Basilisk

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Hướng dẫn tham gia Crowdloan của Basilisk

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vừa mới đây, Basilisk đã thông báo họ đã mở Crowdloan và chính thức tham gia vào cuộc đua đấu giá vị trí Parachain trên Kusama. Mục đích của đội ngũ Basilisk là đạt được mức định giá thực tế hơn, bền vững về lâu dài và sẽ giúp thúc đẩy Basilisk trở thành nhà cung cấp thanh khoản phù hợp cho hệ sinh thái Kusama. Để có thể đạt được mục đích này, Basilsik cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Basilisk là một giao thức khởi động thanh khoản được thiết kế để hoạt động như một parachain ở Kusama. Basilisk không chỉ là canary network hoặc một phần của HydraDX mà còn là nơi các dự án mới có thể sử dụng việc triển khai Balancer Liquidity Bootstrapping Pool của chính Basilisk để khởi động thanh khoản cho các token của họ.

Basilisk – Canary Network của HydraDX trên Kusama

Để đạt được những mục đích đó, điều quan trọng đầu tiên là Basilisk phải trở thành một Parachain trên Kusama. Và mới đây, họ đã mở Crowdloan để tham gia vào cuộc đua đấu giá Parachain trên Kusama

Các bạn có thể theo dõi tiến trình đấu giá tại DotMarketCap

Chi tiết về Crowdloan

  • Thời gian thuê parachain: 48 tuần
  • Vị trí parachain mục tiêu: #6 – #10
  • Giới hạn Crowdloan: 222.222 $KSM
  • Tổng phần thưởng BSX: 15.000.000.000 $BSX (15% tổng nguồn cung)
  • Phần thưởng HDX tối đa: 56.873.469 $HDX

Phần thưởng

Tất cả những người tham gia Crowdloan đều được thưởng sau khi Basilisk giành được vị trí Parachain. Phần thưởng sẽ bao gồm toekn $BSX và $HDX được phân phối với tỷ lệ khác nhau tùy thuộc vào thời điểm tham gia, và số lượng KSM được khóa.

Phần thưởng BSX

Số lượng phần thưởng BSX mỗi người tham gia  sẽ nhận được chỉ có thể được xác định vào cuối chiến dịch Crowdloan sau khi Basilisk trở thành parachain. Việc tính toán phần thưởng bao gồm hai bước:

Tất cả KSM được khóa sẽ sử dụng hệ số phần thưởng có giá trị từ 1 đến 0 tùy thuộc vào thời điểm tham gia. Hệ số phần thưởng là 1,0 áp dụng cho tất cả KSM đã được khóa trước khi phiên đấu giá thứ 4 bắt đầu quá trình ghi lại người chiến thắng ở mỗi block (8/7 khoảng 4:00 PM GMT+7), sau đó giảm dần tuyến tính về 0 tại thời điểm kết thúc đấu giá (13/7 lúc 4:00 PM GMT+7). Nếu chưa giành được vị trí Parachain thứ 4, thì sang phiên đấu giá thứ 5 tất cả KSM trong phiên 4 sẽ được đặt ở hệ số là 1,0.

Sau khi xác định hệ số, phần thưởng của từng người tham gia sẽ được xác định bằng công thức sau (giả sử các KSM đều có hệ số phần thưởng là 1,0):

Phần thưởng = (Số lượng KSM của người tham gia / Tổng số lượng KSM được khóa) * Giới hạn Crowdloan

Phần thưởng HDX

Để khuyến khích người dùng tham gia, người tham gia sẽ được nhận thêm HDX bao gồm 5-30% chi phí cơ hội của KSM được khóa.

Hệ số tiền thưởng HDX sẽ ở mức tối đa 0,3 và sẽ bắt đầu giảm tuyến tính xuống mức tối thiểu là 0,05 (con số này đạt được khi Basilisk đang dẫn đầu cuộc đua từ 10% trở lên).

Số tiền thưởng (tính bằng KSM) của mỗi người tham gia được tính theo công thức sau:

Tiền thưởng bằng KSM = số KSM được khóa * chi phí cơ hội * hệ số tiền thưởng

Tiền thưởng được chuyển đổi sang HDX bằng cách sử dụng giá lịch sử được biết gần đây nhất là $0,08059 cho 1 HDX.

Định giá BSX

Giá của $BSX sẽ được định giá theo công thức sau:

Giá BSX theo KSM = tổng chi phí cơ hội của KSM / tổng phần thưởng BSX

Ví dụ: Hiện tại chi phí cơ hội ước tính là 13,75%, tổng số KSM huy động được là 200.000 nên tổng chi phí cơ hội = 200.000 * 13,75% = 27.500 KSM. Áp dụng công thức trên:

1 $BSX = 27.500 / 15.000.000.000 = 0,0000018333 $KSM

Các ví dụ trên chỉ mang tính chất minh họa. Phần thưởng sẽ được xác định chính xác khi Basilisk trở thành Parachain trên Kusama.

Hướng dẫn tham gia Crowdloan của Basilisk

Hiện tại, người dùng sẽ có thể tham gia Crowdloan của Basilisk thông qua website chính thức của họ.

Để tham gia bằng cách sử dụng trang Crowdloan của Baslisk, người dùng cần có ví Polkadot.js chứa $KSM.

https://loan.bsx.fi/

1. Chọn địa chỉ ví của bạn

Để bắt đầu, hãy nhấp vào Change your account và chọn địa chỉ chứa $KSM của bạn.

Nguồn: Basilisk

2. Nhấn vào KSM Contribution

Nguồn: Basilisk

Nhập số KSM bạn muốn khóa để tham gia Crowdloan, sau đó bạn sẽ thấy các con số ước tính số phần thưởng bạn sẽ được nhận.

  • Minimal BSX Received – số lượng $BSX tối thiểu mà bạn có thể nhận được cho số KSM bạn đã khóa. Số lượng sẽ được xác định chính xác khi Basilisk trở thành Parachain.
  • Current BSX Received – một ước tính về số tiền bạn sẽ nhận được trong các điều kiện đấu giá hiện tại. Ước tính này có thể thay đổi trong tương lai.
  • Current BSX Received – số tiền thưởng HDX sẽ nhận được cho khoản đóng góp.

3. Xác nhận

Nhấn vào Contribute, sau đó sẽ có một popup hiện ra, nhấn vào Sign the transaction để xác nhận giao dịch

Nguồn: Basilisk

Như vậy, bạn đã tham gia Crowdloan của Basilisk thành công. Bạn sẽ nhận được phần thưởng khi Basilisk đấu giá thành công và trở thành Parachain trên Kusama.

Nguồn: Basilisk

Basilisk Community

Website | Twitter | Telegram

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

Basilisk

Issue Price
$0
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release