-20 là một trong nhiều cách thức mà Moonriver giúp các nhà phát triển dễ dàng triển khai lại các dự án hiện có cho Kusama và giúp việc tạo token trở nên đơn giản hơn nhiều. XC-20 tương thích với ERC-20, cũng như tài sản của Substrate dựa trên chức năng XCM (Cross Consensus Messaging) từ Polkadot và pallet xTokens do đội ngũ Acala tạo ra. XC-20 có thể được nhận biết bởi “xc” được thêm vào trước tên nội dung (ví dụ: xcKSM).

Nguồn: Moonbeam Network

Moonbeam Network Community

Website | Twitter | TwitterVN | Telegram | TelegramVN

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

moonriverMoonriver
$ 13.62
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release