moonbeamMoonbeam
$ 0.257957
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release

Giới thiệu XC-20s – Tiêu chuẩn mới cho token cross-chain trên Dotsama

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Moonbeam và Moonriver lần lượt là các parachain tương thích với Ethereum trên Polkadot và Kusama. Khả năng tương thích này cho phép dễ dàng triển khai token ERC-20 trên các network, đây là thành phần quan trọng tạo nên DApp EVM thành công. Giờ đây, với sự ra đời của tiêu chuẩn XC-20, token ERC-20 trên Moonriver và Moonbeam sau này sẽ tương thích với định dạng token trên Substrate. Điều này sẽ có ý nghĩa vô cùng lớn đối với khả năng tương tác cross-chain, bài viết này sẽ giải thích lý do tại sao định dạng XC-20 mới lại quan trọng như vậy và cách thức hoạt động của định dạng này.

Hiện tại, ERC-20 được khởi tạo cục bộ và tồn tại trên EVM của Moonriver, nhưng chúng không thể chuyển sang hệ sinh thái Kusama và Polkadot rộng lớn hơn của các parachain. Với khả năng cross-chain được kích hoạt, đội ngũ Moonbeam đã giới thiệu một định dạng mới, được gọi là XC-20, đề cập đến các token có thể thay thế mà có thể thực hiện cross-chain ngay từ ban đầu nhưng cũng đồng thời hoạt động như ERC-20 thông thường trên Moonriver hoặc Moonbeam.

Thông tin cơ bản về ERC-20s và Wrapped Tokens

Thuật ngữ ERC-20 đề cập đến một tiêu chuẩn token, một tập hợp các hướng dẫn được chia sẻ bởi tất cả những người sử dụng nó. ERC-20 đã tự thiết lập như một tiêu chuẩn kỹ thuật để đại diện cho các token có thể thay thế trên các blockchain tương thích với EVM (ERC là cụm từ viết tắt của Ethereum Request for Comment).

Tiêu chuẩn này đại diện cho một tập hợp các hàm được chia sẻ mà mỗi hợp đồng thông minh token nên triển khai (theo thuật ngữ lập trình, đó là một giao diện). Toàn bộ việc triển khai ERC-20 đòi hỏi một tập hợp các hàm chính xác định hành vi thực hiện, ví dụ: “transfer” (chuyển), “mint”, “burn” (tiêu hủy) và các hàm khác.

Một bộ hướng dẫn chung cho tất cả các token là yếu tố vô cùng quan trọng để xây dựng các ứng dụng DeFi, bởi chúng sẽ thường xuyên phải tương tác với các token. Với tiêu chuẩn ERC-20, các ứng dụng như Uniswap hoặc Aave có thể hỗ trợ hàng chục nghìn token duy nhất chỉ với một lần triển khai code.

Tiêu chuẩn này giúp các nhà phát triển “yên tâm” khi biết rằng nếu họ yêu cầu hàm ERC-20 trên token tuân thủ ERC-20, thì hàm sẽ hoạt động và chắc chắn sẽ hoạt động như cách họ mong muốn. Đây là một lợi ích to lớn, vì nó tiết kiệm thời gian cho các nhà phát triển do loại trừ được hàng tá phiên bản khác nhau của cùng code (dễ gặp lỗi và phức tạp).

Các token ERC-20 bên ngoài mạng lưới Ethereum

Tuy tiêu chuẩn ERC-20 được liên kết phổ biến nhất với network trùng tên nhưng nó cũng được sử dụng phổ biến trên nhiều network bên ngoài Ethereum. Sự gia tăng của hỗ trợ EVM trên nhiều hệ sinh thái có vai trò thúc đẩy mạnh mẽ cho điều này: ERC-20 thường là tiêu chuẩn defacto cho các token native trên các network tương thích với EVM như Moonbeam. Ngoài ra, hầu hết các token ERC-20 là các phiên bản wrapped của một token cụ thể.

Nói chung, quá trình thực hiện wrap thường được tạo điều kiện thuận lợi thông qua một bridge, cung cấp nền tảng hạ tầng cần thiết để di chuyển tài sản giữa các chain khác nhau. Họ sẽ tạo ra các bản sao đặc biệt của hợp đồng ERC-20 trên destination chain có thể tiến hành mint bởi bridge đó. Sau đó, bất cứ khi nào người dùng thực hiện các giao dịch bridging, tài sản của họ sẽ bị khóa trên chain ban đầu trong khi token được mint tương ứng được đúc trên destination chain.

