moonbeamMoonbeam
$ 0.485338
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Hướng dẫn tương tác với xcDOT

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Các tài sản cross-chain là các tài sản Substrate gốc có thể được chuyển giữa một Parachain và Relay chain hoặc giữa các parachain khác được kết nối với cùng một Relay chain. Tài sản cross-chain đầu tiên được hỗ trợ trên Moonbeam là DOT (Polkadot).

Để phân biệt các tài sản cross-chain, Moonbeam đã đưa ra khái niệm về XC-20s. XC-20s là tài sản cross-chain có giao diện token ERC-20. Do đó, người dùng có thể tương tác với XC-20s như cách họ làm với các token có thể thay thế khác, chẳng hạn như thêm chúng vào MetaMask và tạo nhóm thanh khoản trong DEX. Tất cả các XC-20s sẽ có thêm xc vào tên của chúng. Ví dụ: đại diện DOT của Polkadot trên Moonbeam được gọi là xcDOT.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Moonbeam dApp để chuyển xcDOT giữa Moonbeam và relay chain Polkadot. Hướng dẫn này có thể được điều chỉnh cho các XC-20 khác khi chúng được tích hợp vào mạng lưới.

Bắt đầu với Dashboard

Để bắt đầu với Dashboard, hãy truy cập apps.moonbeam.network/moonbeam. Bạn có thể chọn kết nối ví của mình qua MetaMask hoặc WalletConnect. Hướng dẫn này sẽ sử dụng MetaMask. Sau khi bạn chọn MetaMask, tiện ích mở rộng sẽ bật lên và yêu cầu bạn đăng nhập. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ được nhắc chọn tài khoản để kết nối với dApp và chấp nhận quyền.

Bạn cũng sẽ cần kết nối MetaMask với Moonbeam. DApp sẽ giúp bạn chuyển sang mạng lưới phù hợp, hoặc có thể tham khảo bài viết này để xem hướng dẫn thêm mạng Moonbeam trên ví Metamask

Sau khi chấp nhận quyền và thay đổi mạng thành Moonbeam, bạn sẽ được chuyển hướng đến Dashboard, nơi bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về số dư tài khoản của mình, giao dịch gần đây nhất, dữ liệu phần thưởng từ crowdloan, các tài sản cross-chain (XC-20s) và dữ liệu staking.

Thêm XC-20s vào MetaMask

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tương tác với token xcDOT, nhưng bạn có thể làm theo các bước tương tự đối với bất kỳ XC-20 nào khác được hỗ trợ. Đảm bảo bạn được kết nối với tài khoản MetaMask nơi bạn muốn nhận các token xcDOT. Nếu vậy, bước đầu tiên sẽ là thêm token vào MetaMask của bạn:

 1. Trong mục cho xcDOT, hãy nhấp vào thêm vào metamask.
 2. MetaMask sẽ bật lên và nhắc bạn thêm token. Nhấp vào Thêm token.

Để xác minh rằng token đã được thêm thành công, bạn có thể mở MetaMask và chuyển sang tab Assets (Tài sản). Từ đó, bạn sẽ thấy xcDOT trong danh sách các tài sản.

Deposit XC-20s

Để chuyển các tài sản từ mạng lưới gốc sang Moonbeam, bạn có thể sử dụng tính năng deposit trên dApp Moonbeam.

Để gửi một số token xcDOT, hãy đảm bảo rằng tài khoản Polkadot của bạn được kết nối với Polkadot.js và có sẵn một số token DOT để chuyển sang Moonbeam. Phí giao dịch sẽ được thanh toán trên destination chain và được trừ vào tổng số tiền được chuyển. Trong trường hợp này, phí được thanh toán trên Moonbeam bằng xcDOT.

Trong hàng dành cho xcDOT, hãy nhấp vào deposit. Bạn sẽ được nhắc kết nối dApp với tiện ích mở rộng Polkadot.js:

 1. Nhấp vào Connect.
 2. Polkadot.js sẽ bật lên và yêu cầu quyền truy cập vào trang web. Đảm bảo rằng URL yêu cầu quyền truy cập là https://apps.moonbeam.network/moonbeam. Nếu vậy, hãy nhấp vào Yes, allow this application access 

Sau khi bạn đã kết nối Polkadot.js với dApp, hãy mở MetaMask và đảm bảo rằng bạn đã kết nối với tài khoản Moonbeam nơi bạn muốn nhận các token xcDOT.

