hydradxHydraDX
$ 0.015676
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Chiến lược Crowdloan của HydraDX

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

HydraDX đã chính thức tham gia vào cuộc đấu giá parachain trên Polkadot. HydraDX là một giao thức thanh khoản cross-chain được xây dựng trên Substrate. Nhiệm vụ của HydraDX là cho phép thanh khoản không bị trượt giá cho tất cả các loại tiền mã hóa bằng cách xây dựng nhóm thanh khoản đa tài sản đầu tiên của loại hình này – HydraDX Omnipool.

HydraDX – Giao thức thanh khoản xuyên chuỗi

Chi tiết HydraDX crowdloan

 • Website: https://loan.hydradx.io/
 • Thời gian bắt đầu Crowdloan: 28/12/2021
 • Mục tiêu đấu giá các vị trí: # 6 – # 11
 • Thời gian thuê parachain: 11/3/2022 – 12/1/2024
 • Giới hạn Crowdloan: 8.000.000 DOT
 • Phần thưởng: từ 280 đến 125 HDX với mỗi DOT đóng góp
 • Giới hạn phần thưởng: tối đa 1.000.000.000 HDX (10% tổng nguồn cung)
 • Thời gian Vesting: Phần thưởng HDX được phân phối tuyến tính. Việc phân phối sẽ bắt đầu sau khi HydraDX đã được khởi chạy dưới dạng parachain Polkadot và quá trình chuyển đổi từ Snakenet (testnet của HydraDX) đã hoàn tất.
 • Hạn chót của chiến dịch Crowdloan: ngày 12 tháng 3 năm 2022

Các phần thưởng

Tất cả những người tham gia crowdloan HydraDX sẽ nhận được HDX để đổi lấy những đóng góp của họ. Số lượng phần thưởng phụ thuộc vào thứ hạng của HydraDX trong cuộc đua đấu giá parachain tại thời điểm đóng góp, cũng như tổng số DOT mà những người khác đã đóng góp.

Các khoản đóng góp được thực hiện trước khi HydraDX đang dẫn đầu cuộc đua 15% sẽ nhận được số phần thưởng cao nhất – từ 280 đến 125 HDX cho mỗi DOT đã đóng góp.

Sau khi HydraDX đã đảm bảo một sự dẫn đầu tiềm năng thoải mái, phần thưởng sẽ bắt đầu e2. Chúng sẽ ở mức thấp nhất khi HydraDX có mức dẫn đầu từ 25% trở lên. Các khoản đóng góp được thực hiện trong thời gian mà HydraDX đang dẫn đầu hơn 25% sẽ nhận được từ 30 đến 12,5 HDX trên mỗi DOT đã đóng góp.

Hệ thống phần thưởng được thiết kế để bù đắp chi phí cơ hội của việc khóa DOT của bạn trong suốt thời gian thuê parachain, thay vì staking nó. Các khoản đóng góp được thực hiện trước khi HydraDX đạt được 15% khách hàng tiềm năng sẽ được hoàn trả toàn bộ chi phí cơ hội. Giá HDX được sử dụng để tính toán là $ 0,026. Con số này dựa trên giá HDX LBP đóng cửa (closing price) là $ 0,08 (tháng 2 năm 2021), sau khi tính đến việc tăng gấp ba lần sắp tới của tất cả số dư đã được tích lũy trong testnet của đội ngũ.

Cách thức tham gia HydraDX crowdloan

 1. Thông qua Website chính thức của HydraDX: https://loan.hydradx.io/
 2. Thông qua DotMarketCap, video hướng dẫn:

Nguồn: HydraDX

HydraDX Community

Website | Twitter | Telegram

Polka.Warriors Community

🌐 Website | 📣 Tele ANN | 📣 Tele Chat | 📣 Twitter | 📣 Discord  | 📣 Facebook

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

hydradxHydraDX
$ 0.015676
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release