Các wrapped token thường duy trì giá trị của nó trên network khác, vì nó có thể dễ dàng được hoàn về lại thông qua bridge. Tuy nhiên hệ thống này cũng thường xuyên được vận hành bởi bên trung gian và yêu cầu tích hợp tùy chỉnh cho từng destination chain cũng như từng token. Thiết kế này có thể dẫn đến rủi ro: một bridge phải đảm bảo duy trì sự cân bằng 1:1 cho các wrapped token và các bản sao native của chúng, điều này là mục tiêu hấp dẫn đối với các tin tặc đang tìm cách khai thác hệ thống thông qua hợp đồng thông minh bị lỗi hoặc bảo mật kém. Tuy nhiên, không phải tất cả các bridge đều giống nhau và mỗi bridge xử lý rủi ro bảo mật theo những cách khác nhau. Bất chấp những rủi ro này, các token bridge  vẫn là phương thức phổ biến để mang lại giá trị cho các network mới, đồng thời chuyển ERC-20 dựa trên Ethereum sang các hệ sinh thái mới.

Cross-Chain ERC-20s (XC-20s)

XCM cung cấp khả năng tương tác

Kiến trúc của Polkadot cho phép các parachain tương tác với nhau một cách tự nhiên và nguyên bản, cho phép tương tác giữa các blockchain và chuyển bất kỳ loại dữ liệu hoặc tài sản nào. XCM (ross-consensus messaging) cung cấp một tiêu chuẩn giao tiếp được chia sẻ giữa tất cả các parachain trên Polkadot, có nghĩa là các thông điệp phong phú có thể được truyền nguyên bản giữa các parachain layer 1 khác nhau một cách dễ dàng. Đây là tiêu chuẩn giao tiếp chung giúp đơn giản hóa quy trình giao tiếp  cross-chain phức tạp thành một quá trình triển khai chính. Polkadot và các parachain của nó có thể giao tiếp với nhau thông qua XCM và truyền dữ liệu bằng một ngôn ngữ mà cả hai đều có thể phiên dịch một cách dễ dàng.

Với XC-20s, đội ngũ Moonbeam đã tạo ra sự tương thích giữa EVM và framework của Substrate cung cấp năng lượng cho Polkadot. Các token Substrate native có thể truy cập được trong Moonriver và Moonbeam EVM thông qua việc sử dụng các precompile – các hợp đồng thông minh tích hợp sẵn đặc biệt được tạo ra để trông giống như ERC-20. Việc yêu cầu các hàm trên XC-20 có thể kích hoạt quy trình vận hành của Substrate, đó có thể là hướng dẫn để di chuyển token sang một chain khác hoặc gửi chúng đến một địa chỉ cục bộ khác. Layer tương thích này kết nối toàn bộ các công cụ Ethereum và hợp đồng thông minh với các tình huống tương tác dựa trên Substrate nâng cao.

XC-20 đầu tiên trên Moonriver là xcKSM. Nó được xem là một đại diện XC-20 của token Kusama native. Tương tự, xcDOT sẽ là tài sản cross-chain đầu tiên đến với Moonbeam sau khi XCM được kích hoạt trên Polkadot. Những tài sản này, cũng như bất kỳ tài sản nào khác của các parachain, đã trở thành ERC-20 thông thường theo quan điểm của EVM, cho phép chúng được sử dụng trong DeFi hoặc các ứng dụng khác. Kết nối cũng có thể hoạt động ngược lại, cho phép chuyển các XC-20 dựa trên Moonriver sang các parachain khác. Một số thiết lập kỹ thuật vẫn được yêu cầu để kích hoạt tương tác cross-chain này, chẳng hạn như mở kênh HRMP giữa Moonriver và chain đích, tuy nhiên các hàm cốt lõi đã được tích hợp sẵn trong các parachain.

Không phải tất cả các token đều sẵn sàng cho các tương tác XCM nâng cao ngay lập tức, nhưng XC-20 đặt nền tảng quan trọng để xây dựng một môi trường cross-chain liền mạch ở Dotsama. Tồn tại ở giao điểm giữa Dotsama và hệ sinh thái Ethereum, tiêu chuẩn XC-20 cho phép các token từ các phân nhánh khác tiến vào Moonbeam, giúp chúng có thể truy cập vào Moonbeam EVM và tất cả các ứng dụng DeFi hoạt động ở đó. Ngoài ra, bất kỳ XC-20 nào được mint trên Moonbeam đều đạt được những lợi ích tương tự ngược lại: chúng có thể được sử dụng như thể chúng là ERC-20 trên Moonbeam nhưng cũng có thể chuyển sang các parachain khác. Bằng cách này, Moonriver và Moonbeam có thể trở thành trung tâm của hoạt động DeFi cross-chain ở Dotsama.

Nguồn: Moonbeam Network

Moonbeam Network Community

Website | Twitter | TwitterVN | Telegram | TelegramVN

Tác giả

Theo dõi Syndicator tại

moonbeamMoonbeam
$ 0.257957
Issue Price
Block Explorer
Website
Twitter
Whitepaper

Token Release