Tiếp theo, bạn có thể bắt đầu điền thông tin nạp tiền để chuyển KSM cho Moonbeam:

 1. Đảm bảo Polkadot được chọn làm chain gốc.
 2. Chọn Polkadot Address để chuyển các DOTs.
 3. Trong mục Amount, hãy nhập số lượng DOT bạn muốn chuyển. Lưu ý rằng số lượng gửi phải cao hơn số minimum transfer amount.
 4. Xác minh rằng tài khoản là tài khoản Moonbeam của bạn, nơi bạn muốn nhận các token xcDOT.
 5. Xem lại chi tiết giao dịch và nếu mọi thứ đều chính xác, hãy nhấp vào Send.

Polkadot.js sẽ bật lên và yêu cầu bạn xác nhận giao dịch. Nhập mật khẩu của bạn và nhấp vào Sign the transaction. Giao dịch sẽ được gửi và số dư xcDOT của bạn sẽ được hiển thị trong dApp. Hãy nhớ rằng phí giao dịch sẽ được khấu trừ từ số dư xcDOT của bạn.

Xin chúc mừng! Bạn đã gửi thành công DOT đến Moonbeam và hiện có thể tương tác với các token xcDOT giống như bạn thường làm với các token ERC-20 trên Moonbeam.

Gửi XC-20s trên Moonbeam

Sau đã thêm token xcDOT vào MetaMask, bạn có thể bắt đầu tương tác với nó như với bất kỳ token ERC-20 nào. Ví dụ: để gửi xcDOT đến một tài khoản Moonbeam khác, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở MetaMask và từ tab Asset, hãy nhấp vào tài sản xcDOT.
 2. Nhấp vào Send.
 3. Chọn một tài khoản để gửi xcDOT đến.
 4. Nhập số lượng xcDOT cần gửi.
 5. Xem lại chi tiết giao dịch và nhấp vào Confirm để gửi giao dịch.

Bạn sẽ thấy rằng số dư hiển thị xcDOT của bạn trên dApp đã giảm và giao dịch được liệt kê trong tab Activity (Hoạt động) trong MetaMask. Người nhận sẽ cần thêm token xcDOT vào MetaMask của họ và sau đó họ có thể thoải mái gửi xcDOT xung quanh mạng lưới Moonbeam hoặc rút nó và chuyển đổi lại thành DOT trên Polkadot.

Rút XC-20s

Để chuyển các tài sản ra khỏi Moonbeam và quay lại mạng gốc của chúng, bạn có thể sử dụng tính năng withdraw trên dApp Moonbeam.

Để rút các token xcDOT từ Moonbeam trở lại Polkadot, hãy đảm bảo rằng tài khoản MetaMask chứa xcDOT của bạn được kết nối. Phí giao dịch sẽ được thanh toán trên destination chain và được trừ vào tổng số tiền được chuyển. Trong trường hợp này, phí được thanh toán trên Polkadot bằng DOT.

Trong mục cho xcDOT, hãy nhấp vào withdraw. Tiếp theo, bạn có thể bắt đầu điền thông tin rút để chuyển và chuyển đổi xcDOT sang Polkadot:

 1. Chọn Polkadot làm Destination Chain.
 2. Trong trường mục Amount, hãy nhập số lượng xcDOTs mà bạn muốn chuyển. Lưu ý rằng số lượng gửi phải cao hơn số minimum transfer amount. Mẹo: nếu bạn muốn gửi lại số lượng xcDOT tối đa, bạn có thể nhập một số tiền tùy ý mà bạn biết là lớn hơn số dư của mình và nó sẽ tự động mặc định là tối đa.
 3. Xác minh rằng account được hiển thị là tài khoản Moonbeam của bạn, nơi bạn đang chuyển các token xcDOT.
 4. Nhập destination address mà bạn muốn gửi DOT đến trên Polkadot.
 5. Xem lại chi tiết giao dịch và nếu mọi thứ đều chính xác, hãy nhấp vào Send.

MetaMask sẽ bật lên và bạn có thể xem lại chi tiết giao dịch và nhấp vào Confirm.

Số dư của bạn được hiển thị trên dApp cho xcDOT sẽ giảm. Bạn cũng có thể kiểm tra xem số dư DOT cho địa chỉ đích đã tăng lên hay chưa bằng cách sử dụng các ứng dụng Polkadot.js hoặc Subscan.

Và thế là xong! Xin chúc mừng! Bạn đã gửi thành công DOT đến Moonbeam để đổi lấy xcDOT và xcDOT trở lại Polkadot để đổi lấy DOT.

Nguồn: Moonbeam Network

Moonbeam Network Community

Website | Twitter | TwitterVN | Telegram | TelegramVN

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

moonbeamMoonbeam
$ 0.485338
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release