Lido

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Lido – Nền tảng stake KSM trên Moonriver

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Lido là gì ?

Lido là một nền tảng staking KSM trên Moonriver cho phép người dùng của họ kiếm được phần thưởng từ việc stake KSM hàng ngày và hưởng lợi từ nhiều cơ hội có sẵn trên hệ sinh thái Kusama DeFi.

Người dùng có thể gửi KSM vào hợp đồng thông minh của Lido và đổi lại nhận được token stKSM. Sau đó, hợp đồng thông minh sẽ stake với các nhà khai thác node do DAO chọn. Tiền ký quỹ của người dùng được gộp chung bởi hợp đồng thông minh Lido và các nhà khai thác node không bao giờ có quyền truy cập trực tiếp vào tài sản của người dùng.

Liquid Staking trên Kusama

Liquid staking trên Kusama mang lại một số lợi ích mới cho các người dùng stake Kusama.

Sử dụng Lido, chủ sở hữu KSM hiện có thể:

 • Stake KSM của họ để kiếm phần thưởng staking sau mỗi 24 giờ.
 • Stake KSM mà không có sự chậm trễ của khoảng thời gian bond/unbond thông qua các giao thức của bên thứ ba.
 • Kiếm thêm lợi nhuận bằng cách tận dụng thế giới Kusama DeFi (ví dụ: sử dụng KSM đã stake làm tài sản thế chấp).
 • Tối đa hóa phần thưởng staking của họ thông qua việc phân bổ lại động cho các node validator KSM có lợi nhất.
 • Giảm thiểu rủi ro về các sự kiện KSM slash của họ.

Khi staking KSM với Lido, đổi lại người dùng sẽ nhận được một KSM đã stake (stKSM), được chốt 1:1 với KSM. stKSM là một token có thể tái cơ bản tương tự như stETH với phần thưởng được phản ánh thông qua việc tăng số dư hàng ngày. Do đó, khi staking KSM với Lido, số dư trong ví stKSM của bạn sẽ tăng lên hàng ngày khi kiếm được phần thưởng staking.

Giai đoạn khởi chạy stKSM

Giai đoạn 1

Đối với giai đoạn đầu tiên của stKSM (1-3 tuần kể từ khi ra mắt), sẽ có giới hạn stake là 10.000 KSM (khoảng 1,6 triệu đô la), với các phần thưởng do MixBytes điều hành. Trong giai đoạn này, chúng ta sẽ thấy sự ra mắt của các pool DeFi được khuyến khích mà thông qua đó để triển khai stKSM (ví dụ như tài sản thế chấp để có thêm lợi nhuận), cũng như bán/unstake stKSM mà không bị chậm trễ trong các khoảng thời gian unbond.

Trong giai đoạn này, Lido DAO sẽ chọn 20 node validator dựa trên hiệu suất tối ưu trong 83 kỷ nguyên Kusama trước đó (khoảng 21 ngày). Trong giai đoạn này, KSM đã stake sẽ được phân bổ động cho các nút xác thực dựa trên một số KPI của nút bao gồm APR hàng đầu đối với phí của trình xác thực ròng của các staker, sự kiện cắt giảm, tỷ lệ phí ổn định và các đề cử do nút kích hoạt.

Giai đoạn 2

Sau khi giai đoạn 1 thành công, lượng stake tối đa sẽ không được giới hạn, cũng như số lượng node validator đang hoạt động. Ngoài ra, chúng ta sẽ thấy sự ra mắt của các kỳ thi thưởng phi tập trung và sự phát triển của một mô hình động để tối đa hóa APR cho các staker của Lido KSM. Đội ngũ Lido đã đặt mục tiêu bắt đầu Giai đoạn 2 sẽ diễn ra sau khoảng 3 tuần kể từ ngày ra mắt.

Khi số lượng stake thông qua Lido ngày càng tăng và tiến mục tiêu có thể ảnh hưởng đến việc phân bổ staking tổng thể ở Kusama, Lido cam kết làm việc với cộng đồng và những validator để bảo vệ sự phân cấp của mạng lưới và sức khỏe tổng thể của chuỗi.

Kế hoạch ra mắt Lido cho Kusama đã được đội ngũ MixBytes phát triển như một phần trong sáng kiến LEGO của họ nhằm mở rộng hệ sinh thái staking Lido với Kusama và Polkadot staking.

Công thức APR stKSM

APR staking được tính toán động và dao động dựa trên APY node và phí từng node. Công thức như sau:

Staking APR * (1- phí nút) * (1- Phí Lido)

Phí Lido được đặt ở mức 10% của net staker rewards. APY node và phí của node thay đổi từ node này sang node khác. Sẽ có 10-10.000 node validator đang hoạt động trong hệ thống và phí nút có thể khác nhau giữa mỗi nút này.

Giả sử APR staking 20%, phí thưởng node 2% và phí Lido 10%, thì APR cuối cùng sẽ là 17,64%.

20% * (1-2%) * (1-10%) = 17,64% APR

Mô phỏng phí

So sánh phí và phần thưởng cho việc staking thường xuyên với staking Lido KSM, cuối cùng đội ngũ Lido thấy phần thưởng ròng cao hơn cho người dùng staking với Lido do sự phân bổ lại năng động cho các nút xác thực sinh lợi nhất.

Xem phép tính dưới đây để biết thêm thông tin:

Các thông số mô phỏng:

Với Lido staking:

 • Phí giao thức Lido là 10% phần thưởng net staker
 • Một stake được phân bổ cho mỗi nút là 1.000 KSM (200.000 USD).
 • Tổng stake trong giao thức Lido là 100.000 KSM (20.000.000 USD).
 • Số của node validator được chọn bởi Lido là 100.

Với việc staking thông thường:

Với việc stake 100.000 KSM (52.200 USD) giống với mô phỏng Lido được phân bổ cho tất cả các node validator trong tập hợp đang hoạt động không bao gồm các node với phí 100% (766 nút).

Kết quả mô phỏng:

Tổng số stake 100.000 KSM:

 • Lido APR – 18,15%
 • APR staking thường xuyên – 10,63%

Tổng số stake 10.000 KSM (giới hạn thử nghiệm):

 • Lido APR – 19,69%
 • APR staking thường xuyên – 10,64%

Hãy cùng tiến lên

Đội ngũ Lido vô cùng vui mừng về sự ra mắt này và sự mở rộng hơn nữa của hệ sinh thái liquid staking Lido. MixBytes là một đối tác đáng kinh ngạc và công việc họ đã đạt được khi hợp tác với LEGO là một hiện tượng đáng kinh ngạc. Lido mong muốn thực hiện nhiều bước này hơn nữa trong những tháng tới, đầu tiên với sự ra mắt của KSM staking giai đoạn 2, cũng như sắp tới ra sự mắt liquid staking trên Polkadot.

Lido sẽ thành một phần lớn hơn của hệ sinh thái Kusama và làm việc với Kusama, các validator KSM và cộng đồng xung quanh để đảm bảo sự phát triển và phân cấp liên tục của mạng lưới Kusama.

Lido Community

Website | Twitter | Telegram | Discord 

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Lido

Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release