Impossible Finance IDO – Public Sale OSWAP Token

OpenSwap (OSWAP) sẽ là dự án thứ 2 IDO trên Impossible Launchpad và sự kiện IDO bắt đầu từ ngày 22/8.