coin-capsuleTernoa
$ 0.014100
Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Hướng dẫn tham gia Ternoa Launchpad

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Một nền tảng mới vừa được ra mắt trong hệ sinh thái Ternoa: Ternoa Launchpad. Nền tảng này bao gồm các dự án được Ternoa lựa chọn đặc biệt bằng cách sử dụng công nghệ blockchain của Ternoa, cho phép chủ sở hữu CAPS hỗ trợ các dự án này trong giai đoạn đầu, cũng như có cơ hội nhận được phần thưởng bonus. Trong bài viết này, Ternoa sẽ giải thích chi tiết cách thức hoạt động của launchpad và cách đủ điều kiện nhận những phần thưởng này.

Ternoa Launchpad

Ternoa Launchpad sẽ cho phép các dự án khởi chạy trên Ternoa blockchain được cộng đồng của họ khám phá và hỗ trợ.

Ternoa Launchpad như là một bệ phóng cho các dự án đang trong quá trình khởi chạy. Ternoa Launchpad sẽ cho phép chủ sở hữu CAPS hưởng lợi từ phần thưởng và có đặc quyền duy nhất là tham gia vào các dự án rất có tiềm năng trong giai đoạn quá trình khởi nghiệp.

Tại mỗi lần ra mắt dự án, những người nắm giữ $CAPS sẽ có thể tham gia vào hai hoạt động do Launchpad cung cấp:

 • Được nhận vé (lottery) và tiếp cận các đợt pre-sale dưới dạng NFT;
 • Tiếp theo là bắt đầu phần thưởng airdrop hàng ngày.

Làm thế nào để đủ điều kiện tham gia early-stage và nhận phần thưởng?

Để có thể hỗ trợ các dự án trong tương lai trên Ternoa Launchpad, bạn sẽ cần phải có ít nhất 10.000 CAPS (ERC20 hoặc BEP20) trên ví non-custodial, ví tương thích với Metamask hoặc WalletConnect (TrustWallet, Ledger…) hoặc trên một pool thanh khoản (PancakeSwap hoặc Uniswap) và có tài khoản trên Ví Ternoa. Bạn càng có nhiều CAPS trên ví, bạn càng có nhiều lợi thế.

Những lợi thế này cho phép bạn giành được nhiều phần thưởng hơn, nhưng cũng có nhiều cơ hội được chọn để giành thêm bonus khi các dự án được ra mắt.

7 cấp độ trên Ternoa Launchpad:

Cấp độ 1 (10K CAPS trong ví của bạn):

  • Hệ số phần thưởng hàng ngày: x1
  • 1 vé tham gia Ternoa Launchpad.

Cấp độ 2 (100K CAPS):

  • Hệ số phần thưởng hàng ngày từ Cấp độ 1: x12
  • 15 vé tham gia Ternoa Launchpad.

Cấp độ 3 (250K CAPS):

  • Hệ số phần thưởng hàng ngày từ Cấp 1: x35
  • 90 vé tham gia Ternoa Launchpad.

Cấp độ 4 (500K CAPS):

  • Hệ số phần thưởng hàng ngày từ Cấp 1: x85
  • 200 vé tham gia Ternoa Launchpad

Cấp độ 5 (700K CAPS):

  • Hệ số phần thưởng hàng ngày từ Cấp độ 1: x150
  • 800 vé tham gia Ternoa Launchpad

Cấp độ 6 (1 triệu CAPS):

  • Hệ số phần thưởng hàng ngày từ Cấp độ 1: x225
  • 2.000 vé tham gia Ternoa Launchpad

Cấp độ 7 (2,5 triệu CAPS):

  • Hệ số phần thưởng hàng ngày từ Cấp 1: x650
  • 3.000 vé tham gia Ternoa Launchpad

Cách thức tham gia Ternoa Launchpad

Video hướng dẫn chi tiết:

1. Khi bạn đã ở truy cập vào nền tảng của Ternoa Launchpad, tất cả những gì bạn phải làm là kết nối ví Metamask hoặc WalletConnect của mình.

2. Sau đó, kết nối với Ternoa Wallet

3. Hệ thống của Ternoa sẽ kiểm tra số lượng CAPS được nắm giữ trong ERC20 hoặc BEP20 và phân loại bạn thành một trong các cấp độ khác nhau ở trên và bạn sẽ có quyền truy cập vào các dự án.

Phần thưởng

Khi ví Metamask hoặc Wallet Connect của bạn được kết nối và ví Ternoa của bạn được liên kết, bạn sẽ tự động kiếm được phần thưởng mỗi ngày, dưới dạng Airdrop, cho mỗi dự án được niêm yết trên launchpad. Những phần thưởng này có dạng một token đặc biệt có tên là $ProjectCAPS.

Ví dụ: dự án Tipple được niêm yết, bạn nhận được $TippleCAPS, vào cuối giai đoạn vesting, có thể được swap cho các token của dự án ban đầu.

Những phần thưởng này được xác định theo số lượng CAPS được giữ và khoảng thời gian các CAPS này được giữ trong ví được kết nối với Launchpad:

Tùy thuộc vào số lượng CAPS nắm giữ, có thể đạt được các cấp. Các bậc này sẽ cho phép bạn nhận được một phần lớn hơn của phần thưởng airdop hàng ngày.

Tùy thuộc vào thời lượng CAPS được giữ trong ví được kết nối, người dùng sẽ có thể tăng hạn ngạch $ProjectCAPS kiếm được, với tối đa 100 ngày liên tục. Nghĩa là, sau 100 ngày giữ liên tục, người dùng sẽ đạt đến hạn mức tối đa mà anh ta có thể yêu cầu trong số lần giảm hàng ngày và nếu anh ta tiếp tục giữ CAPS của mình, anh ta sẽ tiếp tục đạt được hạn ngạch tối đa này ngày này qua ngày khác miễn là số lượng CAPS nắm giữ không giảm.

Nếu người dùng giảm số lượng CAPS có trong ví của mình thì “bộ đếm” này sẽ giảm xuống mức tối thiểu.

Xin lưu ý rằng mỗi dự án sẽ tiếp tục trực tuyến trong 1 tháng và mỗi Airdrop sẽ chạy trong 300 ngày, giúp bạn đủ điều kiện cho khoảng 10 đến 12 lần ra mắt dự án và 10 đến 12 đợt airdrop song song mỗi năm.

Dần dần, $ProjectCAPS của bạn sẽ xuất hiện trên Dashboard của bạn. Mỗi người tham gia sẽ có thể nhận airdrop thông qua token swap $ProjectCAPS và swap token này với token gốc của dự án được đề cập theo thời gian vesting và mở khóa của mỗi dự án.

Ticket Drop

Đối với mỗi dự án mới được khởi chạy trên nền tảng, Ternoa sẽ phân phối một số lượng giới hạn NFT đặc biệt cho những người tham gia private sales của dự án được đề cập. Bạn càng nắm giữ nhiều CAPS, bạn càng có nhiều cơ hội giành được NFT này, cho phép bạn nhận được mức tăng token tùy thuộc vào khối lượng token được mua trong đợt private sales đó.

Ví dụ: Tôi đã tham gia với 1000 token. Nếu tôi thắng và tôi sẽ nhận được NFT Winner, tôi có thể nhận được + 50% số token mà tôi đã mua, trong ví dụ này là 1500 token, chỉ tiêu tương đương với 1000 token.

Những đợt drop vé này sẽ diễn ra trong 48 giờ đầu tiên kể từ khi khởi động dự án và quy tắc rất đơn giản: bạn càng có nhiều CAPS, bạn càng có nhiều cơ hội giành được NFT.

Nguồn: Ternoa

Ternoa Commnunity

Website | Twitter | Telegram | Medium

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

coin-capsuleTernoa
$ 0.014100
Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release